העברת קביעות מוגדרות מראש מגרסאות קודמות של Photoshop

ניתן להעביר קביעות מוגדרות מראש מגרסאות קודמות של Photoshop לגרסאות חדשות יותר. הפקודה Migrate Presets מאפשרת לכם להעביר באופן אוטומטי מברשות, דוגמיות צבע, מעברי צבע, תבניות ועוד.

 1. בחרו Edit‏ > Presets‏ > Migrate Presets.

 2. לחצו על Yes כשתוצג הודעה שתנחה אתכם לייבא קביעות מוגדרות מראש מגרסה קודמת של Photoshop.

 3. לחצו על OK.

ממומחה: העברת קביעות מוגדרות מראש אל Photoshop CS6

ממומחה: העברת קביעות מוגדרות מראש אל Photoshop CS6
יבאו במהירות קביעות מוגדרות מראש אל Photoshop באמצעות הפקודה Migrate Presets.
Dave Cross

עבודה עם מנהל הקביעות המוגדרות מראש

אודות מנהל קביעות מוגדרות מראש

מנהל הקביעות המוגדרות מראש מאפשר לנהל את ספריות הקביעות המוגדרות מראש של המברשות, הדוגמיות, מעברי הצבע, דוגמאות המילוי, קווי המתאר והצורות המותאמות אישית ואת קביעות הכלים המוגדרות מראש שמגיעות עם Photoshop. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- Preset Manager לשינוי הערכה הנוכחית של פריטי קביעות מוגדרות מראש או ליצירת ספריות חדשות. לאחר טעינת ספרייה במנהל הקביעות המוגדרות מראש, ניתן לגשת לפריטי הספרייה במקומות כגון סרגל האפשרויות, חלוניות, תיבות דו-שיח וכדומה.

בדרך כלל, בשעת שינוי קביעה מוגדרת מראש, Photoshop מבקשת לשמור את השינויים כקביעה מוגדרת מראש חדשה, כדי שהקביעה המוגדרת מראש המקורית והקביעה המוגדרת מראש שהשתנתה יישארו זמינות.

לכל אחד מסוגי הספריות יש סיומת קובץ ותיקיית ברירת מחדל משלו. קובצי קביעות מוגדרות מראש מותקנים במחשב בתיקייה Presets שבתיקיית היישום Adobe Photoshop

כדי לפתוח את Preset Manager, בחרו Edit‏ > Presets‏ > Preset Manager. בחרו אפשרות מתפריט Preset Type כדי לעבור לסוג מסוים של קביעה מוגדרת מראש.

ניתן להתאים את תצורת הקביעות המוגדרות מראש בלחיצה על לחצן תפריט החלונית ובחירת מצב תצוגה בחלק העליון של התפריט:

Text Only

הצגת השם כל פריט קביעה מוגדרת מראש.

Small Thumbnail or Large Thumbnail

הצגת תמונה ממוזערת לכל פריט של קביעה מוגדרת מראש.

Small List or Large List

הצגת השם והתמונה הממוזערת של כל פריט קביעה מוגדרת מראש.

Stroke Thumbnail

הצגת דוגמה של משיחת המברשת ותמונת ממוזערת של מברשת לכל קביעת מברשת מוגדרת מראש. (אפשרות זו זמינה לקביעות מברשת מוגדרות מראש בלבד).

לסידור מחדש של רשימת הפריטים, גררו פריט למעלה או למטה ברשימה.

סידור מחדש של קביעות כלים מוגדרות מראש ב- Preset Manager

הערה:

למחיקת קביעה מוגדרת מראש ב- Preset Manager, בחרו קביעה מוגדרת מראש ולחצו על Delete. הפקודה Reset מאפשרת לשחזר את פריטי ברירת המחדל בספרייה בכל עת.

טעינה של ספריית פריטי קביעות מוגדרות מראש

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על המשולש מימין לתפריט הנפתח Preset Type ובחרו קובץ ספרייה בתחתית תפריט החלונית. לחצו על הלחצן OK להחלפת הרשימה הנוכחית או לחצו על Append להוספת הספרייה לרשימה הנוכחית.
  • להוספת ספרייה לרשימה הנוכחית, לחצו על Load, בחרו בקובץ הספרייה שברצונכם להוסיף ולחצו על Load.
  • להחלפת הרשימה בספרייה אחרת, בחרו Replace [סוג קביעה מוגדרת מראש] מתפריט החלונית. בחרו בקובץ הספרייה שברצונכם להשתמש בו, ולחצו על Load.

  הערה:

  לכל אחד מסוגי הספריות יש סיומת קובץ ותיקיית ברירת מחדל משלו.

ניהול פריטי קביעות מוגדרות מראש

ניתן למחוק פריטי קביעות מוגדרות מראש או לשנות את שמם, וכן ליצור או לשחזר ספריות של קביעות מוגדרות מראש.

שינוי שם של פריטי קביעות מוגדרות מראש

 1. בחרו פריט קביעה מוגדרת מראש. הקישו Shift ולחצו לבחירת פריטים מרובים.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על Rename ולאחר מכן תנו שם חדש למברשת, לדוגמית וכדומה.
  • בשעת הצגת קביעות מוגדרות מראש כתמונות ממוזערות ב- Preset Manager, לחצו פעמיים על קביעה מוגדרת מראש, הזינו שם חדש ולחצו על הלחצן OK.
  • בשעת הצגת קביעות מוגדרות מראש כרשימה או כמלל בלבד ב- Preset Manager, לחצו פעמיים על קביעה מוגדרת מראש, הזינו שם חדש והקישו Enter (‏Windows) או Return‏‏ (Mac OS).

מחיקת פריטי קביעות מוגדרות מראש

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו פריט קביעה מוגדרת מראש ולחצו על Delete.
  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחצו על הפריטים שברצונכם למחוק.

יצירת ספרייה חדשה של קביעות כלים מוגדרות מראש

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשמירת כל הקביעות המוגדרות מראש ברשימה כספרייה, ודאו שכל הפריטים נבחרו.
  • לשמירת תת-ערכה של הרשימה הנוכחית כספרייה, הקישו Shift ובחרו בפריטים שברצונכם לשמור.
 2. לחצו על Save Set, בחרו מיקום לספרייה, הזינו שם קובץ ולחצו על הלחצן Save.

  ניתן לשמור את הספרייה בכל מקום שתרצו. עם זאת, אם שומרים את הקובץ בתיקיית Presets המתאימה שבמיקום ברירת המחדל לקביעות מוגדרות מראש, שם הספרייה מופיע בתחתית תפריט החלונית לאחר הפעלת Photoshop מחדש.

שחזור ספריית ברירת המחדל של פרטי קביעות מוגדרות מראש

 1. בחרו Reset מתפריט החלונית. ניתן להחליף את הרשימה הנוכחית או לצרף את ספריית ברירת המחדל לרשימה הנוכחית.

מיקומי ברירת מחדל לקביעות מוגדרות מראש

 1. מיקום ברירת המחדל לשמירה/טעינה/החלפה של קביעות מוגדרות מראש משתנה בהתאם למערכת ההפעלה.
  • Windows 7 ו- Windows Vista‏: [Drive]:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [version_number]\Presets.
  • Mac‏: /Library/Application Support/Adobe/AdobePhotoshop [version_number]/Presets.
  • Windows XP‏: [Drive]:\Document and Settings\\Application Data\Adobe\AdobePhotoshop [version_number]\Presets.
 2. קביעות מוגדרות מראש שמגיעות יחד עם Adobe Photoshop נשמרות בתיקיית התוכנית Photoshop.

הצגת קבצים נסתרים ב- Windows

ב- Windows, מיקום ברירת המחדל לשמירה/טעינה/החלפה של קביעות מוגדרות מראש מוסתר כברירת מחדל.

 1. להצגת קבצים נסתרים ב- Windows XP:
  1. בחרו 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'אפשרויות תיקייה'.

  2. בכרטיסייה View, תחת Hidden files and folders, בחרו Show hidden files and folders.

  3. לחצו על OK‏.

 2. להצגת קבצים נסתרים ב- Windows Vista:
  1. בחרו 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מראה והתאמה אישית' > 'אפשרויות תיקייה'.

  2. בכרטיסייה View, תחת Hidden files and folders, בחרו Show hidden files and folders.

  3. לחצו על OK‏.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת