מיקום בעזרת הכלי Ruler

הכלי Ruler  מסייע למקם תמונות או רכיבים בצורה מדויקת. הכלי Ruler מחשב את המרחק בין כל שתי נקודות באזור העבודה. בשעת מדידה מנקודה לנקודה, משורטט קו שאינו מיועד להדפסה והמידע הבא מוצג בסרגל האפשרויות ובחלונית Info:

 • המיקום ההתחלתי (X ו- Y)

 • המרחק האופקי (W) והמרחק האנכי (H) מהצירים x ו- y

 • הזווית נמדדת באופן יחסי לציר (A)

 • האורך הכולל (D1)

 • שני האורכים (D1 ו- D2), בשעת שימוש במד-זווית

  כל המדידות פרט לזווית מחושבות ביחידת המידה הנוכחית שנקבעה בתיבת הדו-שיח של העדפות Units & Rulers.

  אם יש במסמך קו מדידה, בחירת הכלי Ruler גורמת להצגתו.

מדידה בין שתי נקודות

 1. בחרו בכלי Ruler. (אם ה- Ruler אינו גלוי, לחצו לחיצה ממושכת על הכלי Eyedropper.)
 2. גררו מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום. הקישו Shift להגבלת הכלי לדרגות של 45° מעלות.
 3. ליצירת מד-זווית מקו מדידה קיים, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) וגררו בזווית מקצה אחד של קו המדידה, או לחצו פעמיים על הקו וגררו. הקישו Shift להגבלת הכלי לכפולות של 45°.

עריכת קו מדידה

 1. בחרו בכלי Ruler.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי גודל הקו, גררו קצה אחד של קו מדידה קיים.

  • להזזת הקו, מקמו את המצביע על הקו הרחק מנקודות הקצה, וגררו את הקו.

  • להסרת הקו, מקמו את המצביע על הקו הרחק מנקודות הקצה וגררו את הקו החוצה מהתמונה, או לחצו על Clear בסרגל אפשרויות הכלי.

  הערה:

  ניתן לגרור קו מדידה לאורך תכונת תמונה שאמורה להיות אופקית או אנכית, ולאחר מכן לבחור Image ‏> Image Rotation ‏> Arbitrary. זווית הסיבוב הנכונה הדרושה ליישור התמונה מוזנת אוטומטית בתיבת הדו-שיח Rotate Canvas.