הערה:

ב-Photoshop CS6 פונקציונליות תלת-ממד כלולה ב-Photoshop Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop CC‏.‏ Photoshop CC אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended.

התאמות החשיפה והגוון לתמונות HDR מיועדות בעיקר לתמונות HDR של 32 סיביות, אך ניתן גם להחיל אותן על תמונות של 16 ו-18 סיביות כדי ליצור אפקטים של HDR.

התאמת חשיפה של HDR

החשיפה פועלת באמצעות עריכת חישובים במרחב צבע ליניארי (גמא 1.0) במקום במרחב הצבע הנוכחי.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לחצו על הסמל Exposure  או על קביעת חשיפה מוגדרת מראש בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer > ‏New Adjustment Layer > ‏Exposure.

  הערה:

  ניתן גם לבחור בפקודה Image > ‏Adjustments > ‏Exposure. אך זכרו שבשיטה זו ההתאמות מתבצעות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.

 2. בחלונית Adjustments, קבעו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Exposure

  התאמת קצה האור בסולם הגוונים, עם השפעה מזערית על הצל הקיצוני.

  הערה:

  עם תמונות של 32 סיביות, ניתן גם לגשת למחוון Exposure בתחתית חלון התמונה.

  Offset

  הכהיית הצללים וגווני הביניים, עם השפעה מזערית על אזורי האור.

  Gamma

  התאמת הגמא בתמונה באמצעות פונקציית עוצמה פשוטה. ערכים שליליים משתקפים סביב האפס (כלומר, הם נשארים שליליים אך מותאמים כאילו הם חיוביים).

  הטפטפות מתאימות את ערכי הזוהר של התמונה (בניגוד לטפטפות של הפקודה Levels שמשפיעות על כל ערוצי הצבע).

  • הטפטפת Set Black Point קובעת את ההסטה ומזיזה את הפיקסל שלוחצים עליו לאפס.

  • הטפטפת Set White Point קובעת את החשיפה ומזיזה את הנקודה שלוחצים עליה ללבן (1.0 לתמונות HDR).

  • הטפטפת Midtone קובעת את החשיפה והופכת את הערך שלוחצים עליו לאפור אמצעי.

התאמת גוון של HDR

הפקודה HDR Toning מאפשרת החלה של הטווח המלא של הגדרות הניגוד והחשיפה על תמונות בודדות.

הערה:

להתאמת גוון של HDR נדרשות שכבות משוטחות.

 1. פתחו תמונה של 32, 16 או 8 סיביות במצב RGB או במצב גווני אפור.

 2. בחרו Image >‏ Adjustments >‏ HDR Toning.

  לקבלת מידע מפורט אודות כל קביעה, ראואפשרויות לתמונות 16 או 8 סיביות. (בתיבת הדו-שיח HDR Toning, אפשרויות אלה חלות על תמונות בכל סוגי עומק הסיביות.)