Photoshop מציע מספר תכונות המסייעות בשימוש בתמונות ביישומים אחרים. לאור השילוב ההדוק בין מוצרי Adobe, רבים מיישומי Adobe יכולים לייבא ישירות קבצים בתבנית של Photoshop ‏(PSD) ולהשתמש בתכונות Photoshop כגון שכבות, סגנונות שכבה, מסיכות, שקיפות ואפקטים.

הכנת תמונות לתוכניות עימוד

אופן ההכנה של תמונה לתוכנת עימוד תלוי בתבניות הקובץ שהתוכנה מזהה.

 • Adobe InDesign 2.0 וגרסאות מתקדמות יותר יכולות למקם קבצים של Photoshop PSD. אין צורך לשמור או לייצא תמונת Photoshop לתבנית קובץ אחרת. אזורים שקופים יוצגו ויודפסו כראוי.

 • רוב יתר תוכנות העימוד דורשות לשמור את התמונה כקובץ TIFF או EPS. עם זאת, אם התמונה כוללת אזורים שקופים לחלוטין, יש להגדיר תחילה אזורים אלה בעזרת נתיב מסיכה. עיינו בתיעוד לתוכנת העימוד שלכם כדי לקבוע מהי התבנית המתאימה ביותר לייבוא תמונות Photoshop.

אם תוכנית העימוד אינה יכולה למקם קובצי Photoshop PSD, בצעו את הצעדים הבאים:

 1. אם התמונה כוללת רקע או אזורים שקופים שברצונכם להשאיר שקופים, צרו נתיב מסיכה מסביב לאזורים האטומים של התמונה. גם אם מחקתם את הרקע מסביב לתמונה, יש להגדיר את האזור בעזרת נתיב מסיכה לפני המרת הקובץ לתבנית TIFF או EPS. אחרת, אזורים שקופים עלולים להופיע כלבנים בתוכנת העימוד.
 2. בחרו File >‏ Save As.
 3. בתיבת הדו-שיח Save As, בחרו בתבנית המתאימה מתפריט Format. התבנית שתבחרו תלויה בפלט הסופי של המסמך. להדפסה במדפסות שאינן מדפסות PostScript, בחרו TIFF. להדפסה במדפסות PostScript, בחרו Photoshop EPS. לאחר מכן לחצו על הלחצן Save.
 4. בתיבת הדו-שיח TIFF Options או EPS Options, קבעו את האפשרויות הבאות. השאירו את קביעות ברירת המחדל לאפשרויות שנותרו, ולחצו על הלחצן OK.
  • תיבת הדו-שיח TIFF Options: קבעו את דחיסת התמונה על האפשרות None.

  • תיבת הדו-שיח EPS Options ‏(Windows): קבעו את התצוגה המקדימה על TIFF ‏(8 סיביות לפיקסל) ואת הקידוד על ASCII85.

  • תיבת הדו-שיח EPS Options ‏(Mac OS): קבעו את התצוגה המקדימה על Mac ‏(8 סיביות לפיקסל) ואת הקידוד על ASCII85.

  הערה:

  אם תוכנת העימוד מציגה אזורים שקופים כלבנים, נסו להדפיס את המסמך. יש תוכנות עימוד שאינן מציגות כהלכה נתיבי מסיכה, אך מדפיסות אותן כראוי.

שימוש בגרפיקה של Photoshop ב- Adobe Illustrator

Adobe Illustrator יכול לפתוח או למקם קובצי Photoshop; אין צורך לשמור או לייצא תמונת Photoshop לתבנית קובץ אחרת. אם תמקמו תמונה בקובץ פתוח של Illustrator, תוכלו לכלול את התמונה כאילו היתה כל רכיב אחר בגרפיקה, או ליצור קישור לקובץ המקורי. אם כי לא ניתן לערוך תמונה ב- Illustrator, ניתן לעבור חזרה ל- Photoshop בעזרת הפקודה Edit Original כדי לשנותה. לאחר השמירה, כל השינויים שתבצעו ישתקפו בגרסה שב- Illustrator.

 1. אם קובץ התמונה פתוח ב- Photoshop, שמרו אותו כקובץ Photoshop ‏(PSD) וסגרו את הקובץ.
 2. ב- Adobe Illustrator, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לפתיחת הקובץ ישירות ב- Illustrator, בחרו File ‏> ‏Open. אתרו את התמונה בתיבת הדו-שיח Open File ולחצו על Open.

  • כדי לכלול את התמונה בקובץ קיים של Illustrator, בחרו File ‏> ‏Place. אתרו את הקובץ בתיבת הדו-שיח Place, ודאו שהאפשרות Link לא נבחרה ולחצו על הלחצן Place.

  • למיקום התמונה בקובץ וליצירת קישור למקור, בחרו File‏ ‏> Place. אתרו את הקובץ בתיבת הדו-שיח Place, סמנו את האפשרות Link ולחצו על הלחצן Place. Illustrator ממקם את התמונה במרכז האיור הפתוח. סימן X אדום על התמונה מציין שהיא מקושרת ואינה ניתנת לעריכה.

