גרפיקה מבוססת נתונים מאפשרת להפיק גרסאות מרובות של תמונה במהירות ובדייקנות להדפסה או לפרוייקטים של פרסום באינטרנט. לדוגמה, ניתן ליצור 100 גרסאות של כרזת אינטרנט עם מלל ותמונות שונים, שכולם מבוססים על אותה תבנית עיצוב.

בצעו את הצעדים הכלליים הבאים ליצירת גרפיקה מתבניות ומערכות נתונים:

צרו את הגרפיקה הבסיסית שתשמש כתבנית.

השתמשו בשכבות כדי להפריד את הרכיבים שברצונכם לשנות בגרפיקה.

הגדירו משתנים בגרפיקה.

משתנים מגדירים את חלקי התמונה המשתנים. (ראו הגדרת משתנים.)

צרו או בצעו ייבוא של ערכות הנתונים.

ניתן ליצור את ערכות הנתונים בתבנית, או לייבא אותן מקובץ מלל. (ראו הגדרת ערכת נתונים ויצירת ערכות נתונים בקבצים חיצוניים).

תצוגה מקדימה של המסמך עם כל ערכת נתונים.

כדי לראות כיצד תיראה הגרפיקה, ניתן להציגה בתצוגה מקדימה לפני ייצוא כל הקבצים. (ראו תצוגה מקדימה או החלה של ערכת נתונים).

צרו את הגרפיקה באמצעות ייצוא שלה עם הנתונים.

ניתן לייצא את הגרפיקה כקובצי Photoshop ‏(PSD). (ראו יצירת גרפיקה בעזרת ערכות נתונים).

גרסאות שונות של תמונה בעזרת משתנים ב-Photoshop
יצירת גרסאות שונות של תמונה בעזרת משתנים

A. תבנית קובץ מקור B. המשתמש מגדיר שכבות כמשתנים. C. ניתן ליצור גרסאות שונות של התמונה, כל אחת עם ערכת נתוני משתנים שונה. 

הגדרת משתנים

ניתן להשתמש במשתנים להגדרת הרכיבים שישתנו בתבנית. ניתן להגדיר שלושה סוגי משתנים. משתני תצוגה מציגים או מסתירים את התוכן של שכבה. משתני החלפת פיקסלים מחליפים את הפיקסלים בשכבה בפיקסלים מקובץ תמונה אחר. משתני החלפת מלל מחליפים מחרוזת או מלל בשכבת כתב.

הערה:

GoLive מזהה את כל משתני המלל והתצוגה, אך לא משתני החלפת פיקסלים.

הגדרת משתנים ב-Photoshop
שתי גרסאות של תמונה המבוססות על אותה תבנית

A. משתנה תצוגה B. משתנה החלפת פיקסלים C. משתנה החלפת מלל 

לא ניתן להגדיר משתנים לשכבת הרקע.

 1. בחרו Image ‏> ‏Variables ‏> ‏Define.
 2. בחרו שכבה מהתפריט הנפתח Layers הכוללת את התוכן שברצונכם להגדיר כמשתנה.
 3. בחרו סוג משתנה אחד או יותר:

  ‏Visibility

  תצוגה או הסתרה של תוכן השכבה.

  ‏Pixel Replacement

  החלפת פיקסלים בשכבה בפיקסלים מקובץ תמונה אחר.

  ‏Text Replacement

  החלפת מחרוזת או מלל בשכבת כתב.

 4. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Name והזינו שם למשתנה. על שמות משתנים להתחיל באות, קו תחתי (_) או נקודתיים (:). שמות אינם יכולים לכלול רווחים או תווים מיוחדים, למעט נקודה (.), מקף (-), קו תחתי (_) ונקודתיים (:).

  • בחרו משתנה קיים מהתפריט הנפתח Name כדי לקשר אליו את השכבה. שכבות המקושרות לאותו משתנה יוצגו ליד התפריט Name, יחד עם סמל הקישור.

 5. למשתני החלפת פיקסלים, קבעו את האפשרויות הבאות:
  • בחרו שיטה לשינוי הגודל של התמונה המחליפה: Fit משנה את גודל התמונה כך שתתאים לתיבה התוחמת (דבר שעלול לגרום לכך שחלק מהתיבה התוחמת יישאר ריק). Fill משנה את גודל התמונה כך שהיא תמלא את התיבה התוחמת לגמרי (דבר העלול לגרום לתמונה להתפשט מעבר לתיבה התוחמת). As Is אינו משנה את גודל התמונה, ו- Conform משנה את גודל התמונה בצורה פרופורציונלית כך שהיא תתאים לתיבה התוחמת.

