גופנים פגומים עלולים לגרום לבעיות שונות ב-Photoshop CC, שחלקן לא ייראו כמו בעיות הקשורות לגופנים.

פתרונות

 • פתרון 1: עדכן את Photoshop CC לגרסה האחרונה
 • פתרון 2: השבת את התצוגה המוקדמת של גופנים בהעדפות של Photoshop
 • פתרון 3: הסר גופנים
 • פתרון 4: (Mac OS) אמת את כל הגופנים דרך היישום Font Book Mac OS
 • פתרון 5: השתמש בסקריפט FontTest כדי לקבוע אם ישנם גופנים פגומים במחשב שלך
 • פתרון 6: מחק את מאגר הגופנים של Photoshop
 • פתרון 7: מחק את מאגר הגופנים של המערכת
 • פתרון 8: בודד את הגופן שגורם לבעיה (Mac OS בלבד)

הפתרונות האלו מסודרים לפי רמת קושי: מהפתרונות הקלים ביותר ובעלי הסיכוי הגבוה ביותר לאתר את הגופנים הפגומים, ועד לפתרונות המאתגרים ביותר שביצועם נמשך זמן רב.

חשוב: הסר או עדכן תוספי גופנים של גורמי צד שלישי לפני בדיקת הגופנים שלך.

פתרון 1: עדכן את Photoshop CC לגרסה האחרונה

 1. בחר 'עזרה' ‏> 'עדכונים' (זו שיטת העדכון המועדפת).

 2. הורד את העדכון האחרון מאתר Adobe.

פתרון 2: השבת את התצוגה המוקדמת של גופנים בהעדפות של Photoshop

 1. בחר 'הקלד' ‏> 'גודל תצוגה מקדימה של גופן'.

 2. בחר 'ללא'.

בדוק מחדש את הבעיה שבה נתקלת כדי לקבוע אם היא נפתרה בהצלחה לאחר הביצוע של פתרון זה.

פתרון 3: הסר גופנים

הגופנים הבאים ידועים כבעייתיים כאשר נעשה בהם שימוש ב-Photoshop:

Bustle‏ (Mac OS בלבד)

 • 21kannmbn_ttf
 • GURAKH_S.TTF
 • JH_TITLES.TTF
 • SCREEN__.TTF
 • SEVESBRG.TTF
 • SF Tattle Tales Condensed.ttF
 • ZEROGEBI.TTF
 • Zippy.ttf

פתרון 4: (Mac OS) אמת את כל הגופנים דרך היישום Font Book Mac OS

 1. בחר 'יישומים'‏ > Font Book.
 2. בחר 'כל הגופנים' בעמודה 'אוסף'.
 3. בחר את הפונט העליון בעמודה 'גופן', והקש על Cmd+A כדי לבחור את כל הגופנים.

 4. בחר 'קובץ' ‏> 'אמת גופן'.

 5. מחק את הגופן הפגום או המשוכפל.

 6. אם Font Book קורס, הפעל מחדש את Font Book וגלול בין הגופנים אחד אחרי השני כדי לקבוע איזה מהם גרם לקריסה. בחר את הגופן הראשון באמצעות המקש חץ למטה, ולאחר מכן החזק את המקש במצב לחוץ כדי לגלול בין כל הגופנים שלך.

פתרון 5: השתמש בסקריפט FontTest כדי לקבוע אם ישנם גופנים פגומים במחשב שלך.

הורד,התקן,והפעל את ה-FontTest המתאים.jsxסקריפט עבור Photoshop להלן. הסקריפט קובע אם ישנם גופנים פגומים במערכת שלך, או אם חלק מהגופנים שלך גורמים לקריסה.

הורד את קובץ FontTest_readme.pdf המתאים, וקרא אותו.

חשוב: קובץ ReadMe זה מסוג PDF כולל מידע חיוני בנוגע לאופן ההתקנה וההפעלה שלהסקריפט,ומידע אודות התוצאות.

הערה: אם Photoshop קורסת לפני שניתן להפעיל את הסקריפט, הסיבה קשורה ככל הנראה למערכת ההפעלה ולא ל-Photoshop. במקרים אלו, בצע את הפתרונות האחרים שמתוארים במסמך.

לחץ לחיצה ימנית (Windows) על הקובץ FontTest.jsx.zip שלהלן, או לחץ על הקובץ תוך כדי הקשה על Ctrl‏ (Mac OS). לאחר מכן שמור את הקובץ FontTest.jsx במיקום כלשהו בכונן הקשיח שלך, כגון שולחן העבודה. בטל את דחיסת הקובץ על-ידי לחיצה כפולה עליו, ואם תתבקש לעשות זאת, בחר לחלץ את כל הקבצים.

הורד

פתרון 6: מחק את מאגר הגופנים של Photoshop

Mac OS

 1. צא מ-Photoshop ומהיישום Creative Cloud לשולחן העבודה (אם היישום מותקן).

 2. נווט ליעד הבא: /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CC

  הערה:

  אם אתה משתמש ב-Mac OS 10.7 ואילך, היעזר במאמר TechNote זה כדי ללמוד כיצד לפתוח את תיקיית Library המוסתרת.

 3. גרור את התיקייה CT Font Cache אל סל המחזור ורוקן את הסל.

Windows

 1. צא מ-Photoshop ומהיישום Creative Cloud לשולחן העבודה (אם היישום מותקן).

 2. נווט אל התיקייה שלהלן.

  Windows בגרסאות 7 ו-8:‏ ‎\Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC,‏ CC 2014 או CC 2015

 3. מחק את התיקייה CT Font Cache (Photoshop CC, CC 2014 ו-CC 2015), ורוקן את סל המחזור.

הפעל מחדש את Photoshop ובדוק אם הבעיה מופיעה שוב. 

פתרון 7: מחק את מאגר הגופנים של המערכת

Mac OS

כדי למחוק את מאגר הגופנים של המערכת, הפעל כלי שירות של שורת פקודה ביישום Terminal. הפקודה היא חלק ממערכת ההפעלה Mac OS. היזהר בעת השימוש ב-Terminal, מאחר שהיישום משפיע על מערכת ההפעלה ברמה נמוכה.ניתן לעיין במדריך של Atsutil על-ידי הקלדת "man atsutil" (ללא מרכאות) והקשה על Return ב-Terminal. לחלופין, ניתן לקרוא את המאמר הזה במגזין MacWorld.

 1. צא מ-Photoshop ומהיישום Creative Cloud לשולחן העבודה (אם היישום מותקן).

 2. בחר 'יישומים'‏ > כלי שירות'.
 3. פתח את Terminal.

 4. הקלד את הפקודה הבאה, ולאחר מכן הקש על Return

  sudo atsutil databases –remove

Windows

הפעל את 'קבצים ותיקיות מוסתרים' (ראההצג קבצים ותיקיות מוסתרים), ואז בצע את הפעולות הבאות:

 1. סגור את כל יישומי Adobe, כולל היישום Creative Cloud לשולחן העבודה (אם היישום מותקן).

 2. נווט אל ‎\Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local

 3. מחק את הקבצים ‎*FNTCACHE*.DAT או ‎*FontCache*.dat.

  הערה:

  הכוכבית (*) מציינת מילים, אותיות או מספרים שונים, לדוגמה FontCache-S-1-5-21.dat.

מומלץ למחוק גם את מאגר הגופנים של Photoshop (פתרון 6) בעת מחיקת המאגר של מערכת ההפעלה. בצע בדיקה חוזרת כדי לראות אם הבעיה מופיעה שוב.

פתרון 8: בודד את הגופן שגורם לבעיה (Mac OS בלבד)

חשוב: כברירת מחדל, חברת Apple הגדירה את התיקייה של ספריית המשתמש כמוסתרת עם השקת Max OS X 10.7. כדי לגשת לקבצים בתיקיית הספרייה הנסתרת במטרה לפתור בעיות הקשורות ל-Adobe, השתמש בשיטות שמופיעות בקטע כיצד לגשת לקבצים בספריית המשתמש המוסתרת.

ודא שהגופנים שלך ממוקמים רק בתיקיית גופנים אחת:

 •  /Users/[user name]/Library/Fonts
 • ‎ /Library/Fonts

אם הגופנים שלך לא משוכפלים, המשך לבצע את שאר השלב. אם הגופנים משוכפלים, הסר אותם ממיקום אחד.

צור שתי תיקיות בשולחן העבודה, שנקראות fonttest ו-goodfonts.

ישנם שלושה מיקומים שעשויים להכיל גופנים לבדיקה. בצע את הבדיקה שלהלן עבור כל התיקיות הבאות שמכילות גופנים:

* ‎/Users/[user name]/Library/Fonts
‏ * ‎/Library/Fonts
‏ * ‎/[network drive]/Library/Fonts

כדי לאתר גופן פגום, שמור מחצית מהגופנים שלך בתיקייה Library/Fonts. העבר את המחצית השנייה לתיקייה fonttest, ובדוק את התנאי שהוביל ליצירת הבעיה.

 • אם הבעיה מופיעה שוב, הגופן הפגום עדיין נמצא בתיקייה Font, ולא בתיקייה fonttest. העבר את הגופנים מהתיקייה fonttest לתיקייה goodfonts.
 • אם הבעיה לא מופיעה שוב, הגופן הפגום נמצא בתיקייה fonttest. העבר את הגופנים מתיקיית הגופנים הרשמית לתיקייה goodfont. העבר את מחצית מהגופנים בחזרה לתיקיית הגופנים הרשמית כהכנה לסבב הבא של הבדיקה.
 • המשך לבחון מחצית מהגופנים שנותרו, ולאחר מכן העבר את הגופנים שלא גורמים לבעיה אל התיקייה goodfonts. 
 • לאחר שקבעת איזה מהגופנים גורם לבעיה, הסר את הגופן מתיקיית הגופנים הרשמית. העבר את כל הגופנים מהתיקייה goodfonts בחזרה לתיקייה המתאימה של הגופנים הרשמיים שאותה בחנת. בצע את הבדיקות האלו עבור כל תיקיית גופנים רשמית שמכילה גופנים. 

חשוב: אם אותה הבעיה מופיעה לאחר הסרת הגופן, לאחד או יותר מהגופנים יש את אותה הבעיה או בעיה דומה. המשך לבצע את השלבים האלו עד להסרה של כל הגופנים הפגומים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת