ביצוע פעולה על קובץ

ביצוע פעולה גורמת להפעלת הפקודות שהוקלטו בפעולה במסמך הפעיל. ‏(יש פעולות הדורשות לבצע בחירה לפני ההפעלה. אחרות ניתן לבצע על קובץ שלם). ניתן להשמיט פקודות מסוימות מפעולה או להפעיל רק פקודה אחת. אם הפעולה כוללת לחצן מודאלי, ניתן לציין ערכים או להשתמש בכלים בתיבת דו-שיח כשהפעולה נעצרת.

הערה:

במצב לחצן, לחיצה על לחצן גורמת לביצוע כל הפעולה – למרות שפקודות שהושמטו לפני כן אינן מתבצעות.

 1. במקרה הצורך, בחר באובייקטים שברצונך לבצע עליהם את הפעולה, או פתח קובץ.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לביצוע פעולה שלמה אחת, בחר בשם הפעולה ולחץ על הלחצן Play בחלונית Actions, או בחר Play מתפריט החלונית.

  • אם הקצית צירוף מקשים לפעולה, הקש את צירוף המקשים לביצוע הפעולה באופן אוטומטי.

  • לביצוע חלק מפעולה בלבד, בחר בפקודה שממנה ברצונך להתחיל בפעולה, לחץ על הלחצן Play בחלונית Actions, או בחר Play מתפריט החלונית.

  • להפעלת פקודה אחת, בחר בפקודה, ולאחר מכן הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Play בחלונית Actions. ניתן גם להקיש Ctrl ‏(Windows) או Command (‏Mac OS), וללחוץ פעמיים על הפקודה.

הערה:

כדי לבטל פעולה ב- Photoshop, הכן תצלום בזק בחלונית History לפני הפעלת פעולה, ולאחר מכן בחר בתצלום הבזק לביטול הפעולה.

ציון מהירות הפעלה חוזרת

ניתן לשנות את מהירות ההפעלה החוזרת של פעולה או להשהות אותה כדי לסייע לך בתיקון תקלות בפעולה.

 1. בחר Playback Options מתפריט החלונית Actions.
 2. ציין מהירות ולחץ על הלחצן OK.

  מואץ

  מבצע את הפעולה במהירות רגילה (ברירת המחדל)

  הערה:

  כשמבצעים פעולה במהירות מואצת, ייתכן שהמסך לא יתרענן בעת ביצוע הפעולה – ניתן לפתוח, לשנות ולסגור קבצים מבלי שהם יופיעו על המסך, באופן המאפשר לפעולה להתבצע ביתר מהירות. אם ברצונך לראות את הקבצים על המסך בעת ביצוע הפעולה, ציין במקום זאת מהירות של 'צעד אחר צעד'.

  צעד אחר צעד

  משלים כל פקודה ומרענן את התמונה לפני המעבר לפקודה הבאה בפעולה.

  השהיה למשך __ שניות

  מציין את כמות הזמן שהיישום ישתהה בין ביצוע פקודות הנכללות בפעולה.

ניהול פעולות

ניתן לנהל פעולות בחלונית Actions כדי לשמור על הארגון ולהפוך לזמינות רק את הפעולות הדרושות לפרוייקט. ניתן לארגן מחדש, לשכפל, למחוק, לשנות שם ולשנות אפשרויות של פעולות בחלונית Actions.

ארגון מחדש של פעולות בחלונית Actions

 1. בחלונית Actions, גרור את הפעולה למיקום חדש לפני או אחר פעולה אחרת. כשהקו המודגש יופיע במיקום הרצוי, שחררו את לחצן העכבר.

שכפול פעולות, פקודות או ערכות

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה של פעולה למיקום חדש בחלונית Actions. כשהקו המודגש מופיע במיקום הרצוי, שחרר את לחצן העכבר.

  • בחר פעולה או פקודה. לאחר מכן בחר Duplicate מתפריט החלונית Actions.

  • גרור פעולה או פקודה ללחצן Create New Action בתחתית החלונית Actions.

  ניתן לשכפל גם ערכות בכל אחת משיטות אלה.

מחיקת פעולות, פקודות או ערכות

 1. בחלונית Actions, בחר בפעולה, בפקודה או בערכה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הסמל Delete‏ בחלונית Actions. לחץ על OK כדי להשלים את המחיקה.

  • הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על הסמל Delete כדי למחוק את הבחירה מבלי להציג תיבת אישור.

  • גרור את הבחירה לסמל Delete בחלונית Actions כדי למחוק מבלי להציג תיבת אישור.

  • בחר Delete מתפריט החלונית Actions.

מחיקת כל הפעולות בחלונית Actions

 1. בחרו Clear All Actions מתפריט החלונית Actions.

  גם לאחר מחיקת כל הפעולות, ניתן לשחזר את החלונית Actions לערכת הפעולות של ברירת המחדל.

שינוי שם פעולה או שינוי אפשרויות

 1. בחר פעולה ובחר Action Options מתפריט החלונית Actions.
 2. הקלד שם חדש לפעולה, או שנה את האפשרויות לערכת הפעולות, את צירוף המקשים לפעולה או את צבע הלחצן.
 3. לחץ על OK.

הערה:

ניתן ללחוץ פעמיים על פעולה בחלונית Actions ולהזין שם חדש ישירות בחלונית Actions.

ניהול ערכות פעולות

ניתן ליצור ולארגן ערכות של פעולות הקשורות למשימה מסוימת, שניתן לשמור בדיסק ולהעביר למחשבים אחרים.

הערה:

כל הפעולות שתיצור יוצגו אוטומטית ברשימה שבחלונית Actions, אך כדי לשמור באמת פעולה מבלי לאבד אותה אם תמחק את קובץ החלונית Actions, יש לשמור אותה כחלק מערכת פעולות.

שמירת ערכת פעולות

 1. בחר ערכה.

  הערה:

  אם ברצונך לשמור פעולה יחידה, צור תחילה ערכת פעולות והעבר את הפעולה לערכה החדשה.

 2. בחר Save Actions מתפריט החלונית Actions.
 3. הקלד שם לערכה, ציין מיקום ולחץ על הלחצן Save.

  ניתן לשמור את הקובץ בכל מקום שתרצה. ניתן לשמור רק את כל התוכן של ערכה בחלונית Actions, ולא פעולות בודדות.

  הערה:

  אם תמקם את קובץ ערכת הפעולות שנשמר בתיקייה Presets/Actions, הערכה תופיע בתחתית תפריט החלונית Actions לאחר אתחול היישום.

  הערה:

  הקש Ctrl+Alt ‏(Windows) או Command+Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הפקודה Save Actions כדי לשמור את הפעולות בקובץ מלל. ניתן להשתמש בקובץ זה כדי לעיין בתוכן של פעולה או להדפיסו. עם זאת, לא ניתן לטעון את קובץ המלל בחזרה ל- Photoshop.

טעינת ערכת פעולות

כברירת מחדל, החלונית Actions מציגה פעולות מוגדרות מראש (המגיעות עם היישום) וכל פעולה שיצרת. ניתן גם לטעון פעולות נוספות לחלונית Actions.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Load Actions מתפריט החלונית Actions. אתר ובחר את קובץ ערכת הפעולות ולאחר מכן לחץ על Load.

  • בחר ערכת פעולות בתחתית תפריט החלונית Actions.

  קובצי ירכת הפעולות של Photoshop כוללים את הסיומת atn.

שחזור פעולות לערכת ברירת המחדל

 1. בחר Reset Actions מתפריט החלונית Actions.
 2. לחץ על OK להחלפת הפעולות הנוכחיות בחלונית Actions בערכת ברירת המחדל, או לחץ על Append כדי להוסיף את ערכת הפעולות של ברירת המחדל לפעולות הנוכחיות בחלונית Actions.

ארגון ערכות פעולות

כדי לסייע לך בארגון הפעולות, ניתן ליצור ערכות פעולות ולשמור את הערכות בדיסק. ניתן לארגן ערכות פעולות לסוגים שונים של עבודות – כגון פרסום בדפוס ופרסום מקוון – ולהעביר ערכות למחשבים אחרים.

 • ליצירת ערכת פעולות חדשה, לחץ על הלחצן Create New Set‏  בחלונית Actions או בחר New Set מתפריט החלונית. הזן שם לערכה ולחץ על הלחצן OK.

הערה:

אם בכוונתך ליצור פעולה חדשה ולהוסיף אותה לערכה חדשה, צור תחילה את הערכה. לאחר מכן, הערכה החדשה תוצג בתפריט הנפתח של הערכה כשתיצור את הפעולה החדשה.

 • להעברת פעולה לערכה אחרת, גרור את הפעולה לערכה זו. כשהקו המודגש יופיע במיקום הרצוי, שחררו את לחצן העכבר.

 • לשינוי שם של ערכת פעולות, לחץ פעמיים על שם הערכה בחלונית Actions או בחר Set Options מתפריט החלונית Actions. הזן שם חדש לערכה ולחץ על הלחצן OK.

 • להחלפת כל הפעולות בחלונית Actions בערכה חדשה, בחר Replace Action מתפריט החלונית Actions. בחר קובץ פעולות ולחץ על Load.

הערה:

הפקודה Replace Actions מחליפה את כל ערכות הפעולות במסמך הנוכחי. לפני שימוש בפקודה זו, ודא ששמרת עותק של ערכת הפעולות הנוכחית בעזרת הפקודה Save Actions.