צבעי "דואוטון" (Duotone)

אודות צבעי דואוטון

ב- Photoshop, דואוטון מתייחס למונוטונים, טריטונים וקואדטונים וכן לדואוטונים. מונוטון הן תמונות בגווני אפור המודפסות בצבע דיו אחד שאינו שחור. דואוטון, טריטון וקואדטון הן תמונות בגווני אפור שמודפסות באמצעות שניים, שלושה או ארבעה צבעי דיו. בתמונות אלה, גווני אפור מופקים באמצעות דיו צבעוני במקום באמצעות גווני אפור שונים.

דואוטון מגדיל את טווח הגוונים של תמונה בגווני אפור. למרות שהפקת גווני אפור יכולה להציג עד 256 רמות אפור, מכונות דפוס יכולות להפיק רק כ- 50 רמות אפור לכל צבע דיו. לכן, תמונה בגווני אפור שמודפסת באמצעות דיו שחור בלבד עלולה להיראות גסה בהרבה מאותה תמונה שמודפסת באמצעות שניים, שלושה או ארבעה צבעי דיו, כשכל אחד מצבעי הדיו מפיק עד 50 רמות אפור.

לפעמים, דואוטון מודפס באמצעות דיו שחור ודיו אפור—הדיו השחור משמש להדפסת אזורי הצל והדיו האפור משמש להדפסת גווני הביניים והאזורים הבהירים. לעתים קרובות יותר, הגוונים הבהירים בדואוטון מודפסים בדיו צבעוני. טכניקה זו מפיקה תמונה עם גוונים עדינים ומגדילה באופן משמעותי את הטווח הדינמי של התמונה. דואוטון אידאלי למשימות הדפסה בשני צבעים עם הדגשות בצבעי ספוט (כגון צבע PANTONE).

מכיוון שתמונות דואוטון משתמשות בצבעי דיו שונים להפקת רמות אפור שונות, Photoshop מתייחסת אליהן כאל תמונות של 8 סיביות בגווני אפור בערוץ אחד. במצב דואוטון, לא ניתן לגשת ישירות לערוצי התמונה הבודדים (כמו במצבים RGB,‏ CMYK ו- Lab). במקום זאת, הערוצים מטופלים באמצעות העקומות בתיבת הדו-שיח Duotones Options.

המרת תמונה לדואוטון

 1. המירו את התמונה למצב גווני אפור באמצעות בחירה בפקודה Image ‏> Mode ‏> Grayscale. רק תמונות של 8 סיביות בגווני אפור ניתנות להמרה למצב דואוטון.
 2. בחרו בפקודה Image ‏> Mode ‏> Duotone.
 3. בתיבת הדו-שיח Duotones Options, בחרו Preview כדי להציג תצוגה מקדימה של התמונה.
 4. קבעו את האפשרות Type על Monotone‏, Duotone‏, Tritone או Quadtone.
 5. לחצו על תיבת הצבע (הריבוע המלא) לפתיחת דוגם הצבע, ולאחר מכן לחצו על הלחצן Color Libraries ובחרו חוברת צבעי דיו וצבע מתיבת הדו-שיח.
  הערה:

  להפקת צבעים רוויים לגמרי, ציינו את צבעי הדיו בסדר יורד—הכהה ביותר למעלה והבהיר ביותר למטה.

 6. לחצו על תיבת העקומה שלצד תיבת צבע הדיו והתאימו את עקומת הדואוטון לכל אחד מצבעי הדיו.
 7. במידת הצורך, קבעו צבעי הדפסת רכב.
 8. לחצו על הלחצן OK.
  הערה:

  להחלת אפקט דואוטון רק על חלק מהתמונה, המירו את תמונת הדואוטון למצב רב-ערוצי—פעולה זו תמיר את עקומות הדואוטון לערוצי ספוט. לאחר מכן תוכלו למחוק חלק מערוץ הספוט באזורים שברצונכם להדפיס כגווני אפור רגילים.

