אודות יצירת תמונות לווידאו

Photoshop יכול ליצור תמונות ביחסי גודל שונים כך שהן יוצגו כהלכה בהתקנים כגון צגי וידאו. ניתן לבחור אפשרות וידאו מסוימת (באמצעות תיבת הדו-שיח New) לפיצוי על שינוי גודל בשעת שילוב התמונה הסופית בווידאו.

אזורים בטוחים

הקביעה המוגדרת מראש Film & Video יוצרת מסמך עם קווי עזר שאינם מודפסים, המגדירים את האזורים הבטוחים לפעולות ולכותרות בתמונה. האפשרויות בתפריט Size מאפשרות להפיק תמונות למערכות וידאו מסוימות—NTSC,‏ PAL, או HDTV.

האזורים הבטוחים שימושיים בשעת עריכה לשידור ולהקלטת וידאו. רוב מקלטי הטלוויזיה משתמשים בתהליך המכונה סריקה מוגדלת, שחותך את הקצוות החיצוניים של התמונה ומאפשר להגדיל את מרכז התמונה. כמות הסריקה המוגדלת אינה אחידה במקלטי טלוויזיה שונים. כדי לוודא שכל התוכן יתאים לאזור המוצג ברוב מקלטי הטלוויזיה, שמרו על המלל בשוליים הבטוחים לכותרות, ועל כל שאר הרכיבים החשובים בשוליים הבטוחים לפעולות.

כותרת ואזורים בטוחים לפעולות ב-Photoshop
קווי עזר לקביעה מוגדרת מראש של גודל קובץ וידאו

A. אזור בטוח לפעולות (מלבן חיצוני) B. אזור בטוח לכותרות (מלבן פנימי) 

הערה:

בשעת יצירת תוכן לאינטרנט או לתקליטור, השוליים הבטוחים לכותרות ולפעולות אינם חלים על הפרוייקט מכיוון שאמצעים אלה מציגים את התמונה כולה.

אפשרויות תצוגה מקדימה

כדי לסייע לכם ביצירת תמונות לווידאו, Photoshop כולל מצב תצוגה Pixel Aspect Ratio Correction שמציג תמונות ביחסי הגודל שנבחרו. לתצוגה מקדימה מדויקת יותר, Photoshop כולל גם את הפקודה Video Preview שמאפשרת להציג באופן מיידי תצוגה מקדימה של עבודתכם בהתקן תצוגה, כגון צג וידאו. לשימוש בתכונה זו, יש לחבר את ההתקן למחשב באמצעות FireWire ‏(IEEE 1394). ראו גם תצוגה מקדימה של מסמך על צג וידאו. למידע נוסף עלFireWire ‎‏ (IEEE 1394), בקרו באתר האינטרנט של Apple.

שיקולים נוספים

Adobe After Effects ו- Adobe Premiere Pro תומכים בקובצי PSD שנוצרו ב- Photoshop. עם זאת, אם אתם משתמשים ביישומים אחרים של סרטי וידאו, התייחסו לנקודות הבאות בשעת יצירת תמונות לשימוש בווידאו:

 • יש תוכנות לעריכת וידאו שיכולות לייבא שכבות בודדות מקובץ PSD מרובה שכבות.

 • Iאם הקובץ כולל נתוני שקיפות, יש תוכנות לעריכת וידאו ששומרות על השקיפות.

 • אם הקובץ כולל מסיכת שכבה או שכבות מרובות, ייתכן שלא יהיה צורך לשטח את השכבות, אך ייתכן שתרצו לכלול עותק משוטח של הקובץ בתבנית PSD כדי להבטיח תאימות מרבית לגרסאות קודמות.

יחסי גודל

יחסי גודל של מסגרות מתארים את היחס בין הרוחב לגובה במידות התמונה. לדוגמה, יחסי הגודל של מסגרות DV NTSC הם 4:3 (או 4 רוחב על 3 גובה) ויחסי גודל טיפוסיים של מסגרת מסך רחב הם 16:9. יש מצלמות וידאו היכולות לצלם יחסי גודל שונים של מסגרות. מצלמות וידאו רבות עם מצב מסך רחב מאפשרות לצלם ביחסי גודל של 16:9. סרטים מקצועיים רבים מצולמים ביחסי גודל רחבים יותר.

יחסי גודל ב-Photoshop
יחסי גודל של מסגרת 4:3 (משמאל) ויחסי גודל רחבים יותר של מסגרת 16:9 (מימין)

יחסי גודל של פיקסל מתארים את היחס בין רוחב לגובה של פיקסל בודד במסגרת. תקני וידאו שונים משתמשים ביחסי גודל פיקסלים שונים. לדוגמה, תקנים רבים של וידאו ממוחשב מגדירים מסגרת עם יחסי גודל של 4:3 באמצעות 640 פיקסלים לרוחב ו- 480 פיקסלים לגובה, דבר היוצר פיקסלים מרובעים. יחסי הגודל של הפיקסלים בווידאו הממוחשב בדוגמה זו הם 1:1 (מרובעים), ויחסי הגודל של פיקסלים במערכת DV NTSC הם 0.91 (לא מרובעים). פיקסלים של DV הם תמיד מלבניים והם מותאמים לכיוון אנכי במערכות שמפיקות וידאו NTSC, ומותאמים לכיוון אופקי במערכות שמפיקות וידאו PAL.

בשעת הצגת פיקסלים מלבניים בצג עם פיקסלים מרובעים ללא שינוי, תמונות נראות מעוותות, לדוגמה עיגולים מתעוותים לאליפסות. עם זאת, בשעת הצגה על צג שידור, פרופורציות התמונה מוצגות כהלכה, מכיוון שצגי שידור משתמשים בפיקסלים מלבניים.

הערה:

בשעת העתקה או ייבוא של תמונות למסמך עם פיקסלים לא מרובעים, Photoshop ממיר את התמונה ומשנה את גודלה אוטומטית ליחסי הגודל של הפיקסלים במסמך. גם גודל של תמונות שמיובאות מ- Adobe Illustrator משתנה כהלכה.

דוגמאות ליחסי גודל של פיקסלים ומסגרות ב-Photoshop
יחסי גודל של פיקסלים ומסגרות

A. תמונה עם פיקסלים מרובעים 4:3 מוצגת על צג עם פיקסלים מרובעים 4:3 (מחשב) B. תמונה עם פיקסלים מרובעים 4:3 מתורגמת כהלכה לתצוגה על צג עם פיקסלים לא-מרובעים 4:3 (טלוויזיה) C. תמונה עם פיקסלים מרובעים 4:3 מתורגמת באופן שגוי לתצוגה על צג עם פיקסלים לא-מרובעים 4:3 (טלוויזיה) 

יצירת תמונה לשימוש בווידאו

 1. צרו מסמך חדש.
 2. בתפריט Preset בתיבת הדו-שיח New, בחרו בקביעה המוגדרת מראש Film & Video.
 3. בחרו בגודל המתאים למערכת הווידאו שבה התמונה תוצג.
 4. לחצו על Advanced לבחירת פרופיל צבע ויחסי גודל של פיקסל.

  הערה:

  כברירת מחדל, מסמכים עם פיקסלים לא מרובעים נפתחים כשהאפשרות Pixel Aspect Ratio Correction מופעלת. קביעה זו משנה את גודל התמונה כדי להציגה באופן שבו היא תוצג בהתקן פלט עם פיקסלים לא מרובעים (בדרך כלל צג וידאו).

 5. להצגת התמונה כפי שהיא תיראה על צג של מחשב (פיקסלים מרובעים), בחרו View ‏> ‏Pixel Aspect Ratio Correction.
  עיגול עם הפעלה וביטול של Pixel Aspect Ratio Correction ב-Photoshop
  עיגול במסמך NTSC DV ‏(‏‎720 x 480 פיקסלים) מוצג על צג מחשב (פיקסלים מרובעים) כשהאפשרות Pixel Aspect Ratio Correction מופעלת (למעלה) וכשהאפשרות Pixel Aspect Ratio Correction מבוטלת (למטה)

  הערה:

  ניתן להציג בו-זמנית תמונה כשהאפשרות Pixel Aspect Ratio Correction מופעלת ומבוטלת. כשהתמונה עם הפיקסלים הלא-מרובעים פתוחה והאפשרות Pixel Aspect Ratio Correction מופעלת, בחרו Window ‏> ‏Arrange ‏> ‏New Window For [שם המסמך]. כשהחלון החדש פעיל, בחרו View ‏> ‏Pixel Aspect Ratio Correction לביטול התיקון.

 6. אם מחברים למחשב התקן תצוגה כגון צג וידאו באמצעות FireWire, ניתן להציג תצוגה מקדימה של המסמך בהתקן:
  • לקביעת אפשרויות פלט לפני יצירת תצוגה מקדימה של התמונה, בחרו File ‏> ‏Export ‏> ‏Video Preview.

  • להצגת התמונה ללא קביעת אפשרויות פלט, בחרו File ‏> ‏Export ‏> ‏Send Video Preview To Device.

הערה:

בשעת יצירת תמונות לווידאו, ניתן לטעון ערכה של פעולות וידאו (כלולות ב- Photoshop) לאוטומציה של משימות מסוימות—כגון שינוי גודל של תמונות והתאמתן למידות פיקסל של וידאו וקביעת יחסי גודל של פיקסל.

טעינת פעולות וידאו

לתמונות וידאו, פעולות מאפשרות לבצע אוטומטית משימות כגון הגבלת טווח הזוהר ורמות הרוויה בהתאם לתקני שידור, שינוי גודל והמרה לפיקסלים לא מרובעים לשימוש במצגת שקופיות DVD (מערכות NTSC ו- PAL, יחסי גודל למסך רגיל ומסך רחב), יצירת ערוץ אלפא מכל השכבות הגלויות, התאמת אזורי תמונה (במיוחד קווים דקים) שעלולים לגרום להבהוב שזירה ויצירת כיסוי בטוח לכותרות.

 1. בחרו Window ‏> ‏Actions להצגת החלונית Actions.
 2. לחצו על המשולש בפינה הימנית העליונה של החלונית ובחרו Video Actions מהתפריט.

התאמת יחסי גודל של פיקסל

ניתן ליצור יחסי גודל של פיקסל בהתאמה אישית במסמכים קיימים, או למחוק או לאפס יחסי גודל של פיקסלים שהוקצו למסמך קודם לכן.

הקצאת ערך יחסי גודל של פיקסל למסמך קיים

 1. כשמסמך פתוח, בחרו View ‏> ‏Pixel Aspect Ratio ולאחר מכן בחרו יחסי גודל של פיקסל התואמים לתבנית הווידאו המיועדת לשימוש בקובץ Photoshop.

יצירת יחסי גודל של פיקסל בהתאמה אישית

 1. כשמסמך פתוח, בחרו View ‏> ‏Pixel Aspect Ratio ‏> ‏Custom Pixel Aspect Ratio.
 2. בתיבת הדו-שיח Save Pixel Aspect Ratio, הזינו ערך בתיבת המלל Factor, תנו שם ליחסי גודל הפיקסל המותאמים אישית ולחצו על הלחצן OK.

  יחסי גודל הפיקסל המותאמים אישית שיצרתם מופיעים בתפריט Pixel Aspect Ratio בתיבת הדו-שיח New ובתפריט View >‏ Pixel Aspect Ratio.

