מיזוג שכבות וערוצים

ניתן להשתמש באפקטים של מיזוג המשויכים לשכבות כדי לשלב ערוצים בתוך ובין תמונות לתמונות חדשות. ניתן להשתמש בפקודה Apply Image (על ערוצים בודדים או ערוצים ללא הפרדות צבע) או בפקודה Calculations (על ערוצים בודדים). פקודות אלה מציעות שני מצבי מיזוג נוספים שאינם זמינים בחלונית Layers – הוספה והחסרה. אם כי ניתן ליצור צירופים חדשים של ערוצים באמצעות העתקת ערוצים לשכבות בחלונית Layers, ייתכן שתגלו שקל יותר להשתמש בפקודות החישוב למיזוג נתוני ערוצים.

פקודות החישוב מבצעות פעולות מתמטיות על הפיקסלים המתאימים בשני הערוצים (הפיקסלים במיקומים זהים בתמונה), ולאחר מכן משלבות את התוצאות בערוץ אחד. שני מושגים חשובים כדי להבין כיצד פועלות פקודות החישוב:

 • לכל פיקסל בערוץ מוקצה ערך בהירות. הפקודות Calculations ו-Apply Image משתמשות בערכים אלה כדי להפיק את הפיקסלים בתוצאה ללא הפרדות צבע.

 • פקודות אלה מכסות את הפיקסלים בשניים או יותר ערוצים. לפיכך, התמונות המשמשות לחישובים חייבות לכלול מידות פיקסלים זהות.

מיזוג ערוצים בעזרת הפקודה Apply Image

הפקודה Apply Image מאפשרת למזג שכבה וערוץ של תמונה אחת (המקור) עם שכבה וערוץ של התמונה הפעילה (היעד).

 1. פתחו את תמונות המקור והיעד, ובחרו בשכבה ובערוץ הרצויים בתמונת היעד. מידות הפיקסלים של התמונות חייבות להתאים כדי ששמות התמונות יופיעו בתיבת הדו-שיח Apply Image.

  הערה:

  אם לשתי התמונות יש מצבי צבע שונים (לדוגמה, תמונה אחת היא תמונת RGB והשניה תמונת CMYK), ניתן להחיל ערוץ אחד (אך לא את הערוץ ללא הפרדות צבע של המקור) על הערוץ ללא הפרדות צבע של שכבת היעד.

 2. בחרו Image ‏> Apply Image.
 3. בחרו בתמונה, בשכבה ובערוץ המקור שברצונכם לשלב עם היעד. לשימוש בכל השכבות בתמונת המקור, בחרו Merged For Layer.
 4. לתצוגה מקדימה של התוצאות בחלון התמונה, בחרו Preview.
 5. לשימוש בהיפוך של תוכן הערוץ בחישוב, בחרו Invert.
 6. למיזוג, בחרו אפשרות מיזוג.

  למידע על האפשרויות Add ו-Subtract, ראו מצבי המיזוג Add ו-Subtract. למידע על אפשרויות מיזוג נוספות, ראו תיאורים של מצבי מיזוג.

 7. הזינו ערך אטימות לציון חוזק האפקט.
 8. להחלת התוצאות רק על אזורים אטומים בשכבה שתיווצר, בחרו Preserve Transparency.
 9. אם ברצונכם להחיל את המיזוג דרך מסיכה, בחרו Mask. לאחר מכן בחרו בתמונה ובשכבה הכוללת את המסיכה. באפשרות Channel, ניתן לבחור כל צבע או ערוץ אלפא לשימוש כמסיכה. ניתן גם להשתמש במסיכה המבוססת על הבחירה הפעילה או על גבולות השכבה שנבחרה (שקיפות). בחרו Invert להיפוך האזורים עם מסיכה וללא מסיכה של הערוץ.

מיזוג ערוצים בעזרת הפקודה Calculations

הפקודה Calculations מאפשרת למזג שני ערוצים נפרדים מתמונת מקור אחת או יותר. לאחר מכן ניתן להחיל את התוצאות על תמונה חדשה או על ערוץ חדש או בחירה חדשה בתמונה הפעילה. לא ניתן להחיל את הפקודה Calculations על ערוצים ללא הפרדות צבע.

 1. פתחו את תמונת המקור או את תמונות המקור.

  הערה:

  אם אתם משתמשים ביותר מתמונת מקור אחת, התמונות חייבות לכלול מידות פיקסלים זהות.

 2. בחרו Image ‏> Calculations.
 3. לתצוגה מקדימה של התוצאות בחלון התמונה, בחרו Preview .
 4. בחרו בתמונת המקור הראשונה, בשכבה ובערוץ. לשימוש בכל השכבות בתמונת המקור, בחרו Merged For Layer.
 5. לשימוש בהיפוך של תוכן הערוץ בחישוב, בחרו Invert. באפשרות Channel, בחרו Gray אם ברצונכם לשכפל את אפקט ההמרה של התמונה לגווני אפור.
 6. בחרו בתמונת המקור השניה, בשכבה ובערוץ, וציינו אפשרויות.
 7. למיזוג, בחרו מצב מיזוג.

  למידע על האפשרויות Add ו-Subtract, ראו מצבי המיזוג Add ו-Subtract. למידע על אפשרויות מיזוג נוספות, ראו תיאורים של מצבי מיזוג.

 8. הזינו ערך אטימות לציון חוזק האפקט.
 9. אם ברצונכם להחיל את המיזוג דרך מסיכה, בחרו Mask. לאחר מכן בחרו בתמונה ובשכבה הכוללת את המסיכה. באפשרות Channel, ניתן לבחור כל צבע או ערוץ אלפא לשימוש כמסיכה. ניתן גם להשתמש במסיכה המבוססת על הבחירה הפעילה או על גבולות השכבה שנבחרה (שקיפות). בחרו Invert להיפוך האזורים עם מסיכה וללא מסיכה של הערוץ.
 10. בשדה Result, ציינו אם למקם את תוצאות המיזוג במסמך חדש, או בערוץ או בבחירה חדשים בתמונה הפעילה.

מצבי המיזוג Add ו-Subtract

מצבי המיזוג Add ו-Subtract זמינים רק עבור הפקודות Apply Image ו-Calculations.

‏Add‏

הוספת ערכי הפיקסלים בשני ערוצים. זוהי דרך טובה לשלב תמונות שאינן חופפות בשני ערוצים.

מאחר שערכי פיקסלים גבוהים יותר מייצגים צבעים בהירים יותר, הוספת ערוצים עם פיקסלים חופפים גורמת להבהרת התמונה. אזורים שחורים בשני הערוצים נשארים שחורים (0 ‏+ 0 = 0). לבן בכל אחד מהערוצים יוצר לבן (255 ‏+ ערך כלשהו = 255 או ערך גדול יותר).

מצב Add מחלק את סכום ערכי הפיקסלים בערך Size ולאחר מכן מוסיף את ערך ההסטה לסכום. לדוגמה, למציאת הממוצע של הפיקסלים בשני ערוצים, יש לחבר אותם, לחלק ב-2, ולא להזין ערך הסטה.

המקדם Size יכול להיות כל מספר בין 1.000 ל-2.000. הזנת ערך גדול יותר גורמת להחשכת התמונה.

ערך ההסטה מאפשר להבהיר או להכהות את הפיקסלים בערוץ היעד בכל ערך בהירות בין ‎+255 ל-‎–255‏. ערכים שליליים מכהים את התמונה, וערכים חיוביים מבהירים אותה.

Subtract

הפחתת ערכי הפיקסלים בערוץ המקור מהפיקסלים המתאימים בערוץ היעד. כמו במצב הוספה, לאחר מכן מחלקים את התוצאה במקדם Size ומוסיפים את הערך שמתקבל לערך ההסטה.

המקדם Scale יכול להיות כל מספר בין 1.000 ל-2.000. ערך ההסטה מאפשר להבהיר או להכהות את הפיקסלים בערוץ היעד בכל ערך בהירות בין ‎+255 ל-‎–255.