פרוסות מחלקות תמונה יחידה לתמונות קטנות יותר המורכבות מחדש בעמוד אינטרנט בעזרת טבלת HTML או שכבות CSS. חלוקת התמונה מאפשרת להקצות קישורי URL שונים ליצירת אפשרויות ניווט בעמוד, או למטב כל אחד מחלקי התמונה בעזרת קביעות המיטוב שלו.

ניתן לייצא ולמטב תמונה מחולקת לפרוסות בעזרת הפקודה Save For Web & Devices.‏ Photoshop שומרת כל אחת מהפרוסות כקובץ ויוצרת קוד HTML או CSS הדרוש להצגת התמונה המחולקת לפרוסות.

עמוד אינטרנט מחולק לפרוסות ב- Photoshop
עמוד אינטרנט מחולק לפרוסות.

בשעת עבודה עם פרוסות, זכרו את העקרונות הבסיסיים הבאים:

 • ניתן ליצור פרוסה בעזרת הכלי Slice או באמצעות יצירת פרוסות מבוססות שכבה.

 • לאחר יצירת פרוסה, ניתן לבחור בה בעזרת הכלי Slice Selection  ולהזיז אותה, לשנות את גודלה, או ליישר אותה לפרוסות אחרות.

 • ניתן לקבוע אפשרויות לכל פרוסה—כגון סוג פרוסה, שם ו- URL—בתיבת הדו-שיח Slice Options.

 • ניתן למטב כל פרוסה בעזרת קביעות מיטוב שונות בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices.

סוגי פרוסות

פרוסות מחולקות לסוגים על פי סוג התוכן שלהן (טבלה, תמונה, ללא תמונה) ועל פי אופן יצירתן (משתמש, מבוסס שכבה, אוטומטי).

פרוסות שנוצרו בעזרת הכלי Slice נקראות פרוסות משתמש; פרוסות שנוצרו משכבה נקראות פרוסות מבוססות שכבה. בשעת יצירת פרוסת משתמש או פרוסה מבוססת שכבה חדשה, נוצרות פרוסות אוטומטיות נוספות להשלמת אזורי התמונה הנותרים. במילים אחרות, פרוסות אוטומטיות ממלאות את השטח בתמונה שאינו מוגדר בפרוסות המשתמש או בפרוסות מבוססות השכבה. פרוסות אוטומטיות נוצרות מחדש בכל פעם שמוסיפים או עורכים פרוסות משתמש או פרוסות מבוססות שכבה. ניתן להמיר פרוסות אוטומטיות לפרוסות משתמש.

פרוסות משתמש, פרוסות מבוססות שכבה ופרוסות אוטומטיות נראות שונות זו מזו—פרוסות משתמש ופרוסות מבוססות שכבה מוגדרות בקו אחיד, ואילו פרוסות אוטומטיות מוגדרות בקו מנוקד. בנוסף, פרוסות משתמש ופרוסות מבוססות שכבה מציגות סמל נפרד וברור. ניתן להציג או להסתיר פרוסות אוטומטיות, וכך לראות באופן ברור יותר את פרוסות המשתמש ואת הפרוסות מבוססות השכבה ולעבוד איתן בקלות.

תת-פרוסה היא סוג של פרוסה אוטומטית שנוצרת בשעת יצירת פרוסות חופפות. תת-פרוסות מציינות את אופן חלוקת התמונה בשעת שמירת הקובץ הממוטב. למרות שתת-פרוסות ממוספרות ומציגות סמל פרוסה, לא ניתן לבחור בהן או לערוך אותן בנפרד מהפרוסה שתחתיהן. תת-פרוסות נוצרות מחדש בכל פעם שמשנים את סדר הפרוסות.

פרוסות נוצרות בשיטות שונות:

 • פרוסות אוטומטיות נוצרות באופן אוטומטי.

 • פרוסות משתמש נוצרות בעזרת הכלי Slice.

 • פרוסות מבוססות שכבה נוצרות בעזרת החלונית Layers.

חלוקת עמוד אינטרנט לפרוסות

ניתן לצייר קווי פריסה ישירות על תמונה בעזרת הכלי Slice, או לעצב גרפיקה בעזרת שכבות ולאחר מכן ליצור פרוסות המבוססות על שכבות אלה.

יצירת פרוסה בעזרת הכלי Slice

 1. בחרו בכלי Slice . (לחצו על המקש C כדי לעבור בין כלים אחרים המקובצים עם ה- Crop.)

  כל הפרוסות הקיימות מופיעות אוטומטית בחלון המסמך.

 2. בחרו קביעת סגנון בסרגל האפשרויות:

  Normal

  קביעת יחסי גודל פרוסה בשעת גרירה.

  Fixed Aspect Ratio

  קביעת יחס גובה-רוחב. הזינו מספרים שלמים או עשרוניים ליחסי הגודל. לדוגמה, ליצירת פרוסה שרוחבה גדול פי שניים מגובהה, הזינו 2 לרוחב ו- 1 לגובה.

  Fixed Size

  הגדרת גובה ורוחב של פרוסה. הזינו ערכי פיקסלים במספרים שלמים.

 3. גררו מעל לאזור שבו ברצונכם ליצור פרוסה. הקישו Shift כדי להגביל את הפרוסה לריבוע. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה כדי לצייר מהמרכז החוצה. ליישור פרוסה חדשה לקו עזר או לפרוסה אחרת בתמונה, בחרו View ‏> Snap To. ראו הזזה, שינוי גודל והצמדה של פרוסות משתמש.

יצירת פרוסות מקווי עזר

 1. הוסיפו קווי עזר לתמונה.
 2. בחרו בכלי Slice, ולחצו על Slices From Guides בסרגל האפשרויות.

  בשעת יצירת פרוסות מקווי עזר, כל הפרוסות הקיימות נמחקות.

יצירת פרוסה משכבה

פרוסה מבוססת שכבה כוללת את כל נתוני הפיקסלים בשכבה. בשעת הזזת השכבה או עריכת התוכן שלה, אזור הפרוסה מותאם אוטומטית כדי לכלול את הפיקסלים החדשים.

יצירת פרוסה משכבה ב- Photoshop
פרוסה מבוססת שכבה מתעדכנת בשעת שינוי שכבת המקור.

פרוסות מבוססות שכבה גמישות פחות מפרוסות משתמש; עם זאת, ניתן להמיר ("לקדם") פרוסה מבוססת שכבה לפרוסת משתמש. ראו המרת פרוסות אוטומטיות ומבוססות שכבה לפרוסות משתמש.

 1. בחרו שכבה בחלונית Layers.
 2. בחרו Layer ‏> New layer-based Slice.

הערה:

אם ברצונכם להזיז את השכבה על אזור גדול של התמונה במהלך הנפשה, אל תשתמשו בפרוסה מבוססת שכבה מכיוון שגודלה עלול לחרוג מהגודל השימושי.

המרת פרוסות אוטומטיות ומבוססות שכבה לפרוסות משתמש

פרוסה מבוססת שכבה קשורה לתוכן הפיקסלים של שכבה, כך שהדרך היחידה להזיזה, לחברה, לחלקה, לשנות את גודלה וליישרה היא לערוך את השכבה—אלא אם כן ממירים את הפרוסה לפרוסת משתמש.

כל הפרוסות האוטומטיות בתמונה מקושרות זו לזו ויש להן קביעות מיטוב זהות. לבחירת קביעות מיטוב שונות לפרוסה אוטומטית, יש לקדם אותה לפרוסת משתמש.

 1. בחרו פרוסה אחת או יותר להמרה בעזרת הכלי Slice Select .
 2. לחצו על Promote בסרגל האפשרויות.

  הערה:

  ניתן לקדם פרוסה אוטומטית בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices על-ידי ניתוק הקישור שלה לתוכן השכבה. ראו עבודה עם פרוסות בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices

הצגת פרוסות ואפשרויות פרוסה

ניתן להציג פרוסות ב- Photoshop ובתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices. המאפיינים הבאים עשויים לסייע בזיהוי פרוסות ובהבחנה ביניהן:

קווי פרוסה

קביעת גבולות הפרוסה. קווים אחידים מציינים פרוסת משתמש או פרוסה מבוססת שכבה; קווים מנוקדים מציינים פרוסה אוטומטית.

צבעי פרוסה

הבחנה בין פרוסות משתמש ופרוסות מבוססות שכבה לבין פרוסות אוטומטיות. כברירת מחדל, פרוסות משתמש ופרוסות מבוססות שכבה מסומנות בסמלים כחולים ופרוסות אוטומטיות מסומנות בסמלים אפורים.

בנוסף, תיבת הדו-שיח Save For Web & Devices משתמשת בהתאמות צבע לעמעום פרוסות שלא נבחרו. התאמות אלה משמשות לתצוגה בלבד ואינן משפיעות על צבע התמונה הסופי. כברירת מחדל, כמות התאמות הצבעים של פרוסות האוטומטיות כפולה מזו של פרוסות המשתמש.

מספרי פרוסות

פרוסות ממוספרות משמאל לימין ומלמעלה למטה, החל מהפינה השמאלית העליונה של התמונה. אם משנים את סדר הפרוסות או את מספרן הכולל, מספרי הפרוסות מתעדכנים כדי לשקף את הסדר החדש.

תגי פרוסה

התגים או הסמלים הבאים מציינים תנאים מסוימים.

פרוסת משתמש הכוללת תוכן תמונה.

פרוסת משתמש שאינה כוללת תוכן תמונה.

פרוסה מבוססת שכבה.

הצגה או הסתרה של גבולות פרוסה

 1. בחרו View ‏> ‏Show ‏> ‏Slices. להצגה ולהסתרה של פרוסות יחד עם פריטים אחרים, השתמשו בפקודה Extras. ראו הצגה או הסתרה של תוספות.

הצגה או הסתרה של פרוסות אוטומטיות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בכלי Slice Select ולחצו על Show Auto Slices או Hide Auto Slices בסרגל האפשרויות.

  • בחרו View ‏> ‏Show ‏> ‏Slices. פרוסות אוטומטיות מופיעות יחד עם שאר הפרוסות.

הצגה או הסתרה של מספרי פרוסות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • ב- Windows, בחרו Edit ‏> Preferences ‏> Guides, Grid & Slices.

  • ב- Mac OS, בחרו Photoshop ‏> Preferences ‏> Guides, Grid & Slices.

 2. לחצו על Show Slice Number באפשרות Slices.

שינוי צבע של קווי פרוסה

 1. ב- Windows, בחרו Edit ‏> Preferences ‏> Guides,‏ Grid & Slices; ב- Mac OS, בחרו Photoshop ‏> Preferences ‏> Guides, Grid & Slices.
 2. באזור Slice Lines, בחרו צבע מהתפריט Line Color.

  לאחר שינוי הצבע, קווי פרוסה שנבחרו מוצגים אוטומטית בצבע מנוגד.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת