ניהול צבע של מסמכים להצגה מקוונת

ניהול צבע להצגה מקוונת שונה מאוד מניהול צבע למדיה מודפסת. מדיה מודפסת מספקת שליטה רבה יותר במראה המסמך הסופי. במדיה מקוונת, המסמך מופיע במגוון רחב של צגים ומערכות להצגת וידאו שייתכן שאינם מכוילים, ולכן השליטה שלך בעקביות הצבעים מוגבלת במידה רבה.

כאשר אתה מנהל את הצבע של מסמכים שיוצגו אך ורק באינטרנט, Adobe ממליצה להשתמש במרחב צבעי sRGB. ‏ ‏sRGB הוא מרחב העבודה המהווה ברירת מחדל עבור רוב קביעות הצבע של Adobe, אבל באפשרותך לוודא שהאפשרות sRGB נבחרה בתיבת הדו-שיח Color Settings ‏(Photoshop‏‎‏, Illustrator‏, InDesign) או בהעדפות Color Management ‏(Acrobat). כאשר מרחב העבודה מוגדר ל- sRGB, כל גרפיקת RGB שתיצור תשתמש ב- sRGB כמרחב הצבעים.

בעת עבודה עם תמונות בעלות פרופיל צבע מוטמע שאינו sRGB, יש להמיר את צבעי התמונה ל- sRGB לפני שמירת התמונה לשימוש באינטרנט. אם ברצונך שהיישום ימיר באופן אוטומטי את הצבעים ל- sRGB בעת פתיחת התמונה, בחר Convert To Working Space כמדיניות ניהול הצבע של RGB. (ודא שמרחב העבודה של RGB מוגדר ל- sRGB.) ב- Photoshop וב- InDesign, ניתן גם להמיר באופן ידני את הצבעים ל- sRGB באמצעות הפקודה Edit > ‏Convert To Profile.

הערה:

ב- InDesign, הפקודה Convert To Profile ממירה צבעים של אובייקטים מקוריים בלבד, ולא של אובייקטים שהוצבו במסמך.

ניהול צבע של מסמכי PDF להצגה מקוונת

בעת ייצוא מסמכי PDF, באפשרותך לבחור להטמיע פרופילים. מסמכי PDF בעלי פרופילים מוטמעים מפיקים צבע באופן עקבי ב- Acrobat 4.0 ואילך במסגרת מערכת ניהול צבע שהוגדרה כהלכה.

זכור שהטמעת פרופילי צבע מגדילה את נפח מסמכי ה- PDF. פרופילי RGB הם קטנים בדרך כלל (בסביבות ‎3 KB); עם זאת, פרופילי CMYK יכולים לנוע בין 0.5 ל- ‎2 MB.

ניהול צבע של מסמכי HTML להצגה מקוונת

דפדפני אינטרנט רבים אינם תומכים בניהול צבע. מתוך הדפדפנים שתומכים בניהול צבע, לא ניתן להתייחס לכל המופעים ככאלה הכוללים ניהול צבע משום שייתכן שהם פועלים במערכות שבהן הצגים אינם מכוילים. בנוסף, מעט עמודי אינטרנט מכילים תמונות בעלות פרופילים מוטמעים. אם אתה מנהל סביבה מבוקרת מאוד, כגון אינטרה-נט של סטודיו לעיצוב, ייתכן שתוכל ליהנות ממידה מסוימת של ניהול צבע של HTML עבור תמונות אם תספק לכולם דפדפנים התומכים בניהול צבע ותכייל את כל הצגים.

באפשרותך להעריך את האופן שבו ייראו הצבעים בצגים לא מכוילים באמצעות מרחב הצבעים sRGB. עם זאת, משום שהפקת הצבע משתנה בצגים לא מכוילים, עדיין לא תוכל לחזות את הטווח האמיתי של וריאציות התצוגה האפשריות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת