אפשרויות מברשת עם מרקם

מברשת עם מרקם משתמשת בדוגמת מילוי ליצירת משיחות שנראות כאילו נצבעו על בד ציור עם מרקם.

משיחת מברשת עם וללא מרקם ב-Photoshop
משיחת מברשת ללא מרקם (משמאל) ועם מרקם (מימין)

לחצו על דוגמת מילוי ובחרו דוגמת מילוי מהחלונית הנפתחת. קבעו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

Invert

היפוך הנקודה הגבוהה והנקודה הנמוכה במרקם בהתאם לגווני דוגמת המילוי. בשעת בחירה באפשרות Invert, האזורים הבהירים ביותר בדוגמת המילוי הופכים לנקודות הנמוכות במרקם ולכן מוחל עליהם פחות צבע; האזורים הכהים בדוגמת המילוי הופכים לנקודות הגבוהות במרקם ולכן מוחל עליהם יותר צבע. כשמבטלים את הבחירה באפשרות Invert, האזורים הבהירים בדוגמת המילוי מקבלים את כמות הצבע הגדולה ביותר; האזורים הכהים בדוגמת המילוי מקבלים את כמות הצבע הקטנה ביותר.

Scale

הגדרת גודל דוגמת המילוי. הזינו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך באחוזים לגודל דוגמת המילוי.

‏Texture Each Tip

מחיל את המרקם שנבחר על כל אחד מסימני המברשת במשיחת המברשת בנפרד, במקום על משיחת המברשת כולה (משיחת מברשת מורכבת מסימני מברשת רבים, המוחלים ברציפות בשעת גרירת המברשת). יש לבחור אפשרות זו כדי להפוך את אפשרויות שינוי העומק לזמינות.

Mode

הגדרת מצב המיזוג המשלב בין המברשת לדוגמת המילוי. (ראו מצבי מיזוג.)

Depth

הגדרת עומק חדירת הצבע למרקם. הקלידו מספר, או השתמשו במחוון להזנת ערך. קביעת האפשרות על 100% לא תחיל צבע על נקודות נמוכות במרקם. קביעת האפשרות על 0% מחילה את אותה כמות צבע על כל הנקודות במרקם, כך שהמרקם מוסתר.

‏Minimum Depth

הגדרת העומק המזערי שהצבע יכול לחדור אליו בשעת קביעת Depth Control על Fade, ‏Pen Pressure, ‏Pen Tilt, או Stylus Wheel, ובחירה באפשרות Texture Each Tip.

‏Depth Jitter and Control

הגדרת שינוי העומק בשעת בחירה באפשרות Texture Each Tip. לקביעת אחוזי הרטט המרביים, הזינו ערך. כדי להגדיר כיצד ברצונכם לשלוט בשינוי העומק של סימני המברשת, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Control:

‏Off

ביטול הבקרה על שינוי העומק של סימני המברשת.

‏Fade

התפוגגות אחוזי רטט העומק עד לאחוז העומק המזערי, בהתאם למספר הצעדים שהוגדר.

‏Pen Pressure,‏ Pen Tilt,‏ Stylus Wheel,‏ Rotation

שינוי העומק בהתאם ללחץ העט, זווית העט, מיקום גלגל העט או סיבוב העט.

העתקת מרקמים בין כלים

בשעת בחירת מרקם לכלי הנוכחי, ניתן להעתיק את דוגמת המילוי ואת גודל המרקם לכל הכלים התומכים במרקמים. לדוגמה, ניתן להעתיק את דוגמת המילוי והגודל הנוכחיים של המרקם שנקבע לכלי Brush לכלים Pencil, ‏Clone Stamp, ‏Pattern Stamp, ‏History Brush, ‏Art History Brush, ‏Eraser, ‏Dodge, ‏Burn, ו- Sponge.

  1. בחרו בפקודה Copy Texture To Other Tools מתפריט החלונית Brush.

מברשות כפולות

מברשת כפולה יוצרת סימני מברשת באמצעות שני קצוות משולבים. מרקם המברשת השני מוחל בתוך משיחת המברשת הראשית; רק האזורים ששתי משיחות המברשת מצטלבות בהם נצבעים. קבעו אפשרויות לקצה הראשי במקטע Brush Tip Shape בחלונית Brush. בחרו קצה מברשת שני מהמקטע Dual Brush בחלונית Brush, וקבעו את האפשרויות הבאות.

משיחת מברשת ראשונית, משנית, כפולה ב-Photoshop
A. קצה משיחת מברשת ראשוני (מעוגל קשה 55). B. קצה משיחת מברשת משני (עשב). C. משיחת מברשת כפולה (משתמש בשתי האפשרויות). 

Mode

קביעת מצב המיזוג שיופעל בשעת שילוב סימני מברשת מהקצה הראשי ומהקצה השני. (ראו מצבי מיזוג.)

‏Diameter

קביעת גודל הקצה הכפול. הזינו ערך בפיקסלים, גררו את המחוון, או לחצו על Use Sample Size כדי להשתמש בקוטר המקורי של קצה המברשת. (האפשרות Use Sample Size זמינה רק אם צורת קצה המברשת נוצרה באמצעות דגימת פיקסלים בתמונה).

Spacing

שליטה במרחק בין סימני קצה המברשת הכפול במשיחה. לשינוי הריווח, הזינו מספר או השתמשו במחוון כדי להזין ערך באחוזים מקוטר המברשת.

Scatter

קביעת אופן הפיזור של סימני קצה המברשת הכפול במשיחה. בשעת בחירה באפשרות Both Axes, סימני קצה המברשת הכפול מפוזרים בכיוון רדיאלי. בשעת ביטול הבחירה באפשרות Both Axes, סימני קצה המברשת הכפול מפוזרים בניצב לנתיב המשיחה. להגדרת אחוזי הפיזור המרביים, הקלידו מספר או השתמשו במחוון להזנת ערך.

Count

הגדרת מספר סימני קצה המברשת הכפול שיוחלו בכל אחת מדרגות הריווח. הקלידו מספר, או השתמשו במחוון להזנת ערך.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת