שכפול ערוצים

ניתן להעתיק ערוץ ולהשתמש בו בתמונה הנוכחית או בתמונה אחרת.

לדוגמה, מומלץ להשתמש בתכונה Duplicate Channel כדי ליצור מסיכת ערוצים; או לגבות עותק של ערוץ לפני עריכתו.

שכפול ערוץ

אם אתם משכפלים ערוצי אלפא בין תמונות, הערוצים חייבים לכלול מידות פיקסלים זהות. לא ניתן לשכפל ערוץ לתמונה במצב Bitmap.

 1. בחלונית Channels, בחרו בערוץ הרצוי לשכפול.
 2. בחרו Duplicate Channel מתפריט החלונית Channels.
 3. הקלידו שם לערוץ המשוכפל.
 4. בשדה Document, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו יעד. רק תמונות פתוחות עם מידות פיקסלים זהות לתמונה הנוכחית יהיו זמינות. לשכפול הערוץ באותו קובץ, בחרו בקובץ הנוכחי של הערוץ.

  • בחרו New להעתקת הערוץ לתמונה חדשה וליצירת תמונה רב-ערוצית הכוללת ערוץ אחד. הקלידו שם לתמונה החדשה.

 5. להיפוך האזורים שנבחרו והאזורים עם מסיכה בערוץ המשוכפל, בחרו Invert.

שכפול ערוץ בתמונה

 1. בחלונית Channels, בחרו בערוץ הרצוי לשכפול.
 2. גררו את הערוץ ללחצן Create New Channel  בתחתית החלונית.

שכפול ערוץ בתמונה אחרת

 1. בחלונית Channels, בחרו בערוץ הרצוי לשכפול.
 2. ודאו שתמונת היעד פתוחה.

  הערה:

  תמונת היעד אינה חייבת להיות באותן מידות פיקסלים כמו הערוץ המשוכפל.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו את הערוץ מהחלונית Channels לחלון תמונת היעד. הערוץ המשוכפל מופיע בתחתית החלונית Channels.

  • בחרו בתפריט Select < All, ולאחר מכן בחרו Edit ‏> Copy. בחרו בערוץ בתמונת היעד, ובחרו באפשרות Edit ‏> Paste. הערוץ שהודבק ידרוס את הערוץ הקיים.

פיצול ערוצים לתמונות נפרדות

ניתן לפצל ערוצים רק בתמונות שעברו שיטוח. פיצול ערוצים הוא שימושי כשברצונכם לשמור על נתוני ערוץ נפרד בתבנית קובץ שאינה שומרת נתוני ערוצים.

 1. לפיצול ערוצים לתמונות נפרדות, בחרו Split Channels מתפריט החלונית Channels.

  קובץ המקור נסגר, והערוצים מופיעים בחלונות תמונה נפרדים בגווני אפור. שורות הכותרת של החלונות מציגות את שם הקובץ המקורי בתוספת לערוץ. יש לשמור ולערוך את התמונות החדשות בנפרד.

מיזוג ערוצים

ניתן לשלב מספר תמונות בגווני אפור כערוצים של תמונה אחת. התמונות שברצונכם למזג חייבות להיות בגווני אפור, משוטחות (ללא שכבות) ובאותן מידות פיקסלים, ועליהן להיות פתוחות. מספר התמונות בגווני אפור שתפתחו יקבע את מצבי הצבע הזמינים בשעת מיזוג ערוצים. לדוגמה, אם פתחתם שלוש תמונות, ניתן למזגן לתמונת RGB. אם פתחתם ארבע תמונות, הן יכולות להפוך לתמונת CMYK.

הערה:

אם אתם עובדים עם קובצי DCS שאיבדו בטעות את הקישורים שלהם (ולכן לא ניתן לפתוח, למקם או להדפיס אותם), פתחו את קובצי הערוצים ומזגו אותם לתמונת CMYK. לאחר מכן, שמרו שוב את הקובץ כקובץ DCS EPS.

 1. פתחו את התמונות בגווני אפור הכוללות את הערוצים שברצונכם למזג, והפכו את אחת התמונות לתמונה הפעילה.

  יש לפתוח יותר מתמונה אחת כדי שהאפשרות Merge Channels תהיה זמינה.

 2. בחרו Merge Channels מתפריט החלונית Channels.
 3. באפשרות Mode, בחרו במצב הצבע שברצונכם ליצור. מספר הערוצים המתאים למצב הצבע שנבחר מוצג בתיבת המלל Channels.
 4. במקרה הצורך, הזינו מספר בתיבת המלל Channels.

  אם תזינו מספר שאינו מתאים למצב שנבחר, ייבחר אוטומטית מצב רב-ערוצי. הדבר יוצר תמונה רב-ערוצית עם שניים או יותר ערוצים.

 5. לחצו על OK.
 6. לגבי כל ערוץ, ודאו שהתמונה הרצויה פתוחה. אם תשנו את דעתכם לגבי סוג התמונה, לחצו על Mode כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Merge Channels.
 7. אם אתם ממזגים ערוצים לתמונה רב-ערוצית, לחצו על Next ובחרו ביתר הערוצים.

  הערה:

  כל הערוצים של תמונה רב-ערוצית הם ערוצי אלפא או ערוצי ספוט.

 8. לאחר בחירת הערוצים, לחצו על הלחצן OK.

  הערוצים שנבחרו ימוזגו לתמונה חדשה מהסוג שצוין, ותמונות המקור ייסגרו ללא שינויים. התמונה החדשה תופיע בחלון ללא שם.

  הערה:

  לא ניתן לפצל ולשלב מחדש (למזג) תמונה עם ערוצי ספוט. ערוץ הספוט יתוסף כערוץ אלפא.