 3. אם פתחתם או מיקמתם את התמונה ללא קישור, מופיעה תיבת הדו-שיח Photoshop Import. בחרו באפשרות הרצויה מבין האפשרויות הבאות ולחצו על הלחצן OK:
  • Convert Photoshop Layers To Objects להמרת השכבות לעצמים של Illustrator. אפשרות זו שומרת על מסיכות, מצבי מיזוג, שקיפות וגם (אופציונלית) פרוסות ומפות תמונה. עם זאת, היא אינה תומכת בתכונות Photoshop של התאמת שכבות ואפקטי שכבות.

  • Flatten Photoshop Layers To A Single Image למיזוג כל השכבות לשכבה אחת. אפשרות זו שומרת על מראה התמונה, אך לא ניתן לערוך שכבות בודדות.

יצירת שקיפות באמצעות נתיבי מסיכה בתמונה

ניתן להשתמש בנתיבי מסיכה בתמונה להגדרת אזורים שקופים בתמונות שתמקמו ביישומי עימוד. בנוסף, משתמשי Mac OS יכולים להטמיע תמונות Photoshop בקבצים של מעבדי תמלילים רבים.

ייתכן שתרצו להשתמש רק בחלק מתמונת Photoshop בשעת הדפסתה או מיקומה ביישום אחר. לדוגמה, ייתכן שתרצו להשתמש בעצם הממוקם בחזית ולהשמיט את הרקע. נתיב מסיכה של תמונה מאפשר לבודד את העצם הנמצא בחזית ולהפוך את כל שאר הרכיבים לשקופים בשעת הדפסה או מיקום התמונה ביישום אחר.

הערה:

נתיבים מבוססים על וקטורים ולכן יש להם קצוות חדים. לא ניתן לשמור על ריכוך קצוות, כגון צל, בשעת יצירת נתיב מסיכה לתמונה.

עם וללא נתיב מסיכה ב- Photoshop
תמונה שיובאה ל- Illustrator או ל- InDesign ללא נתיב מסיכה (משמאל) ועם נתיב מסיכה (מימין)

 1. ציירו נתיב עבודה המגדיר את האזור בתמונה שברצונכם להציג.

  הערה:

  אם כבר בחרתם באזור בתמונה שברצונכם להציג, ניתן להמיר את הבחירה לנתיב עבודה. ראו המרת בחירה לנתיב לקבלת הנחיות.

 2. בחלונית Paths, שמרו את נתיב העבודה כנתיב.
 3. בחרו Clipping Path מתפריט החלונית Paths, קבעו את האפשרויות הבאות ולחצו על הלחצן OK:
  • באפשרות Path, בחרו בנתיב לשמירה.

  • באפשרות Flatness, השאירו את ערך השטיחות ריק כדי להדפיס את התמונה עם ערך ברירת המחדל של המדפסת. אם תיתקלו בשגיאות בהדפסה, הזינו ערך שטיחות כדי לקבוע כיצד מתרגם PostScript יבצע קירוב על העקומה. ככל שערך השטיחות נמוך יותר, מספר הקווים הישרים המשמשים לשרטוט העקומה גדול יותר והעקומה תהיה מדויקת יותר. הערכים האפשריים נעים בטווח שבין 0.2 ל- 100. בדרך כלל, קביעת שטיחות מ- 8 עד 10 מומלצת להדפסה ברזולוציה גבוהה (1200‎ dpi עד 2400‎ dpi), וקביעה מ- 1 עד 3 להדפסה ברזולוציה נמוכה (300‎ dpi עד ‎600 dpi).

 4. אם בכוונתכם להדפיס את הקובץ בצבעי פרוצס, המירו את הקובץ למצב CMYK.
 5. שמרו את הקובץ באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • להדפסת הקובץ במדפסת PostScript, שמרו אותו בתבנית Photoshop EPS‏, DCS או PDF.

  • להדפסת הקובץ במדפסת שאינה מדפסת PostScript, שמרו את הקובץ בתבנית TIFF וייצאו אותו ל- Adobe InDesign או ל- Adobe PageMaker®‎ 5.0 או גרסה מתקדמת יותר.

הדפסת נתיבי מסיכה של תמונות

לעתים, מכונות דפוס אינן מסוגלות לתרגם נתיבי מסיכה של תמונות, או שנתיב המסיכה של התמונה מורכב מדי למדפסת, והדבר גורם לשגיאת Limitcheck או לשגיאת PostScript כללית. לעתים ניתן להדפיס ללא קושי נתיב מורכב במדפסת ברזולוציה נמוכה, אך להיתקל בבעיות בשעת הדפסת אותו נתיב במדפסת ברזולוציה גבוהה. הדבר נובע מכך שהמדפסת ברזולוציה הנמוכה מפשטת את הנתיב ומשתמשת בפחות מקטעי קו לתיאור עקומות לעומת מדפסת ברזולוציה גבוהה.