  • לחצו על נקודת אחיזה בסמל היישור  לבחירת יישור למיקום התמונה בתוך התיבה התוחמת. (אפשרות זו אינה זמינה באפשרות Conform).

  • בחרו באפשרות Clip To Bounding Box כדי לחתוך אזורים בתמונה החורגים מהתיבה התוחמת. אפשרות זו זמינה רק כשבוחרים בשיטת ההחלפה Fill או As Is. (אפשרות זו אינה זמינה באפשרות Conform).

 6. להגדרת משתנים לשכבה אחרת, בחרו שכבה מהתפריט הנפתח Layers. כוכבית מוצגת ליד שם שכבה הכוללת משתנים. ניתן להיעזר בחצי הניווט כדי לעבור בין שכבות.
 7. לחצו על הלחצן OK.

שינוי שם משתנה

 1. בחרו Image ‏> ‏Variables ‏> ‏Define.
 2. בחרו בשכבה הכוללת את המשתנה מהתפריט הנפתח Layers.
 3. לשינוי שם המשתנה, הזינו שם בתיבת המלל Name. על שמות משתנים להתחיל באות, קו תחתי (_) או נקודתיים (:). שמות אינם יכולים לכלול רווחים או תווים מיוחדים, למעט נקודה (.), מקף (-), קו תחתי (_) ונקודתיים (:).
 4. להסרת המשתנה, בטלו את הסימון במשתנה.

הגדרת ערכת נתונים

ערכת נתונים היא אוסף של משתנים ונתונים המשויכים להם. מגדירים ערכת נתונים לכל גרסה של הגרפיקה שברצונכם ליצור.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Image ‏> ‏Variables ‏> ‏Data Sets.

  • אם תיבת הדו-שיח Variables פתוחה, בחרו Data Sets מהתפריט הנפתח בראש תיבת הדו-שיח, או לחצו על Next.

  הערה:

  יש להגדיר משתנה אחד לפחות כדי לערוך את ערכת הנתונים של ברירת המחדל.

 2. לחצו על הלחצן New Data Set .
 3. בחרו משתנה מהתפריט הנפתח Name או מהרשימה שבתחתית תיבת הדו-שיח.
 4. ערכו את נתוני המשתנה:
  • למשתני תצוגה , בחרו Visible כדי להציג את תוכן השכבה או Invisible כדי להסתיר את תוכן השכבה.

  • למשתני החלפת פיקסלים , לחצו על Select File ובחרו קובץ תמונה להחלפה. לחצו על Do Not Replace לפני החלת ערכת הנתונים כדי להשאיר את השכבה במצבה הנוכחי.

  הערה:

  האפשרות Do Not Replace אינה מאפסת את הקובץ למצבו המקורי אם הוחלה החלפה אחרת לפני כן.

  • למשתני מלל , הזינו מחרוזת מלל בתיבת המלל Value.
 5. הגדירו ערכות נתונים נוספות לכל גרסה של הגרפיקה שברצונכם ליצור.

ניתן לערוך, לשנות שם או למחוק את השכבה של ערכת הנתונים באמצעות בחירתה תחילה מהתפריט הנפתח Data Set, ולאחר מכן עריכת אפשרויות השכבה. היעזרו בסמלי החצים כדי לעבור בין ערכות הנתונים. לחצו על הסמל Delete למחיקת ערכת נתונים.

תצוגה מקדימה או החלה של ערכת נתונים

ניתן להחיל תוכן של ערכת נתונים על התמונה הבסיסית מבלי לשנות את כל המשתנים וערכות הנתונים. הדבר משנה את מראה מסמך PSD כך שהוא יכלול את ערכי ערכת הנתונים. ניתן גם להציג בתצוגה מקדימה כיצד תיראה כל אחת מגרסאות הגרפיקה עם כל אחת מערכות הנתונים.

הערה:

החלת ערכת נתונים דורסת את המסמך המקורי.

 1. בחרו Image ‏> ‏Apply Data Set. בחרו בערכת הנתונים מהרשימה והציגו את התמונה בתצוגה מקדימה בחלון המסמך. להחלת ערכת הנתונים, לחצו על Apply. לחצו על Cancel אם אתם במצב תצוגה מקדימה ואינכם רוצים לשנות את התמונה הבסיסית.

  ניתן גם להחיל ולהציג בתצוגה מקדימה ערכת נתונים בעמוד Data Set של תיבת הדו-שיח Variables.

יצירת גרפיקה בעזרת ערכות נתונים

לאחר הגדרת משתנים וערכת נתונים אחת או יותר, ניתן להפיק תמונות במצב אצווה בעזרת ערכי ערכת הנתונים. ניתן להפיק תמונות כקובצי PSD.

 1. בחרו File ‏> ‏Export ‏> ‏Data Sets As Files.
 2. הזינו שם בסיס לכל הקבצים שייווצרו אם תרצו, תוכלו ליצור תבנית שם משלכם.
 3. לחצו על הלחצן Select Folder כדי לבחור ספריית יעד עבור הקבצים.
 4. בחרו ערכות נתונים לייצוא.
 5. לחצו על הלחצן OK.

יצירת ערכות נתונים בקבצים חיצוניים

ניתן ליצור במהירות מספר גדול של ערכות נתונים באמצעות יצירת קובץ מלל חיצוני הכולל את כל נתוני המשתנים וטעינת קובץ זה למסמך PSD הכולל משתנים. שיטה אחת היא להזין את הנתונים בקובץ מלל או בגיליון עבודה של Microsoft Excel ולאחר מכן לייצא את הקובץ לקובץ המופרד באמצעות טאבים או פסיקים.

תחביר קובץ המלל החיצוני הוא כדלקמן (כשכל שורה המתחילה ב"Variable" או ב"Value" היא שורה בפני עצמה בקובץ):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

כל שמות המשתנים מוצגים בשורה הראשונה, כדי שהערכים יתקבלו בשורות הבאות. כל אחת מהשורות הבאות מייצגת ערכת נתונים, עם הערכים של כל משתנה.

הערה:

ליצירת מספר שורות מלל בשורת מלל אחת בערכת הנתונים, הקיפו את המלל במרכאות, והוסיפו סימני מעבר שורה קשיחים בקובץ המופרד באמצעות טאבים או פסיקים במקומות הרצויים למעברי השורה.  

רכיבים תחביריים בקובץ מלל חיצוני

<sep>

קובץ המופרד באמצעות פסיקים (CSV) או טאבים בין כל שם או ערך של משתנה.

<nl>

תו שורה חדשה המסיים כל ערכת נתונים ויכול להיות תו שורה חדשה, מעבר שורה או שניהם.

הערכים true (אמת) ו- false (שקר)

ערכים מותרים למשתנה תצוגה.

רווחים

רווחים משני הצדדים של חוצץ מושמטים בשעת ניתוח מבנה הקובץ, רווחים בין מילים במחרוזת ערך (למשל שניים מאותו סוג) נשמרים, ורווחים מובילים או מסיימים נשמרים אם הם מופיעים בין מרכאות (למשל, “one kind ”).

מרכאות

יכולות להיות חלק מערך אם הן מופיעות בין מרכאות (למשל, ""B"" יהיה "B" בערכת הנתונים).

אם <sep> או <nl> הם חלק מערך המשתנה, יש להזין את הערך כולו בין מרכאות.

כל המשתנים המוגדרים במסמך PSD חייבים להיות מוגדרים בקובץ המלל. מוצגת שגיאה אם מספר המשתנים בקובץ המלל אינו מתאים למספר במסמך.

ערכת נתונים לדוגמה:

בעזרת תבנית של פרחים הכוללת משתנים של צבעוני וחמנית, ניתן להגדיר קובץ מלל הנראה כך:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

הערה:

ניתן להשתמש בנתיב יחסי למיקום התמונה אם קובץ המלל נמצא באותה תיקייה של קובץ התמונה. לדוגמה, הפריט האחרון בדוגמה יכול להיות: true‏, VIOLET‏, violet.jpg.

ייבוא ערכת נתונים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו File ‏> ‏Import ‏> ‏Variable Data Sets.

  • בחרו Image >‏ Variables ‏> ‏Data Sets ולחצו על הלחצן Import.

 2. נווטו לקובץ המלל שברצונכם לייבא.
 3. קבעו את אפשרויות הייבוא הרצויות.

  ‏Use First Column For Data Set Names

  קביעת שמות כל ערכת נתונים לפי תוכן העמודה הראשונה של קובץ המלל (הערכים למשתנה הראשון המוצג). אחרת, ערכות הנתונים ייקראו "ערכת נתונים 1", "ערכת נתונים 2" וכו'.

  ‏Replace Existing Data Sets

  מחיקת כל ערכות הנתונים הקיימות לפני הייבוא.

 4. קבעו את קידוד קובץ המלל או השאירו את הקביעה Automatic.
 5. לחצו על הלחצן OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת