ניתן להשתמש בכלי Pattern Stamp המספק לכם תמונות בעלות מראה המצויר ביד.

צביעה בדוגמת מילוי

הכלי Pattern Stamp צובע אזורים בדוגמת מילוי. ניתן לבחור דוגמת מילוי מספריות דוגמאות המילוי, או ליצור דוגמאות מילוי מותאמות אישית.

  1. בחרו בכלי Pattern Stamp .

  2. בחרו מברשת בחלונית Brush Presets. ראו בחירת קביעת מברשת מוגדרת מראש.

  3. קבעו לכלי אפשרויות מצב, אטימות וכולי בסרגל האפשרויות. ראו אפשרויות כלי הצביעה.
  4. בחרו באפשרות Aligned בסרגל האפשרויות כדי לשמור על רציפות דוגמת המילוי מנקודת ההתחלה המקורית, גם אם אתם משחררים את לחצן העכבר וממשיכים בצביעה לאחר מכן. בטלו את הבחירה באפשרות Aligned כדי להתחיל בצביעת דוגמת המילוי מחדש בכל פעם שאתם עוצרים ומתחילים בצביעה מחדש.
  5. בחרו דוגמת מילוי מהחלונית הנפתחת Pattern בסרגל האפשרויות.
  6. אם ברצונכם להחיל את דוגמת המילוי עם אפקט אימפרסיוניסטי, בחרו באפשרות Impressionist..
  7. גררו בתמונה כדי לצבוע בדוגמת המילוי.