החלת אפקטי צבע מיוחדים על תמונות

הפחתת רוויה של צבעים

הפקודה Desaturate ממירה תמונה צבעונית לערכים של גווני אפור מבלי לשנות את מצב הצבע של התמונה. לדוגמה, הפקודה יכולה להקצות ערכים שווים של אדום, ירוק וכחול לכל אחד מהפיקסלים בתמונת RGB. ערך הבהירות של כל אחד מהפיקסלים אינו משתנה.

זכרו שהפקודה Desaturate משנה לצמיתות את מידע התמונה המקורית בשכבת הרקע. השפעת הפקודה זהה לקביעת האפשרות Saturation למינוס ‎(‑)100 בהתאמת Hue/Saturation. עבור עריכה שאינה פוגעת, השתמשו בשכבת התאמה של Hue/Saturation.

הערה:

בשעת עבודה עם תמונה מרובת שכבות, הפקודה Desaturate ממירה רק את השכבה שנבחרה.

 1. בחרו Image > ‏Adjustments > ‏Desaturate.

היפוך צבעים

ההתאמה Invert הופכת את הצבעים בתמונה. ניתן להשתמש בפקודה Invert כחלק מתהליך יצירה של מסיכת קצוות, להחלת חידוד והתאמות נוספות על אזורים שנבחרו בתמונה.

הערה:

מכיוון שסרטי צילום צבעוניים כוללים מסיכה כתומה כבסיס, ההתאמה Invert אינה יכולה ליצור תמונות פוזיטיב מדויקות מנגטיבים צבעוניים שנסרקו. בשעת סריקת סרט צילום, ודאו שבחרתם בקביעות הנכונות לנגטיבים צבעוניים.

בשעת המרת תמונה, ערך הבהירות של כל אחד מהפיקסלים בערוצים מומר לערך ההפוך בסולם של ערכי צבע בן 256 צבעים. לדוגמה, פיקסל בערך של 255 בתמונה חיובית משתנה ל- 0 ופיקסל בערך 5 משתנה ל- 250.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • לחצו על הסמל Invert בחלונית Adjustments.
 • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer ‏> ‏Invert. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.
הערה:

ניתן גם לבחור בפקודה Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Invert. עם זאת, זכרו ששיטה זו מבצעת התאמות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.  

יצירת תמונת שחור-לבן של שני ערכים

ההתאמה Threshold ממירה תמונות בגווני אפור או בצבע לתמונות שחור-לבן עם ניגוד גבוה. ניתן להגדיר רמת סף מסוימת. כל הפיקסלים הבהירים יותר מהסף יומרו ללבן; כל הפיקסלים הכהים יותר יומרו לשחור.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Threshold בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer ‏> ‏Threshold. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  החלונית Properties מציגה היסטוגרמה של רמות הזוהר של הפיקסלים בבחירה הנוכחית.

  הערה:

  ניתן גם לבחור בפקודה Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Threshold. עם זאת, זכרו ששיטה זו מבצעת התאמות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.

 2. בחלונית Properties, גררו את המחוון שמתחת להיסטוגרמה עד שתגיעו לרמת הסף הרצויה. במהלך הגרירה, התמונה משתנה ומשקפת את קביעת הסף החדשה.

פוסטריזציה של תמונה

ההתאמה Posterize מאפשרת לציין את מספר רמות הגוון (או ערכי הבהירות) בכל אחד מהערוצים בתמונה ולאחר מכן למפות פיקסלים לרמה המתאימה הקרובה ביותר. לדוגמה, בחירת שתי רמות גוון בתמונת RGB מפיקה שישה צבעים: שניים אדומים, שניים ירוקים ושניים כחולים.

התאמה זו שימושית ליצירת אפקטים מיוחדים, כגון אזורים גדולים ושטוחים בתצלום. השפעת הפקודה ברורה כשמפחיתים את מספר רמות האפור של תמונה בגווני אפור, אך היא גם יוצרת אפקטים מעניינים בתמונות צבעוניות.

הערה:

אם ברצונכם ליצור מספר מסוים של צבעים בתמונה, המירו את התמונה לגווני אפור וציינו את מספר הרמות הרצוי. לאחר מכן המירו את התמונה בחזרה למצב הצבע הקודם והחליפו את גווני האפור השונים בצבעים הרצויים.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Posterize בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer ‏> ‏Posterize.

  הערה:

  ניתן גם לבחור בפקודה Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Posterize. עם זאת, זכרו ששיטה זו מבצעת התאמות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.

 2. בחלונית Properties, הזיזו את המחוון Levels או הזינו את מספר רמות הגוונים הרצוי.

החלת מפת מעבר צבע על תמונה

ההתאמה Gradient Map ממפה את טווח גווני האפור המקביל בתמונה לצבעים במילוי מעבר צבע מסוים. לדוגמה, אם בוחרים מילוי מעבר צבע עם שני צבעים, הצל בתמונה ימופה לאחד מצבעי הקצה במילוי מעבר הצבע, האור ימופה לצבע הקצה השני, וגווני הביניים ימופו לגווני המעבר שביניהם.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Gradient Map  בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer ‏> ‏Gradient Map. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  הערה:

  ניתן גם לבחור בפקודה Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Gradient Map. עם זאת, זכרו ששיטה זו מבצעת התאמות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.

 2. בחלונית Properties, ציינו את מילוי מעבר הצבע הרצוי:

  • לבחירה מהרשימה של מילויי מעברי צבע, לחצו על המשולש מימין למעבר הצבע. לחצו לבחירת מילוי מעבר הצבע הרצוי, ולאחר מכן לחצו באזור ריק בחלונית Properties לסגירת הרשימה. למידע על התאמה אישית של רשימת מילויי מעבר הצבע, ראו עבודה עם מנהל קביעות מוגדרות מראש.

  • לעריכת מילוי מעבר הצבע המוצג כעת, לחצו על מילוי מעבר הצבע ולאחר מכן שנו את מילוי מעבר הצבע הקיים או צרו מילוי מעבר צבע בעורך מעברי הצבע. (ראו יצירת מעבר צבע חלק).

  כברירת מחדל, אזורי הצל, גווני הביניים והאור בתמונה ממופים באופן יחסי לצבע ההתחלה (משמאל), לנקודת האמצע ולצבע הסיום של מילוי מעבר הצבע.

 3. בחרו אחת מהאפשרויות של Gradient, אף אחת מהן או את כולן:

  Dither

  הוספת רעש אקראי להחלקת מראה של מילוי מעבר צבע ולהפחתת לכלוכי פסים.

  Reverse

  החלפת כיוון מעבר הצבע והיפוך מפת מעבר הצבע.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון