בחרו פרוסה אחת או יותר

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו בכלי Slice Selection ולחצו על הפרוסה בתמונה. בשעת עבודה עם פרוסות חופפות, לחצו על חלקה הגלוי של פרוסה תחתונה כדי לבחור בה.
 • להוספת פרוסות לבחירה, בחרו בכלי Slice Selection ולחצו תוך כדי הקשת Shift.
 • בחרו בכלי Slice Selection בתיבת הדו-שיח Save for Web & Devices, לחצו על פרוסה אוטומטית או מחוץ לאזור התמונה וגררו לבחירת הפרוסות המבוקשות. (לחיצה על פרוסת משתמש וגרירתה מזיזה את הפרוסה).
 • בחרו File ‏> ‏Save For Web & Devices. בתיבת הדו-שיח, בחרו פרוסה בעזרת הכלי Slice.

הערה:

בשעת שימוש בכלי Slice או בכלי Slice Select, ניתן לעבור מכלי לכלי על-ידי הקשה על Ctrl‏ (Windows) או על Command‏ (Mac OS).

הזזה, שינוי גודל והצמדה של פרוסות משתמש

ניתן להזיז פרוסות ולשנות את גודלן ב-Photoshop, אך לא ניתן לעשות זאת בתיבת הדו-שיח Save For Web & Devices.

הזזה או שינוי גודל של פרוסת משתמש

 1. בחרו פרוסת משתמש אחת או יותר.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת פרוסה, הזיזו את המצביע לתוך גבול הבחירה של הפרוסה וגררו את הפרוסה למיקום חדש. הקישו Shift להגבלת התנועה לקו אנכי, אופקי או אלכסוני בזווית של 45°.

  • לשינוי גודל פרוסה, גררו ידית אחיזה צדדית או פינתית של פרוסה. בשעת בחירה ושינוי גודל של פרוסות סמוכות, גודל הקצוות המשותפים של הפרוסות משתנה יחד.

שינוי גודל והזזה של פרוסת משתמש בעזרת קואורדינטות מספריות

 1. בחרו פרוסת משתמש אחת או יותר.
 2. לחצו על הלחצן Options בסרגל האפשרויות. ניתן גם ללחוץ פעמיים על פרוסה להצגת האפשרויות.
 3. באזור Dimensions של תיבת הדו-שיח Slice Options, שנו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  X

  ציון המרחק בפיקסלים בין קצה הפרוסה השמאלי למקור הסרגל בחלון המסמך.

  Y

  ציון המרחק בפיקסלים בין קצה הפרוסה העליון למקור הסרגל בחלון המסמך.

  הערה:

  ברירת המחדל של מקור הסרגל היא הפינה השמאלית העליונה של התמונה.

  W

  ציון רוחב הפרוסה.

  H

  ציון גובה הפרוסה.

הצמדת פרוסות לקו עזר, לפרוסת משתמש או לעצמים אחרים

 1. בחרו באפשרויות הרצויות מתפריט המשנה View ‏> Snap To.
 2. בחרו View ‏> ‏Snap. סימן תיוג מציין שהאפשרות הופעלה.
 3. הזיזו את הפרוסות שנבחרו כרצונכם. הפרוסות נצמדות לכל אחד מהעצמים שנבחרו בטווח של 4 פיקסלים.

חלוקת פרוסות משתמש ופרוסות אוטומטיות

השתמשו בתיבת הדו-שיח Divide Slice לחלוקה אופקית, אנכית או אופקית ואנכית של פרוסות. פרוסות מחולקות הן תמיד פרוסות משתמש, בין אם הפרוסה המקורית היא פרוסת משתמש ובין אם היא פרוסה אוטומטית.

הערה:

לא ניתן לחלק פרוסות מבוססות שכבה.

 1. בחרו פרוסה אחת או יותר.
 2. בעזרת הכלי Slice Select, לחצו על Divide בסרגל האפשרויות.
 3. להצגת תצוגה מקדימה של השינויים, בחרו Preview בתיבת הדו-שיח Divide Slice.
 4. בתיבת הדו-שיח Divide Slice, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות או את שתיהן:

  Divide Horizontally Into

  חלוקת הפרוסה לאורך.

  Divide Vertically Into

  חלוקת הפרוסה לרוחב.

 5. הגדירו כיצד ברצונכם לחלק כל אחת מהפרוסות שנבחרו:
  • לחלוקה שווה של כל אחת מהפרוסות למספר הפרוסות שצוין, בחרו Slices Down או Slices Across והזינו ערכים.

  • בחרו באפשרות Pixels Per Slice והזינו ערך ליצירת פרוסות עם מספר הפיקסלים שצוין. אם הפרוסה אינה מתחלקת באופן שווה במספר הפיקסלים שצוין, השארית הופכת לפרוסה נוספת. לדוגמה, אם מחלקים פרוסה ברוחב 100 פיקסלים לשלוש פרוסות חדשות ברוחב של 30 פיקסלים לכל אחת מהן, השארית ברוחב 10 פיקסלים הופכת לפרוסה חדשה.

 6. לחצו על OK.

שכפול פרוסות

ניתן ליצור פרוסה משוכפלת עם מידות וקביעות מיטוב זהות לאלה של הפרוסה המקורית. אם הפרוסה המקורית היא פרוסת משתמש מקושרת, הפרוסה המשוכפלת מקושרת לאותו אוסף פרוסות מקושרות. פרוסות משוכפלות הן תמיד פרוסות משתמש, בין אם הפרוסה המקורית היא פרוסת משתמש, פרוסה מבוססת שכבה או פרוסה אוטומטית.

 1. בחרו פרוסה אחת או יותר.
 2. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה מהבחירה.

העתקה והדבקה של פרוסה

ניתן להעתיק פרוסה שנבחרה מתמונה ולהדביקה בתמונה אחרת או ביישום אחר, כגון Dreamweaver. העתקת פרוסה מעתיקה את כל השכבות שבתוך גבולות הפרוסה (לא רק את השכבה הפעילה).

 1. בחרו פרוסה אחת או יותר בעזרת הכלי Slice Select .
 2. בחרו Edit ‏> ‏Copy.

  הערה:

  לא ניתן להעתיק פרוסה אם יש במסמך בחירה פעילה (סימון בחירה של פיקסלים או נתיב נבחר).

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם ברצונכם להדביק את הפרוסה בתמונה אחרת, פתחו והציגו את התמונה.

  • בשעת הדבקה ב- Dreamweaver, הפכו את מסמך Dreamweaver לחלון הפעיל.

 4. בחרו בתפריט Edit ‏> Paste. כשמדביקים פרוסה בתמונת Photoshop, נוצרת שכבה חדשה.

  הערה:

  פרוסה המועתקת ל- Dreamweaver שומרת מידע על השם והנתיב של קובץ Photoshop המקורי. כדי להציג מידע זה ב- Dreamweaver, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Ctrl ולחצו (Mac OS) על התמונה ובחרו Design Notes, ולאחר מכן אתרו את השדה FilePathSrc בכרטיסייה All Info.

חיבור פרוסות

ניתן לחבר שתי פרוסות או יותר לפרוסה אחת. Photoshop מחברת את הקצוות החיצוניים של הפרוסות המחוברות ליצירת מלבן שישמש לקביעת המידות והמיקום של הפרוסה שנוצרת כתוצאה מהחיבור. אם הפרוסות המחוברות אינן סמוכות זו לזו או שיחסי הגודל או היישור שלהן שונים, ייתכן שהפרוסה המחוברת החדשה תחפוף לפרוסות אחרות.

קביעות המיטוב של הפרוסה המחוברת זהות לאלה של הפרוסה הראשונה בסדרת הפרוסות שנבחרו. פרוסה מחוברת היא תמיד פרוסת משתמש, בין אם הפרוסה המקורית כוללת פרוסה אוטומטית או לא.

הערה:

לא ניתן לחבר פרוסות מבוססות שכבה.

 1. בחרו שתי פרוסות או יותר.
 2. לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Ctrl‏ תוך כדי לחיצה (Mac OS), ובחרו Combine Slices.

שינוי סדר הפרוסות

כשפרוסות חופפות זו לזו, הפרוסה העליונה בסדר היא הפרוסה האחרונה שיצרתם. ניתן לשנות את סדר הפרוסות כדי לגשת לפרוסות התחתונות. ניתן לבחור בפרוסה העליונה או התחתונה בסדר ולהזיז פרוסות למעלה או למטה בסדר הפרוסות.

הערה:

לא ניתן לשנות את הסדר של פרוסות אוטומטיות.

 1. בחרו פרוסה אחת או יותר.
 2. בחרו בכלי Slice Select ולחצו על אפשרות סדר פרוסות בסרגל האפשרויות.
  אפשרויות סדר פרוסות ב-Photoshop
  אפשרויות סדר פרוסות

  A. העבר לחזית B. הבא קדימה C. שלח אחורה D. העבר לאחור 

יישור ופיזור של פרוסות משתמש

ניתן ליישר פרוסות משתמש לפי הקצוות או המרכז שלהן, ולפזר פרוסות משתמש בצורה שווה לאורך הציר האנכי או האופקי שלהן. יישור ופיזור של פרוסות משתמש מאפשרים להעלים פרוסות אוטומטיות שאין בהן צורך וליצור קובץ HTML קטן ויעיל יותר.

הערה:

ליישור או לפיזור של פרוסות מבוססות שכבה, יישרו או פזרו את תוכן השכבות.

 1. בחרו בפרוסות המשתמש שברצונכם ליישר.
 2. בחרו בכלי Slice Select ובחרו אפשרות בסרגל האפשרויות.
  אפשרויות יישור ב-Photoshop
  אפשרויות יישור

  A. למעלה B. מרכזים אנכיים C. תחתית D. שמאלה E. מרכזים אופקיים  F. ימינה 
  אפשרויות פיזור ב-Photoshop
  אפשרויות פיזור

  A. למעלה B. מרכזים אנכיים C. תחתית D. שמאלה E. מרכזים אופקיים  F. ימינה 

מחיקת פרוסה

בשעת מחיקה של פרוסת משתמש או פרוסה מבוססת שכבה, פרוסות אוטומטיות נוצרות מחדש למילוי אזור המסמך.

מחיקת פרוסה מבוססת שכבה אינה מוחקת את השכבה המשויכת לה; עם זאת, מחיקת שכבה המשויכת לפרוסה מבוססת שכבה מוחקת את הפרוסה מבוססת השכבה.

הערה:

לא ניתן למחוק פרוסות אוטומטיות. בשעת מחיקה של כל פרוסות המשתמש והפרוסות מבוססות השכבה בתמונה, נשארת פרוסה אוטומטית אחת שמכסה את התמונה בשלמותה.

 1. בחרו פרוסה אחת או יותר.
 2. בחרו בכלי Slice או בכלי Slice Selection והקישו Backspace או Delete.
 3. למחיקת כל פרוסות המשתמש והפרוסות מבוססות השכבה, בחרו View ‏> Clear Slices.

נעילת כל הפרוסות

נעילת פרוסות מונעת שינוי גודל, הזזה או שינוי אחר של הפרוסות בטעות.

 1. בחרו View ‏> ‏Lock Slice.