כל מסנן שמוחל על Smart Object הוא מסנן חכם. מסננים חכמים מופיעים בחלונית Layers מתחת לשכבת ה- Smart Object שהם מוחלים עליה. מכיוון שניתן להתאים, להסיר או להסתיר מסננים חכמים, הם אינם פוגעים בנתוני המקור.

ניתן להחיל כל אחד מהמסננים של Photoshop (שהופעל לעבודה עם מסננים חכמים)—פרט ל- Lens Blur,‏ Flame Picture Frame,‏ Trees ו- Vanishing Point—כמסנן חכם. בנוסף, ניתן להחיל Shadow/Highlight כמסננים חכמים.

לעבודה עם מסננים חכמים, בחרו שכבת Smart Object, בחרו מסנן ולאחר מכן קבעו אפשרויות מסנן. לאחר החלת מסנן חכם, ניתן להתאים, לסדר מחדש או למחוק אותו.

כדי להרחיב או לצמצם את תצוגת העצמים החכמים, לחצו על המשולש שלצד סמל ה- Smart Object שמופיע מימין לשכבת ה- Smart Object בחלונית Layers. ‏(שיטה זו משמשת גם להצגה או להסתרה של סגנון שכבה). לחלופין, בחרו Layers panel Options מתפריט החלונית Layers, ולאחר מכן בחרו Expand New Effects בתיבת הדו-שיח.

השתמשו במסיכות מסנן כדי למסך אפקטים של מסננים חכמים באופן בררני.

סרטון הדרכה: שימוש במסננים החכמים של Photoshop

סרטון הדרכה: שימוש במסננים החכמים של Photoshop
כישורי עבודה עם Infinite‏

החלת מסנן חכם

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת מסנן חכם על שכבה שלמה של Smart Object, בחרו בשכבה בחלונית Layers.

  • להגבלת האפקט של המסנן החכם לאזור שנבחר בשכבת ה- Smart Object, בצעו בחירה.

  • להחלת מסנן חכם על שכבה רגילה, בחרו בשכבה, בחרו Filter ‏> Convert For Smart Filters, ולאחר מכן לחצו על הלחצן OK.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו מסנן מהתפריט Filter. ניתן לבחור כל אחד מהמסננים, כולל מסננים של יצרני צד-שלישי שתומכים במסננים חכמים, מלבד Extract‏, Liquify, Pattern Maker ו- Vanishing Point.

  • בחרו Image > ‏Adjustments > ‏Shadows/Highlight.

  הערה:

  אם מחילים מסנן אחד או יותר באמצעות גלריית המסננים, הם מופיעים כקבוצה בחלונית Layers בשם "Filter Gallery". ניתן לערוך מסננים בודדים בלחיצה כפולה על פריט בגלריית המסננים.

 3. קבעו אפשרויות מסנן ולחצו על הלחצן OK.

  המסנן החכם מופיע תחת שורת המסננים החכמים בחלונית Layers, תחת שכבת המסנן החכם. אם מופיע סמל אזהרה לצד מסנן חכם בחלונית Layers, המסנן אינו תומך במצב הצבע או בעומק הצבע של התמונה.

לאחר החלת מסנן חכם, ניתן לגרור אותו (או קבוצה שלמה של מסננים חכמים) לשכבה אחרת של Smart Object בחלונית Layers; הקישו Alt וגררו (Windows) או הקישו Option וגררו (Mac OS) מסננים חכמים. לא ניתן לגרור מסננים חכמים לשכבות רגילות.

עריכת מסנן חכם

אם מסנן חכם כולל קביעות ניתנות לעריכה, ניתן לערוך אותו בכל עת. ניתן גם לערוך אפשרויות מיזוג של מסננים חכמים.

הערה:

בשעת עריכת מסנן חכם, לא ניתן להציג תצוגה מקדימה של המסננים שנמצאים מעליו ברשימה. לאחר סיום עריכת המסנן החכם, Photoshop חוזרת להציג את המסננים שנמצאים מעליו ברשימה.

קביעות עריכת מסנן חכם

 1. לחצו פעמיים על המסנן החכם בחלונית Layers.
 2. קבעו אפשרויות מסנן ולחצו על הלחצן OK.

עריכת אפשרויות מיזוג של מסננים חכמים

עריכת אפשרויות מיזוג של מסנן חכם דומה לשימוש בפקודה Fade בשעת החלת מסנן על שכבה רגילה.

 1. לחצו פעמיים על הסמל Edit Blending Options  שלצד המסנן בחלונית Layers.
 2. קבעו אפשרויות מיזוג ולחצו על הלחצן OK.

הסתרת מסננים חכמים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להסתרת מסנן חכם בודד, לחצו על סמל העין שלצד המסנן החכם בחלונית Layers. להצגת המסנן החכם, לחצו שוב בעמודה.

  • להסתרת כל המסננים החכמים שהוחלו על שכבת Smart Object, לחצו על סמל העין שלצד שורת המסננים החכמים בחלונית Layers. להצגת המסננים החכמים, לחצו שוב בעמודה.

סידור מחדש, שכפול או מחיקה של מסננים חכמים

ניתן לסדר מחדש מסננים חכמים בחלונית Layers, לשכפל אותם או למחוק מסננים חכמים אם אינכם מעוניינים להחיל אותם על Smart Object.

סידור מחדש של מסננים חכמים

 1. בחלונית Layers, גררו מסנן חכם למעלה או למטה ברשימה. (לחצו פעמיים על Filter Gallery כדי לארגן מחדש את מסנני הגלריה.)

  Photoshop מחילה מסננים חכמים מלמטה למעלה.

שכפול מסננים חכמים

 1. בחלונית Layers, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי גרירת המסנן החכם מ- Smart Object ל- Smart Object אחר, או למיקום חדש ברשימת המסננים החכמים.

  הערה:

  לשכפול כל המסננים החכמים, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי גרירת סמל המסננים החכמים שמופיע לצד שכבת ה- Smart Object.

מחיקת מסננים חכמים

 • למחיקת מסנן חכם בודד, גררו אותו לסמל Delete שבתחתית החלונית Layers.
 • למחיקת כל המסננים החכמים שהוחלו על שכבת Smart Object, בחרו בשכבת ה- Smart Object ובחרו Layer ‏> Smart Filter ‏> Clear Smart Filters.

הוספת מסיכה לעצמים חכמים

בשעת החלת מסנן חכם על Smart Object,‏ Photoshop מציגה תמונה ממוזערת ריקה (לבנה) של מסיכה בשורת המסננים החכמים שתחת ה- Smart Object בחלונית Layers. כברירת מחדל, מסיכה זו מציגה את אפקט המסנן כולו. ‏(אם מבצעים בחירה לפני החלת המסנן החכם, Photoshop מציגה את המסיכה המתאימה במקום מסיכה ריקה בשורת המסננים החכמים שבחלונית Layers).

השתמשו במסיכות מסנן כדי למסך מסננים חכמים באופן בררני. בשעת הוספת מסיכה למסננים חכמים, המסיכה מוחלת על כל המסננים החכמים—לא ניתן למסך מסננים חכמים בודדים.

מסיכות מסנן פועלות באופן דומה למסיכות שכבה, וניתן להשתמש בטכניקות זהות רבות בשעת עבודה איתן. כמו מסיכות שכבה, מסיכות מסנן נשמרות כערוצי אלפא בחלונית Channels, וניתן לטעון את גבולותיהן כבחירה.

בדומה למסיכת שכבה, ניתן לצבוע על מסיכת מסנן. אזורי מסנן הצבועים בשחור מוסתרים, אזורים הצבועים בלבן מוצגים, ואזורים הצבועים בגווני אפור מופיעים ברמות שונות של שקיפות.

השתמשו בלחצנים שבחלונית Masks לשינוי דחיסות מסיכת המסנן, להוספת ריכוך לקצות המסיכה או להיפוך המסיכה.

הערה:

כברירת מחדל, מסיכות שכבה מקושרות לשכבות רגילות או לשכבות מסוג Smart Object. בשעת הזזת מסיכת השכבה או השכבה בעזרת הכלי Move, הן זזות יחד.

הוספת מסיכה לאפקטי עצמים חכמים

 1. לחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן בחלונית Layers כדי להפוך אותה לפעילה.

  מופיע גבול סביב התמונה הממוזערת של המסיכה.

 2. בחרו אחד מכלי העריכה או הצביעה.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להסתרת חלקים מהמסנן, צבעו את המסיכה בשחור.

  • להצגת חלקים מהמסנן, צבעו את המסיכה בלבן.

  • לחשיפה חלקית של המסנן, צבעו את המסיכה באפור.

  הערה:

  ניתן גם להחיל על מסיכות מסנן התאמות תמונה ומסננים.

שינוי אטימות או ריכוך קצוות של מסיכת מסנן

 1. לחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן או בחרו בשכבת ה- Smart Object בחלונית Layers, ולחצו על הלחצן Layer Mask בחלונית Masks.
 2. בחלונית Masks, גררו את המחוון Density להתאמת אטימות המסיכה, או גררו את המחוון Feather להחלת ריכוך על קצות המסיכה. ראו כוונון האטימות או הקצוות של מסיכה.

  הערה:

  האפשרות Mask Edge אינה זמינה למסיכות מסנן.

היפוך מסיכת מסנן

 1. לחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן בחלונית Layers, ולאחר מכן לחצו על Invert בחלונית Masks.

הצגת מסיכת המסנן בלבד

 1. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS), ולחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן בחלונית Layers. להצגת שכבת ה- Smart Object, הקישו Alt‏ או Option ולחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן שנית.

הזזה או העתקה של מסיכות מסנן

 • להזזת המסיכה לאפקט של מסנן חכם אחר, גררו את המסיכה לאפקט של מסנן חכם אחר.
 • להעתקת המסיכה, הקישו Alt‏ (Windows‏) או Option‏ (Mac OS‏) תוך כדי גרירת המסיכה לאפקט של מסנן חכם אחר.

ביטול מסיכת מסנן

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הקישו Shift ולחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן בחלונית Layers.

  • לחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן בחלונית Layers, ולאחר מכן לחצו על הלחצן Disable/Enable Mask בחלונית Masks.

  • בחרו Layer ‏> Smart Filter ‏> Disable Filter Mask.

  סימן X אדום מופיע על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן כשהמסיכה מבוטלת, והמסנן החכם מופיע ללא מסיכה. להפעלת המסיכה מחדש, הקישו Shift ולחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן החכם שנית.

מחיקת מסיכה של מסנן חכם

 • לחצו על התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן בחלונית Layers, ולאחר מכן לחצו על הסמל Delete בחלונית Masks.
 • גררו את התמונה הממוזערת של מסיכת המסנן בחלונית Layers לסמל Delete.
 • בחרו באפקט המסנן החכם ובחרו Layer ‏> Smart Filters ‏> Delete Filter Mask.

הוספת מסיכת מסנן

אם מחקתם מסיכת מסנן, תוכלו להוסיף מסיכה אחרת.

 • להוספת מסיכה ריקה, בחרו בשכבת ה- Smart Object ולאחר מכן לחצו על הלחצן Filter Mask בחלונית Masks.
 • להוספת מסיכה המבוססת על בחירה, בצעו בחירה, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control ולחצו (Mac OS) על שורת המסננים החכמים בחלונית Layers ולאחר מכן בחרו Add Filter Mask.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת