הבנת צורות ונתיבים

ציור ב- Adobe Photoshop כרוך ביצירת צורות וקטוריות ונתיבים. ב- Photoshop, ניתן לצייר בעזרת כל אחד מכלי הצורה, הכלי עט, או הכלי עט חופשי. אפשרויות לכל אחד מהכלים זמינות בסרגל האפשרויות.

לפני תחילת הציור ב- Photoshop, יש לבחור מצב ציור בסרגל האפשרויות. המצב שתבחרו לצייר בו יקבע אם ייצרו צורה וקטורית בשכבה משלה, נתיב עבודה בשכבה קיימת, או צורה עם רסטר בשכבה קיימת.

צורות וקטוריות הן קווים ועקומות שמציירים בעזרת אחד מכלי הצורה או העט. (ראו ציור צורות וציור באמצעות כלי Pen.) צורות וקטוריות אינן תלויות ברזולוציה - הן שומרות על קצוות חדים בשעת שינוי גודל, הדפסה למדפסת PostScript, שמירה בקובץ PDF, או ייבוא ליישום של גרפיקה וקטורית. ניתן ליצור ספריות של צורות מותאמות אישית ולערוך את קו המתאר של הצורה (הנקרא נתיב) ואת תכונותיה (כגון קו, צבע מילוי וסגנון).

נתיבים הם קווי מתאר שניתן להפוך לבחירות, או להוסיף להם מילוי וקו. ניתן לשנות בקלות צורה של נתיב באמצעות נקודות העיגון שלו.

נתיב עבודה הוא נתיב זמני שמופיע בחלונית Paths ומגדיר את קווי המתאר של צורה.

ניתן להשתמש בנתיבים בדרכים אחדות:

מצבי ציור

בשעת עבודה עם הכלי צורה או עט, ניתן לצייר בשלושה מצבים שונים. בחירת המצב מתבצעת באמצעות בחירת סמל בסרגל האפשרויות לאחר בחירה בכלי צורה או עט.

Shape Layers

יצירת צורה בשכבה נפרדת. ניתן ליצור שכבות צורה באמצעות אחד מכלי הצורה או העט. מאחר שניתן להזיז, לשנות גודל, ליישר ולפזר שכבות צורה בקלות, הן אידאליות ליצירת גרפיקה לעמודי אינטרנט. ניתן לבחור לצייר צורות מרובות בשכבה. שכבת צורה מורכבת משכבת מילוי שמגדירה את צבע הצורה וממסיכה וקטורית מקושרת שמגדירה את קו המתאר של הצורה. קו המתאר של צורה הוא נתיב, שמופיע בחלונית Paths.

Paths

ציור נתיב בשכבה הנוכחית שניתן להשתמש בו כדי לבצע בחירה, ליצור מסיכה וקטורית, או להוסיף לו מילוי וקו ליצירת גרפיקה עם רסטר (כפי שמשתמשים בכלי צביעה). נתיב עבודה הוא זמני, אלא אם כן שומרים אותו. נתיבים מופיעים בחלונית Paths.

Fill Pixels

צביעה ישירות על שכבה - בדומה לפעולה של כלי צביעה. בשעת עבודה במצב זה, נוצרות תמונות רסטר - ולא גרפיקה וקטורית. אופן העבודה עם הצורות הצבועות זהה לאופן העבודה עם כל תמונת רסטר. רק כלי הצורה פועלים במצב זה.

אפשרויות ציור ב-Photoshop
אפשרויות ציור

A. Shape Layers‏ B. Paths‏ C. מילוי פיקסלים