שינוי עקומת דואוטון לצבע דיו נתון

בתמונת דואוטון, לכל אחד מצבעי הדיו יש עקומה נפרדת שמציינת את אופן פיזור הצבע באזורי הצל והאור. עקומה זו ממפה כל אחד מערכי גווני האפור בתמונה המקורית לאחוזי צבעי דיו מסוימים.

 1. להצגת תצוגה מקדימה של ההתאמות, בחרו באפשרות Preview בתיבת הדו-שיח Duotones Options.
 2. לחצו על תיבת העקומה שלצד תיבת צבע הדיו.

  עקומת הדואוטון של ברירת המחדל, קו אלכסוני ישר, מציינת שערכי גווני האפור בתמונה המקורית ממופים לאחוזים שווים של צבעי דיו. בקביעה זו, פיקסל בגוון ביניים של 50% מעובד עם 50% גוון של צבע הדיו, צל של 100% מעובד כ- 100% בצבע, וכן הלאה.

 3. התאימו את עקומת הדואוטון לכל אחד מצבעי הדיו באמצעות גרירת נקודה על הגרף או באמצעות הזנת ערכים לאחוזי צבעי הדיו השונים.
  • בגרף העקומה, הציר האופקי נע מגוונים בהירים (משמאל) לאזורים מוצללים (מימין). דחיסות צבע הדיו גדלה ככל שמזיזים את הציר האנכי כלפי מעלה. ניתן לציין עד 13 נקודות בעקומה. כשמציינים שני ערכים לאורך העקומה, Photoshop מחשבת ערכי ביניים. בשעת התאמת העקומה, ערכים מוזנים אוטומטית בתיבות האחוזים.

  • הערך שמזינים בתיבת המלל מציין את אחוזי צבע הדיו שישמש לייצוג ערך גוון האפור בתמונה המקורית. לדוגמה, אם מזינים 70 בתיבת המלל 100%, 70% גוון של צבע הדיו ישמש להדפסת צללים של 100%.

 4. לחצו על הלחצן Save בתיבת הדו-שיח Duotone Curve כדי לשמור עקומות שנוצרו באמצעות תיבת דו-שיח זו.
 5. לחצו על Load לטעינת עקומות אלה או עקומות שנוצרו בתיבת הדו-שיח Curves, כולל עקומות שנוצרו באמצעות האפשרות Arbitrary Map.

  ניתן להשתמש בחלונית Info להצגת אחוזי צבע דיו בשעת עבודה עם תמונות דואוטון. קבעו את מצב הבדיקה ל- Actual Color כדי לקבוע אילו אחוזי צבע דיו יוחלו בשעת הדפסת התמונה. ערכים אלה משקפים את השינויים שהזנתם בתיבת הדו-שיח Duotone Curve.

בחירת צבעי הדפסת רכב

צבעי הדפסת רכב הם שני צבעי דיו ללא רשת הדפסה שמודפסים זה על זה. לדוגמה, בשעת הדפסת צבע דיו ציאן על צבע דיו צהוב, יווצר צבע הדפסת רכב ירוק. סדר הדפסת צבעי הדיו, וכן הבדלים בין סוגים שונים של צבעי דיו ונייר, עשויים להשפיע על התוצאות הסופיות.

לניבוי מראה הצבעים בשעת ההדפסה, השתמשו בדוגמה מודפסת של צבעי הדיו המודפסים בהדפסת רכב והתאימו את תצוגת המסך בהתאם. זכרו שהתאמה זו משפיעה רק על צבעי הדפסת הרכב שמופיעים על המסך, ולא על הצבעים המודפסים. לפני התאמת אפשרויות אלה, ודאו שכיילתם את הצג.

התאמת התצוגה של צבעי הדפסת רכב

 1. בחרו בפקודה Image ‏> ‏Mode ‏> ‏Duotone.
 2. לחצו על Overprint Colors. תיבת הדו-שיח Overprint Colors מציגה את מראה צבעי הדיו המשולבים בשעת ההדפסה.
 3. לחצו על דוגמית הצבע של שילוב צבעי הדיו שברצונכם להתאים.
 4. בחרו בצבע הרצוי בדוגם הצבע ולחצו על OK.
 5. חזרו על הצעדים 3 ו- 4 עד שתהיו מרוצים משילוב צבעי הדיו. לחצו על הלחצן OK.

שמירה וטעינה של קביעות דואוטון

השתמשו בלחצן Save שבתיבת הדו-שיח Duotones Options כדי לשמור ערכה של עקומות דואוטון, קביעות צבעי דיו וצבעי הדפסת רכב. השתמשו בלחצן Load לטעינת ערכה של עקומות דואוטון, קביעות צבעי דיו וצבעי הדפסת רכב. לאחר מכן ניתן להחיל קביעות אלה על תמונות אחרות בגווני אפור.

Photoshop כוללת ערכות אחדות לדוגמה של עקומות דואוטון, טריטון וקואדטון. ערכות אלה כוללות עקומות וצבעים נפוצים לשימוש. השתמשו בערכות אלה כנקודות פתיחה בשעת יצירת שילובים משלכם.

הצגת הצבעים הבודדים של תמונת דואוטון

מכיוון שתמונות דואוטון כוללות ערוץ אחד, ההתאמות לצבעי דיו בודדים מוצגות כחלק מהתמונה הסופית ללא הפרדות הצבע. במקרים מסוימים, ייתכן שתרצו להציג "לוחות הדפסה" נפרדים כדי לראות כיצד יופרדו הצבעים הבודדים בשעת ההדפסה (כפי שניתן לעשות עם תמונות CMYK).

 1. לאחר בחירת צבעי הדיו, בחרו Image ‏> Mode ‏> Multichannel.

  התמונה מומרת למצב רב-ערוצי, כשכל אחד מהערוצים מיוצג כערוץ צבע ספוט. התוכן של כל אחד מערוצי הספוט משקף בצורה מדויקת את קביעות הדואוטון, אך התצוגה המקדימה ללא הפרדות הצבע שמופיעה על המסך עלולה להיות פחות מדויקת מהתצוגה המקדימה במצב דואוטון.

  הערה:

  אם מבצעים שינויים בתמונה במצב רב-ערוצי, לא ניתן לחזור למצב דואוטון המקורי (אלא אם כן ניתן לגשת למצב דואוטון בחלונית History). להתאמת פיזור צבע הדיו והצגת השפעתו על לוחות הדפסה מסוימים, בצעו את ההתאמות בתיבת הדו-שיח Duotone Curves לפני ההמרה למצב רב-ערוצי.

 2. בחרו בערוץ שברצונכם לבדוק בחלונית Channels.
 3. בחרו Edit‏ ‏> Undo Multichannel כדי לחזור למצב דואוטון.

הדפסת דואוטון

בשעת יצירת תמונות דואוטון, זכרו שסדר הדפסת צבעי הדיו וזוויות רשת ההדפסה שתשתמשו בהם ישפיעו באופן משמעותי על הפלט הסופי. (במידת הצורך, שנו את זוויות רשת ההדפסה ב- RIP של המדפסת.)

אינכם צריכים להמיר תמונות דואוטון ל-CMYK כדי להדפיס הפרדות צבע - פשוט בחרו Separations מהתפריט הנפתח Profile במקטע Color Management של תיבת הדו-שיח Print (לקביעת אפשרויות מדפסת). המרה למצב CMYK ממירה את כל הצבעים המותאמים אישית לצבעי CMYK מקבילים.

ייצוא תמונות דואוטון ליישומים אחרים

לייצוא תמונת דואוטון ליישום עימוד, יש לשמור את התמונה בתבנית EPS או PDF תחילה. (עם זאת, אם התמונה כוללת ערוצי ספוט, המירו אותה למצב רב-ערוצי ושמרו אותה בתבנית DCS 2.0). זכרו לתת לצבעים מותאמים אישית שם עם סיומת מתאימה כדי שהיישום שמייבא אותם יוכל לזהות אותם. אחרת, היישום עלול שלא להדפיס את הצבעים כהלכה, או לא להדפיס את התמונה כלל.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון