הוספת שינוי מצב מותנה לפעולה

ניתן להגדיר תנאים לשינוי מצב כך שההמרה תוכל להתבצע כחלק מפעולה, שהיא סדרת פקודות המוחלת ברצף על קובץ בודד או על אצוות קבצים. כששינוי מצב מתבצע כחלק מפעולה, עלולה להתגלות שגיאה אם מצב הקובץ שנפתח אינו מצב המקור שהוגדר בפעולה. לדוגמה, נניח ששלב אחד בפעולה הוא המרת תמונה שמצב המקור שלה הוא RGB למצב יעד CMYK. החלת פעולה זו על תמונה במצב גווני אפור, או על כל מצב מקור שאינו RGB, תגרום לשגיאה.

בשעת הקלטת פעולה, ניתן להשתמש בפקודה Conditional Mode Change להגדרת מצב מקור אחד או יותר ומצב יעד.

  1. התחילו בהקלטת פעולה.
  2. בחרו בפקודה File ‏> Automate ‏> Conditional Mode Change.
  3. בתיבת הדו-שיח Conditional Mode Change, בחרו מצב מקור אחד או יותר. השתמשו בלחצנים All או None לבחירת כל המצבים או אף אחד מהמצבים.
  4. בחרו מצב יעד מהתפריט הנפתח Mode.
  5. לחצו על הלחצן OK. שינוי המצב המותנה מופיע כצעד חדש בחלונית Actions.