ניתן לפשט נתיב מסיכה של תמונה באחת מהדרכים הבאות:

 • להקטין ידנית את מספר נקודות העיגון על גבי הנתיב.

 • להגדיל את קביעת הרגישות המשמשת ליצירת הנתיב. כדי לעשות זאת, טענו את הנתיב הקיים כבחירה, בחרו Make Work Path מתפריט החלונית Paths, והגדילו את קביעת הרגישות (4 עד 6 פיקסלים הוא ערך התחלתי טוב). לאחר מכן צרו מחדש את נתיב המסיכה של התמונה.

ייצוא נתיבים ל- Adobe Illustrator.

הפקודה Paths To Illustrator מאפשרת לייצא נתיבי Photoshop כקובצי Adobe Illustrator. ייצוא נתיבים בדרך זו מפשט את המשימה של שילוב גרפיקה של Photoshop ו- Illustrator או שימוש בתכונות Photoshop בגרפיקה של Illustrator. לדוגמה, ייתכן שתרצו לייצא נתיב של הכלי Pen ולהקיפו בקו כדי להשתמש בו להשמנה עם נתיב מסיכה של Photoshop שאתם מדפיסים ב- Illustrator. ניתן גם להשתמש בתכונה זו ליישור מלל או עצמים ב- Illustrator לפי נתיבים שהוגדרו ב- Photoshop.

 1. ציירו ושמרו נתיב או המירו בחירה קיימת לנתיב.
 2. בחרו File ‏> ‏Export ‏> ‏Paths To Illustrator.
 3. בחרו מיקום לקובץ המיוצא והזינו שם קובץ. ודאו שנבחרה האפשרות Work Path מתפריט Path לייצוא הנתיב.
 4. לחצו על לחצן Save.
 5. פתחו את הקובץ ב- Adobe Illustrator. ניתן לשנות את הנתיב או להשתמש בו ליישור עצמים של Illustrator שתוסיפו לקובץ.

  שימו לב שצלבי החיתוך ב- Adobe Illustrator משקפים את מידות התמונה ב- Photoshop. מיקום הנתיב בתמונה של Photoshop נשמר, בתנאי שלא תשנו את צלבי החיתוך או תזיזו את הנתיב.

Photoshop משמש כשרת OLE 2.0, כלומר הוא תומך בהטמעה או בקישור של תמונות ביישום OLE (בדרך כלל מעבד תמלילים או תוכנת עימוד). לדוגמה, ניתן להוסיף קבצים ובחירות מ- Photoshop ליישומי OLE אחרים, כגון Adobe PageMaker‏, Adobe FrameMaker ו- Microsoft Word, באמצעות פעולות העתקה והדבקה או שיטות אחרות.

 • קישור מאפשר למקם קישור בקובץ התומך ב- OLE המפנה לקובץ Photoshop בכונן הקשיח.

 • הטמעה מאפשרת להוסיף קובץ Photoshop לקובץ התומך ב- OLE.

  לאחר שהתמונה הוטמעה ביישום, ניתן ללחוץ עליה פעמיים כדי לערוך אותה ב- Photoshop. כשסוגרים את התמונה ב- Photoshop, היא תתעדכן ביישום שבו היא הוטמעה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • העתיקו בחירה ב- Photoshop, והוסיפו אותה ליישום OLE בעזרת הפקודה Paste Special של היישום. עיינו בתיעוד של מעבד התמלילים או תוכנת העימוד לקבלת הנחיות נוספות. בחירות שהודבקו יכולות להיות מוטמעות בלבד, ולא מקושרות.

  • השתמשו בפקודת הוספת עצם ביישום OLE להוספת תמונת Photoshop חדשה או קובץ Photoshop קיים כעצם OLE מוטמע או כעצם OLE מקושר. עיינו בתיעוד של מעבד התמלילים או תוכנת העימוד לקבלת הנחיות.

הוספת תמונת bitmap לא מקושרת ברזולוציה של המסך ליישום OLE

 1. היעזרו בכלי Move , וגררו בחירה ליישום OLE. כשתשחררו את העצם, הוא יופיע כתמונת bitmap של ‎72 ppi, שאינה ניתנת לעדכון אוטומטי ב- Photoshop.

שינוי ועדכון תמונה מוטמעת או מקושרת ביישום OLE

 1. לחצו פעמיים על התמונה המקושרת או המוטמעת במעבד התמלילים או בתוכנת העימוד להפעלת Photoshop (אם היא טרם הופעלה), ופתחו את התמונה לעריכה.
 2. שנו את התמונה בהתאם לצורך.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לתמונות מוטמעות, סגרו את הקובץ, או בחרו File ‏> ‏Update או File ‏> ‏Close & Return to [שם היישום].

  • לתמונות מקושרות, שמרו וסגרו את הקובץ.

  הערה:

  ניתן גם לשנות קבצים מקושרים מבלי לפתוח תחילה את המסמך ביישום. התמונה המקושרת תתעדכן בפעם הבאה שתפתחו את המסמך ביישום OLE.