מחיקת יחסי גודל של פיקסל

 1. כשהמסמך פתוח, בחרו View ‏> ‏Pixel Aspect Ratio ‏> ‏Delete Pixel Aspect Ratio.
 2. בתיבת הדו-שיח Delete Pixel Aspect Ratio, בחרו בפריט שברצונכם למחוק מתפריט Pixel Aspect Ratio ולחצו על הלחצן Delete.

איפוס יחסי גודל של פיקסל

 1. כשהמסמך פתוח, בחרו View ‏> ‏Pixel Aspect Ratio ‏> ‏Reset Pixel Aspect Ratios.
 2. בתיבת הדו-שיח, בצעו אחד מהצעדים הבאים:

  Append

  החלפת הערכים הנוכחיים של יחסי גודל פיקסל בערכי ברירת המחדל ויחסי גודל הפיקסל המותאמים אישית. אפשרות זו שימושית אם מחקתם ערך ברירת מחדל וברצונכם לשחזר אותו בתפריט ולשמור על כל הערכים המותאמים אישית.

  OK

  החלפת יחסי גודל הפיקסל הקיימים בערכי ברירת המחדל. יחסי גודל פיקסל מותאמים אישית נמחקים.

  Cancel

  ביטול הפקודה.

הכנת תמונות לשימוש ב- After Effects

ניתן לייבא קובץ Photoshop ‏(PSD) ישירות לפרוייקט After Effects עם אפשרות לשמירה על שכבות נפרדות, סגנונות שכבה, אזורים שקופים, מסיכות שכבה ושכבות התאמה (שמירה על רכיבים בודדים להנפשה).

 

הערה: לתוצאות מיטביות, עבדו במצב RGB, המשמש ל-After Effects‏. After Effects CS3 ואילך יכול להמיר קבצים מ- CMYK ל- RGB. ‏ After Effects 7 וגרסאות מוקדמות יותר לא יכולות לעשות זאת.

לפני ייצוא קובץ Photoshop עם שכבות לשימוש ב- After Effects, בצעו את הפעולות הבאות לקיצור זמן יצירת התצוגה המקדימה והרינדור ולמניעת בעיות בייבוא ועדכון של שכבות Photoshop.

 

 • סדרו את השכבות ותנו להן שמות. אם משנים שם של שכבה או מוחקים שכבה במסמך Photoshop לאחר ייבוא ל- After Effects,‏ After Effects לא תוכלו לאתר את השכבה שמחקתם או שיניתם את שמה. חלונית הפרוייקט של After Effects Project מציינת את השכבה כחסרה. (ניתן גם לקבץ שכבות לעצמים חכמים. לדוגמה: אם השתמשתם בערכת שכבות ליצירת עצם שנמצא בחזית ובערכת שכבות נוספת ליצירת הרקע, תוכלו לקבץ אותן לשני עצמים חכמים וליצור בקלות הנפשה של Smart Object אחד החולף על פני Smart Object אחר.
 • ודאו שלכל אחת מהשכבות יש שם ייחודי. שמות משוכפלים של שכבות עלולים לגרום לבלבול.
 • בחרו Always בתפריט Maximize PSD And PSB File Compatibility בתיבת הדו-שיח File Handling Preferences.
 • השתמשו בקביעה מוגדרת מראש של מידות פיקסלים שמתאימה לווידאו ולסרטים בתיבת הדו-שיח New Document.
 • בצעו פעולות תיקון צבע, שינוי גודל, חיתוך ופעולות עריכה אחרות ב- Photoshop כדי להימנע מפעולות עיבוד תמונה ב- After Effects. (ניתן גם להקצות לתמונה פרופיל צבע שמתאים לסוג הפלט המיועד, לדוגמה Rec.‏ 601 NTSC או Rec. 709. After Effects יכול לקרוא פרופילי צבע מוטמעים ולתרגם את צבעי התמונה בהתאם. לקבלת מידע נוסף אודות פרופילי צבע, ראו עבודה עם פרופילי צבע.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת