הערה:

בגרסאות Photoshop שיצאו לפני Photoshop CC, ייתכן שחלק מהפונקציונליות שהוזכרה במאמר זה תהיה זמינה רק אם יש ברשותכם Photoshop Extended.‏ Photoshop CC אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended. כל התכונות הקיימות ב- Photoshop Extended כלולות ב- Photoshop CC‏.

התכונה Vanishing Point מפשטת את העריכה של תיקוני פרספקטיבה בתמונות הכוללות מישורי פרספקטיבה – לדוגמה צדדים של מבנה, קירות, רצפות או כל עצם מלבני. במצב Vanishing Point ניתן לציין את המישורים בתמונה, ולאחר מכן לבצע שינויי עריכה, כגון צביעה, שכפול, העתקה, הדבקה ושינוי צורה. כל שינויי העריכה מכבדים את הפרספקטיבה של המישור שבו אתם עובדים. בשעת תיקון, הוספה או הסרה של תוכן בתמונה, התוצאות מציאותיות יותר משום ששינויי העריכה מתאימים את הכיוון והגודל למישורי הפרספקטיבה. בתום העבודה עם Vanishing Point, ניתן להמשיך לערוך את התמונה ב- Photoshop. לשמירת נתוני מישור הפרספקטיבה בתמונה, שמרו את המסמך בתבנית PSD‏, TIFF או JPEG.

עריכת מישורי הפרספקטיבה בתמונה

באפשרותכם גם למדוד עצמים בתמונה ולייצא נתונים ומדידות של תלת-ממד לתבניות DXF ו- 3DS לשימוש ביישומי תלת-ממד.

עבור וידאו על השימוש בנקודת מגוז, ראו כתובת URL זו.

סקירה על תיבת הדו-שיח Vanishing Point

תיבת הדו-שיח Vanishing Point ‏(Filter ‏> ‏Vanishing Point) כוללת כלים להגדרת מישורי הפרספקטיבה, כלים לעריכת התמונה, כלי מדידה ותצוגה מקדימה של תמונה. כלי Vanishing Point ‏(Marquee‏, Stamp‏, Brush ואחרים) מתנהגים באופן דומה לכלים המקבילים להם בארגז הכלים הראשי של Photoshop. ניתן להשתמש באותם קיצורי מקשים במקלדת לקביעת אפשרויות הכלי. עם פתיחת תפריט Vanishing Point מוצגות קביעות ופקודות נוספות.

תיבת הדו-שיח Vanishing Point

A. תפריט Vanishing Point B. Options C. ארגז כלים D. תצוגה מקדימה של מופע נקודת המגוז E. אפשרויות זום 

עבור קיצורי המקשים בנקודת המגוז, ראו מקשים עבור נקודת מגוז.

כלי Vanishing Point

כלי Vanishing Point מתנהגים בדומה לכלים המקבילים בארגז הכלים הראשי של Photoshop. ניתן להשתמש באותם קיצורי מקשים במקלדת לקביעת אפשרויות כלי. בחירת כלי משנה את האפשרויות הזמינות בתיבת הדו-שיח Vanishing Point.

הכלי Edit Plane 

בחירה, עריכה, העברה ושינוי גודל של מישורים.

הכלי Edit Plane 

הגדרת ארבע הפינות של מישור, התאמת גודל וצורה של מישור ויצירת מישור חדש.

הכלי Marquee 

יוצר בחירות בצורת ריבוע או מלבן, וכן מעביר או משכפל בחירות.

הערה:

לחיצה פעמיים על הכלי Marquee במישור גורמת לבחירת כל המישור.

הכלי Stamp 

צביעה בדגימה מתוך התמונה. שלא כמו הכלי Clone Stamp, הכלי Stamp במצב Vanishing Point משכפל רכיבים מתמונה אחרת. ראו גם צביעה עם פיקסלים שנדגמו בנקודת מגוז ו- ריטוש באמצעות הכלי Clone Stamp.

הכלי Brush 

צביעה במישור בצבע שנבחר.

הכלי Transform 

שינוי גודל, סיבוב והעברה של בחירה צפה באמצעות הזזה של ידיות האחיזה של התיבה התוחמת. התנהגות הכלי דומה לשימוש בפקודה Free Transform על בחירה מלבנית. ראו גם שינוי צורה באופן חופשי.

הכלי Eyedropper 

בחירת צבע לצביעה בשעת לחיצה בחלון התצוגה המקדימה של תמונה.

הכלי Measure 

מדידת מרחקים וזוויות של פריט במישור. ראו גם מדידה בנקודת מגוז

הכלי Zoom 

הגדלה או הקטנה של תצוגת התמונה בחלון התצוגה המקדימה.

הכלי Hand

הזזת התמונה בחלון התצוגה המקדימה.

הגדלה או הקטנה של התצוגה המקדימה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בכלי Zoom‏  בתיבת הדו-שיח Vanishing Point ולחצו או גררו בתצוגה המקדימה של התמונה להתקרבות; הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה או גרירה להתרחקות.

  • ציינו רמת הגדלה בתיבת המלל Zoom בתחתית תיבת הדו-שיח.

  • לחצו על הלחצן פלוס (+) או על הלחצן מינוס (-) להתקרבות או להתרחקות, בהתאמה.

  • להתקרבות זמנית בחלון התצוגה המקדימה, הקישו על המקש X. הדבר מועיל במיוחד למיקום פינות בשעת הגדרת מישור ולעבודה על פרטים.

הזזת התמונה בחלון התצוגה המקדימה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בכלי Hand בתיבת הדו-שיח Vanishing Point וגררו בחלון התצוגה המקדימה.

  • בחרו בכלי כלשהו והקישו על מקש הרווח תוך כדי גרירה בחלון התצוגה המקדימה.

עבודה במצב Vanishing Point

1.(אופציונלי) הכינו את התמונה לעבודה במצב Vanishing Point.

לפני בחירה בפקודה Vanishing Point, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי למקם את תוצאות העבודה על Vanishing Point בשכבה נפרדת, צרו תחילה שכבה חדשה לפני שתבחרו בפקודה Vanishing Point. מיקום תוצאות Vanishing Point בשכבה נפרדת שומר על התמונה מקורית, וניתן להשתמש בבקר אטימות השכבה, בסגנונות השכבה ובמצבי המיזוג של השכבה.

 • אם בכוונתכם לשכפל את התוכן שבתמונה מעבר לגבולות התמונה בגודלה הנוכחי, הגדילו את בד הציור כדי שיתאים לתוכן הנוסף. ראו גם שינוי של גודל בד הציור

 • אם בכוונתכם להדביק פריט מהלוח של Photoshop למסמך במצב Vanishing Point, העתיקו את הפריט לפני שתבחרו בפקודה Vanishing Point. הפריט שהועתק יכול להיות ממסמך אחר של Photoshop. אם אתם מעתיקים כתב, עליכם להוסיף רסטר לשכבת המלל לפני העתקה ללוח.

 • להגבלת תוצאות הפקודה Vanishing Point לאזורים מסוימים בתמונה, הגדירו בחירה או הוסיפו מסיכה לתמונה לפני שתבחרו בפקודה זו. ראו גם בחירה באמצעות כלי marquee ואודות מסיכות וערוצי אלפא.

 • להעתקת פריט בפרספקטיבה ממסמך Photoshop אחד למסמך אחר, העתיקו תחילה את הפריט במצב Vanishing Point במסמך אחד. כשתדביקו את הפריט במסמך אחר במצב Vanishing Point, הפרספקטיבה של הפריט תישמר.

2. בחרו בתפריט Filter ‏> ‏Vanishing Point.

3. הגדירו את ארבע הפינות של פני המישור.

כברירת מחדל, נבחר הכלי Create Plane‏ . לחצו בתצוגה המקדימה להגדרת הפינות. נסו להשתמש בעצם מלבני בתמונה כהנחיה בשעת יצירת המישור.

ליצירת מישורים נוספים, היעזרו בכלי יצירת מישור, והקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת פינה. למידע נוסף, ראו הגדרה וכוונון של מישורי פרספקטיבה ב- Vanishing Point.

הגדרת ארבע פינות בעזרת הכלי Create Plane

הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת פינה ליצירת מישור.

4. ערכו את התמונה.

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

5. יצאו נתוני תלת-ממד ומדידות תלת-ממד לתבנית DXF או 3DS.

ניתן גם לייצא מרקמים לתבנית 3DS. למידע מפורט, ראו ייצוא מידות, מרקמים ומידע על תלת-ממד.

6. לחצו על הלחצן OK.

Photoshop יכולה לבצע רינדור של רשתות אם בוחרים Render Grids To Photoshop מתפריט Vanishing Point לפני הלחיצה על OK. למידע מפורט, ראו רינדור רשתות ל- Photoshop.

ייצוא מדידות, מרקמים ונתוני תלת-ממד

ניתן לייצא נתוני תלת-ממד (מישורים), מרקמים ומדידות שנוצרו במצב Vanishing Point לתבנית מתאימה לשימוש ביישומי שרטוט בעזרת מחשב (CAD), יישומי בניית מודלים, יישומי הנפשה ויישומים ליצירת אפקטים מיוחדים. ייצוא ל- DXF יוצר קובץ עם נתוני תלת-ממד וכל המדידות הקיימות. קובצי 3DS שיוצאו כוללים מרקמים שעברו רינדור, בנוסף לנתונים הגיאומטריים.

 1. פתחו את התפריט Vanishing Point ובחרו Export to DXF או Export To 3DS.
 2. בתיבת הדו-שיח Export to DXF או Export To 3DS, בחרו מיקום לקובץ שיישמר ולחצו על הלחצן Save.

אודות מישורי פרספקטיבה והרשת

לפני שניתן לבצע שינויי עריכה במצב Vanishing Point, יש להגדיר מישורים מלבניים המתאימים לפרספקטיבה בתמונה. רמת הדיוק של המישור קובעת אם שינויי עריכה או התאמות יגרמו לשינוי גודל וכיוון נאותים בתמונה.

לאחר הגדרת ארבע הפינות, מישור הפרספקטיבה הופך להיות פעיל ומציג תיבה תוחמת ורשת. ניתן לשנות גודל, להזיז או לעצב צורה מחדש כדי לשפר את מישור הפרספקטיבה. ניתן גם לשנות את גודל הרשת כדי שתתאים לרכיבים בתמונה. לעתים, התאמת התיבה התוחמת והרשת למרקם או לדוגמת מילוי בתמונה מסייעת לבצע התאמות מדויקות לפרספקטיבה בתמונה. התאמת גודל הרשת יכולה גם להקל על ספירת עצמים בתמונה.

פרט לסיוע בהתאמת מישורי הפרספקטיבה לרכיבים בתמונה, הרשת מסייעת גם להמחיש מדידות בשעת שימוש בכלי Measure. קיימת אפשרות לקישור גודל הרשת למדידות שתבצעו בעזרת הכלי Measure.

הגדרה והתאמה של מישורי פרספקטיבה במצב Vanishing Point

 1. בתיבת הדו-שיח Vanishing Point, בחרו בכלי Create Plane  ולחצו בחלון התצוגה המקדימה להוספת ארבע פינות.

  נסו להשתמש בעצם מלבני או במישור בתמונה כהנחיה בשעת יצירת מישור פרספקטיבה. לסיוע במיקום נקודה, הקישו על המקש X להתקרבות לתצוגה המקדימה. בשעת הוספת פינות, ניתן למחוק את הפינה האחרונה אם היא שגויה בהקשת Backspace ‏(Windows) או Delete ‏(Mac OS). ניתן גם למקם מחדש פינה בגרירה.

 2. בחרו בכלי Edit Plane  ובצעו אחת מהפעולות הבאות או יותר:
  • לעיצוב חוזר של צורת מישור הפרספקטיבה, גררו פינה.

  • להוספת רשת, הזינו ערך בתיבת המלל Grid Size או לחצו על המקש חץ למטה והזיזו את המחוון. ניתן גם להתאים את גודל הרשת לאחר בחירה בכלי Create Plane.

  • להזזת המישור, לחצו בתור המישור וגררו.

  • לשינוי גודל המישור, גררו נקודת קצה במקטע של התיבה התוחמת.

  גרירת נקודת קצה להגדלת המישור כך שיתאים לפעולות עריכה

  התיבה התוחמת והרשת של מישור פרספקטיבה מוצגות בדרך כלל בצבע כחול. אם מתעוררת בעיה במיקום הפינות, המישור אינו חוקי, והתיבה התוחמת והרשת יוצגו בצבע אדום או צהוב. כשהמישור אינו חוקי, הזיזו את הפינות עד שהתיבה התוחמת והרשת יוצגו בצבע כחול.

  הערה:

  אם יש מישורים חופפים, הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) כדי לעבור בין המישורים החופפים.

  מישורים חופפים

לאחר יצירת מישור ב- Vanishing Point, ניתן ליצור מישורים נוספים עם אותה פרספקטיבה. לאחר יצירת מישור שני ממישור הפרספקטיבה הראשוני, ניתן ליצור מישורים נוספים מהמישור השני וכן הלאה. ניתן ליצור כמה מישורים שרוצים. אף על פי שמישורים חדשים נוצרים בזוויות של 90°, ניתן להתאימם לכל זווית. הדבר שימושי לביצוע פעולות עריכה חלקות בין משטחים, על ידי התאמת הצורה הגיאומטרית של סצנה מורכבת. לדוגמה, ארונות פינתיים במטבח יכולים להיות חלק ממשטח רציף. בנוסף להתאמת הזוויות של מישור פרספקטיבה קשור, ניתן לשנות את גודל המישור בעזרת הכלי Edit Plane בכל עת.

 1. בחרו בכלי יצירת מישור או בכלי Edit Plane והקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת נקודת קצה של תיבה תוחמת של מישור קיים (לא פינה).

  המישור החדש נוצר בזווית של 90° למישור המקורי.

  הערה:

  אם מישור חדש שנוצר אינו מיושר לתמונה כהלכה, בחרו בכלי Edit Plane והתאימו פינה. התאמת מישור אחד תשפיע על מישור שמחובר אליו. (פינות אינן זמינות אם יותר משני מישורים מחוברים.)

  יצירת מישורים מרובים ממישורים אחרים שומרת על היחס בין המישורים, כך שפעולות העריכה יהיו בקנה המידה ובכיוון המתאימים לפרספקטיבה הנכונה.

 2. (אופציונלי) בצעו אחת מהפעולות הבאות לשינוי הזווית של מישור חדש שנוצר:
  • בחרו בכלי עריכת מישור או בכלי Edit Plane והקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת נקודת הקצה המרכזית בצד המנוגד לציר הסיבוב.

  • הזינו ערך בתיבת המלל Angle.

  • הזיזו את המחוון Angle.

  זווית מישור שהשתנתה.

  הערה:

  לאחר יצירת מישור חדש (בן) ממישור קיים (אב), לא ניתן להתאים את הזווית של מישור האב.

התראות תיבה תוחמת ורשת במצב Vanishing Point

התיבה התוחמת והרשת משנות צבע כדי לציין את מצבו הנוכחי של המישור. כשהמישור אינו חוקי, הזיזו פינה עד שהתיבה התוחמת והרשת יוצגו בצבע כחול.

כחול

מציין מישור חוקי. זכרו כי מישור חוקי אינו מבטיח תוצאות עם פרספקטיבה נכונה. יש לוודא שהתיבה התוחמת והרשת מתאימות במדויק לרכיבים הגיאומטריים או לאזור המישור בתמונה.

אדום

מציין מישור לא חוקי. נקודת המגוז אינה יכולה לחשב את יחסי הגודל של המישור.

צהוב

מציין מישור לא חוקי. לא ניתן למצוא פתרון לחלק מנקודות המגוז של המישור.

הערה:

אף על פי שניתן לערוך מישור לא חוקי אדום או צהוב, כולל יצירת מישורים מאונכים, התוצאות לא יותאמו לכיוון הנכון.

הצגה או הסתרה של הרשת, הבחירות הפעילות וגבולות מישור הפרספקטיבה

 1. בחרו Show Edges מתפריט Vanishing Point.

  הערה:

  הבחירות מוצגות זמנית כשמשנים את גודלן או א מיקומן, גם אם האפשרות Show Edges מבוטלת.

התאמת הריווח של רשת מישור הפרספקטיבה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בכלי Edit Plane או בכלי Create Plane  , והזינו ערך בשדה Grid Size באזור האפשרויות של הכלי.

  • בחרו בכלי Measure  ולאחר מכן בחרו Link Measurements To Grid באזור האפשרויות של הכלי. גררו את הכלי Measure במישור, והזינו ערך Length באזור האפשרויות של הכלי.

רינדור רשתות ל- Photoshop

כברירת מחדל, רשתות Vanishing Point אינן מוצגות בשעת תצוגת תמונה בחלון מסמך של Photoshop, למרות שהרשתות נשמרות בתמונה ומוצגות בכל פעם שמפעילים את המצב Vanishing Point. ניתן לבצע רינדור של רשתות, כך שעם סיום העבודה במצב Vanishing Point, הן יוצגו בחלון המסמך של Photoshop. הרשתות לאחר הרינדור כוללות נתוני רסטר ולא נתונים וקטוריים.

 1. פתחו את התפריט Vanishing Point ובחרו Render Grids To Photoshop.

  יש לבחור בפקודה Render Grids To Photoshop לכל מופע של נקודת מגוז.

  הערה:

  אם בכוונתכם לבצע רינדור של הרשתות ל- Photoshop, צרו שכבה חדשה לתוצאות Vanishing Point. הדבר שומר את הרשתות בשכבה נפרדת מהתמונה העיקרית.

אודות בחירות במצב Vanishing Point

בחירות יכולות לסייע בשעת צביעה או תיקוני פגמים, הוספת רכיבים או ריטוש תמונה. במצב Vanishing Point, הגדרת בחירות מאפשרת לבצוע או למלא אזורים מסוימים בתמונה, תוך כדי שמירה על הפרספקטיבה שהוגדרה על-ידי המישורים בתמונה. בחירות יכולות גם לשמש לשכפול ולהזזת תוכן מסוים בתמונה עם פרספקטיבה.

בעזרת שימוש בכלי Marquee בחירה במצב Vanishing Point, ניתן לסמן בחירה בתוך מישור פרספקטיבה. אם תסמנו בחירה הכוללת יותר ממישור אחד, היא תותאם לפרספקטיבה של כל אחד מהמישורים.

לאחר סימון בחירה, ניתן להזיזה לכל מקום בתמונה ולשמור על הפרספקטיבה שיוצר המישור. אם התמונה כוללת מספר מישורים, הבחירה תותאם לפרספקטיבה של המישור שהיא מועברת דרכו.

מצב Vanishing Point גם מאפשר לשכפל פיקסלים בבחירה תוך כדי הזזתה בתמונה. במצב Vanishing Point, בחירה הכוללת פיקסלים בתמונה שניתן להזיז לכל מקום בתמונה נקראת בחירה צפה. אם כי היא איננה שכבה נפרדת, הפיקסלים בבחירה צפה נראים כשכבה נפרדת המרחפת מעל לתמונה הראשית. כשהיא פעילה, ניתן להעביר, לסובב או לשנות גודל של בחירה צפה.

הערה:

כשמדביקים פריט במצב Vanishing Point, הפיקסלים שיודבקו נמצאים בתוך בחירה צפה.

לחיצה מחוץ לבחירה צפה גורמת לביטול הבחירה. לאחר ביטול הבחירה הצפה, תוכנה מודבק בתמונה ומחליף את הפיקסלים שמתחתיה. שכפול עותק של בחירה צפה גם מבטל את הבחירה במקור.  

פריט שהודבק ב- Vanishing Point.

מצב Vanishing Point כולל אפשרות הזזה נוספת של בחירות. ניתן למלא את הבחירה בפיקסלים מהאזור שאליו הוזז המצביע.

העתקת בחירה והזזת בחירה ממישור פרספקטיבה אחד למישור אחר

הגדרת בחירות במצב Vanishing Point

 1. בחרו בכלי Marquee.
 2. (אופציונלי) באזור האפשרויות של הכלי, הזינו ערכים לכל אחת מהקביעות הבאות לפני סימון הבחירה:

  ‏Feather

  ציון מידת טשטוש הקצוות של הבחירה.

  Opacity

  ציינו ערך זה אם בכוונתכם להשתמש בבחירה להזזת תוכן התמונה. אפשרות זו קובעת באיזו מידה הפיקסלים שתזיזו יסתירו או יחשפו את התמונה שמתחתם.

  Heal menu

  ציינו מצב מיזוג אם בכוונתכם להשתמש בבחירה להזזת תוכן התמונה. אפשרות זו קובעת באיזו מידה הפיקסלים שתזיזו יתמזגו עם התמונה המקיפה אותם:

  • בחרו באפשרות Off כדי שהבחירה לא תתמזג עם הצבעים, הצללים והמרקמים של הפיקסלים הסמוכים.

  • בחרו Luminance כדי למזג את הבחירה עם האור של הפיקסלים הסמוכים.

  • בחרו On כדי למזג את הבחירה עם הצבע, האור והצל של הפיקסלים הסמוכים.

 3. גררו את הכלי במישור. ניתן לסמן בחירה הכוללת יותר ממישור אחד. הקישו Shift להגבלת הבחירה לריבוע הנמצא בפרספקטיבה.
  בחירה הכוללת יותר ממישור אחד

  הערה:

  לבחירת מישור שלם, לחצו פעמיים על הכלי Marquee במישור.

הזזת בחירות במצב Vanishing Point

 1. סמנו בחירה במישור פרספקטיבה.
 2. בחרו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות בתפריט Move Mode כדי לקבוע את ההתנהגות בשעת הזזת בחירה:
  • לבחירת האזור שאליו ברצונכם להזיז את מלבן הבחירה, בחרו Destination.

  • למילוי הבחירה בפיקסלים של התמונה באזור שאליו תגררו את מצביע הכלי Selection (זהה להקשת Ctrl או Command תוך כדי גרירת בחירה), בחרו Source.

 3. גררו את הבחירה. הקישו Shift להגבלת ההזזה כך שהיא תיושר לרשת מישור הפרספקטיבה.

הזזה, סיבוב ושינוי גודל של בחירה צפה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת בחירה צפה, בחרו בכלי Marquee או בכלי Transform, לחצו בתוך הבחירה וגררו.

  • לסיבוב בחירה צפה, בחרו בכלי Transform והזיזו את המצביע סמוך לפינה. כשהמצביע משנה את צורתו לחץ כפול מעוקם, גררו לסיבוב הבחירה. ניתן גם לבחור באפשרות Flip להיפוך אופקי של הבחירה לאורך הציר האנכי של המישור או לבחור באפשרות Flop להיפוך הבחירה אנכית לאורך הציר האופקי של המישור.

  אפשרויות הכלי Transform

  • לשינוי גודל של בחירה צפה, ודאו שהבחירה נמצאת במישור פרספקטיבה. בחרו בכלי Transform והזיזו את המצביע לפינה. כשהמצביע משנה את צורתו לצורת חץ כפול ישר, גררו לשינוי גודל הבחירה. הקישו Shift להגבלת יחסי הגודל בשעת שינוי הגודל. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) לשינוי גודל מהמרכז.

מילוי אזור אחר של התמונה בבחירה

 1. סמנו בחירה במישור פרספקטיבה.
 2. (אופציונלי) הזיזו את הבחירה למיקום הרצוי. ודאו ש- Move Mode נקבע על Destination בשעת הזזת הבחירה.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת המצביע מהבחירה לאזור בתמונה שברצונכם למלא בבחירה.

  • בחרו Source מתפריט Move Mode וגררו את המצביע מבחירה לאזור בתמונה שברצונכם למלא בבחירה.

  הבחירה שמולאה הופכת לבחירה צפה שניתן לשנות את גודלה, לסובב, להזיז או לשכפל אותה בעזרת הכלי Transform, או להזיז או לשכפל אותה בעזרת הכלי Marquee.

  הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת בחירה.

  A. ‏בחירה מקורית B. הזזת הבחירה לתמונת המקור C. תמונת המקור ממלאת את הבחירה המקורית 

העתקת בחירות במצב Vanishing Point

 1. סמנו בחירה במישור פרספקטיבה.
 2. הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת הבחירה בעזרת הכלי Marquee ליצירת עותק של הבחירה והפיקסלים הנכללים בה.

  העותק הופך לבחירה צפה, הנראית כמרחפת מעל לתמונה הראשית. ניתן להזיז בחירה צפה, או לבחור בכלי שינוי צורה לשינוי גודל או לסיבוב הבחירה הצפה.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו מחוץ לבחירה צפה לביטול הבחירה. תוכן הבחירה מודבק בתמונה ומחליף את הפיקסלים שנמצאו מתחת לבחירה.

  • לחצו בתוך הבחירה הצפה בעזרת הכלי Marquee או הכלי Transform והקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה ליצירת עותק נוסף. לאחר ההעתקה, הבחירה הצפה המקורית מתבטלת ומחליפה את הפיקסלים שנמצאו מתחתיה.

  הערה:

  הקשת Control+Shift+T ‏(Windows) או Command+Shift+T ‏(Mac OS) גורמת לשכפול נוסף של הבחירה האחרונה. זוהי דרך קלה לשכפול תוכן מספר רב של פעמים.

הדבקת פריט במצב Vanishing Point

ניתן להדביק פריט מהלוח במצב Vanishing Point. הפריט שהועתק יכול להיות מאותו מסמך או ממסמך אחר. לאחר הדבקתו במצב Vanishing Point, הפריט הופך לבחירה צפה שניתן לשנות את גודלה, לסובב אותה, להזיזה או לשכפל אותה. כשבחירה צפה זזה לתוך מישור שנבחר, היא מתאימה את עצמה לפרספקטיבה של המישור.

הדבקת פריט במצב Vanishing Poin‏t

A. דוגמת מילוי שהועתקה ממסמך נפרד‏ B. תמונה עם בחירה (להגבלת התוצאות) שנוצרה ב- Photoshop לפני פתיחת Vanishing Poin‏t C. דוגמת המילוי שהודבקה במצב Vanishing Point מועברת למישור ומכבדת את הבחירה‏ 

הערה:

לנוחיותכם, מומלץ ליצור מישורי פרספקטיבה במופע קודם של Vanishing Point.‏

 1. העתיקו פריט ללוח. הפריט שהועתק יכול להיות מאותו מסמך או ממסמך אחר. זכרו שניתן להדביק רק תמונת רסטר (לא תמונה וקטורית).

  הערה:

  אם אתם מעתיקים כתב, עליכם להוסיף לו רסטר תחילה. לחצו באמצעות לחצן העכבר הימני על שכבת המלל ובחרו Rasterize. לאחר מכן בחרו Select >‏ All והעתיקו ללוח.

 2. (אופציונלי) צרו שכבה חדשה.
 3. בחרו בתפריט Filter ‏> ‏Vanishing Point.
 4. במקרה הצורך, צרו מישור אחד או יותר בתמונה.
 5. הקישו Ctrl-V ‏(Windows) או Command-V ‏(Mac OS) להדבקת הפריט.

  הפריט שהודבק הוא כעת בחירה צפה בפינה השמאלית העליונה של חלון התצוגה המקדימה. כברירת מחדל, הכלי Marquee נבחר.

 6. היעזרו בכלי Marquee לגרירת התמונה שהודבקה למישור.

  התמונה מתאימה את עצמה לפרספקטיבה של המישור.

  הערה:

  לאחר הדבקת התמונה במצב Vanishing Point, אל תלחצו במקום אחר בתמונה באמצעות הכלי Marquee, אלא גררו את התמונה שהודבקה למישור הפרספקטיבה. לחיצה בכל מקום אחר תגרום לביטול הבחירה הצפה ותדביק את הפיקסלים באופן קבוע בתמונה.

צביעה בצבע במצב Vanishing Point

 1. בחרו בכלי Brush.
 2. ציינו צבע מברשת באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • בחרו בכלי Eyedropper ולחצו על צבע בחלון התצוגה המקדימה.

  • לחצו על התיבה Brush Color לפתיחת דוגם הצבע, המאפשר לבחור צבע.

 3. באזור האפשרויות של הכלי, קבעו את ה- Diameter (גודל המברשת), את ה- Hardness (כמות ההחלקה במברשת) ואת ה- Opacity (הדרגה שבה הצבע מטשטש את התמונה שמתחתיו).
 4. בחרו מצב Healing:
  • לצביעה מבלי למזג את הבחירה עם הצבע, האור והצל של הפיקסלים הסמוכים, בחרו Off.

  • לצביעה ולמיזוג הקווים עם האור של הפיקסלים הסמוכים תוך כדי שמירה על הצבע שנבחר, בחרו Luminance.

  • לצביעה ולמיזוג עם הצבעים, האור והצל של הפיקסלים הסמוכים לבחירה, בחרו On.

 5. (אופציונלי) ציינו את אפשרויות החלת הצבע:
  • לצביעה רציפה, תוך כדי התאמה אוטומטית לפרספקטיבה ממישור אחד למישור אחר, פתחו את תפריט Vanishing Point ובחרו Allow Multi-Surface Operations. ביטול אפשרות זו מאפשר לצבוע בפרספקטיבה של מישור אחד בכל רגע נתון. יש לעצור ולאחר מכן להתחיל לצבוע במישור אחר כדי להחליף פרספקטיבה.

  • להגבלת הצביעה למישור הפעיל בלבד, פתחו את התפריט Vanishing Point ובחרו Clip Operations To Surface Edges. ביטול אפשרות זו מאפשר לצבוע בפרספקטיבה מעבר לגבולות המישור הפעיל.

 6. גררו בתמונה לצביעה. בשעת צביעה במישור, המברשת וצורתה משנות גודל וכיוון בהתאם למישור הפרספקטיבה. הקישו Shift תוך כדי גרירה להגבלת הקו לקו ישר המתאים את עצמו לפרספקטיבה של המישור. ניתן גם ללחוץ על נקודה בעזרת הכלי Brush, ולאחר מכן להקיש Shift וללחוץ על נקודה אחרת לצביעת קו ישר בפרספקטיבה.

  הערה:

  הכלי Brush מכבד את סימון הבחירות, ויכול לשמש לצביעת קו קשיח לאורך קצות הבחירה. לדוגמה, אם תבחרו במישור שלם, ניתן לצבוע קו לאורך היקף המישור.

צביעה באמצעות פיקסלים שנדגמו במצב Vanishing Point

במצב Vanishing Point, הכלי Stamp צובע בפיקסלים שנדגמו. התמונה שתשוכפל תותאם לכיוון הפרספקטיבה של המישור שבו אתם צובעים. הכלי Stamp שימושי למשימות כגון מיזוג ותיקון אזורים בתמונה, שכפול חלקים ממשטח לכיסוי עצם בצבע, או שכפול אזור בתמונה להעתקת עצם או להרחבת מרקם או דוגמת מילוי.

 1. במצב Vanishing Point, בחרו בכלי Stamp .
 2. באזור האפשרויות של הכלי, קבעו את ה- Diameter (גודל המברשת), את ה- Hardness (כמות ריכוך הקצוות במברשת) ואת ה- Opacity (הדרגה שבה הצבע מטשטש או חושף את התמונה שמתחתיו).
 3. בחרו מצב מיזוג מתפריט Heal:
  • כדי למנוע מיזוג של הקווים עם הצבעים, הצל והמרקמים של הפיקסלים הסמוכים, בחרו Off.

  • למיזוג הקווים עם האור של הפיקסלים הסמוכים, בחרו Luminance.

  • למיזוג הקווים עם הצבע, האור והצל של הפיקסלים הסמוכים, בחרו On.

 4. לקביעת התנהגות הדגימה של הכלי Stamp:
  • בחרו Aligned לדגימת פיקסלים ברציפות, מבלי לאבד את נקודת הדגימה הנוכחית גם כשמשחררים את לחצן העכבר.

  • בטלו את הסימון באפשרות Aligned כדי להמשיך להשתמש בפיקסלים שנדגמו מנקודת הדגימה הראשונית בכל פעם שתעצרו ותחדשו את הצביעה.

 5. (אופציונלי) ציינו את אפשרויות החלת הצבע:
  • לצביעה רציפה ממישור אחד למישור אחר, פתחו את התפריט Vanishing Point ובחרו Allow Multi-Surface Operations.

  • להגבלת הצביעה למישור הפעיל בלבד, פתחו את התפריט Vanishing Point ובחרו Clip Operations To Surface Edges.

 6. לקביעת נקודת הדגימה, הזיזו את המצביע לתוך מישור והקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה.
 7. גררו מעל לאזור בתמונה שברצונכם לצבוע. הקישו Shift תוך כדי גרירה להגבלת הקו לקו ישר המתאים את עצמו לפרספקטיבה של המישור. ניתן גם ללחוץ על נקודה בעזרת הכלי Stamp, ולאחר מכן להקיש Shift וללחוץ על נקודה אחרת לצביעת קו ישר בפרספקטיבה.

מדידה במצב Vanishing Point

משתמשים שונים, מאדריכלים ומעצבי פנים ועד למדענים ונגרים, חייבים לעתים לדעת מהו גודל העצמים בתמונה. במצב Vanishing Point, הכלי Measure מאפשר לשרטט קו מדידה מעל עצם במישור פרספקטיבה כדי לדעת מה גודלו. הכלי Measure כולל אפשרות להזנת אורך למדידה. קו המדידה מציג שתי תיבות מלל: אחת לאורך, ואחת המציגה את הזווית שבה שורטט הקו יחסית למישור הפרספקטיבה. לאחר קביעת המדידה ואורכה, כל המדידות הבאות יתאימו את גודלן למדידה הראשונית שביצעתם.

קיימת אפשרות לקישור אורך קו המדידה לריווח הרשת של מישור הפרספקטיבה. לדוגמה, אורך מדידה של 5 גורם לרשת להציג 5 רווחים, כשאפשרות הקישור נבחרה. הדבר יכול להועיל להמחשת גדלים בתמונה או לספירת עצמים בתמונה. כשריווח הרשת אינו מקושר, ניתן להתאימו בנפרד מהמדידה. אפשרות זו שימושית במקרים שבהם ריווח הרשת נראה לכם קטן מדי ומבלבל חזותית כשהוא מקושר למדידה.

ניתן לעבד את המדידות שתיצרו, כך שהן יופיעו בתמונה לאחר סגירת תיבת הדו-שיח Vanishing Point. ניתן גם לייצא את המדידות והנתונים הגיאומטריים לתבניות, הניתנות לקריאה ביישומי שרטוט ממוחשב (CAD).

מדידת עצמים בתמונה

 1. במצב Vanishing Point, בחרו בכלי Measure ולחצו וגררו לעצם במישור.

  מומלץ לבצע את המדידה הראשונית על עצם שידוע לכם מה גודלו.

  הערה:

  לאחר שתתחילו בביצוע מדידה מתוך מישור, ניתן להמשיך לסמן את המדידה מעבר לגבולות המישור.

 2. בחרו מדידה והזינו ערך Length לקביעת אורך המדידה.
 3. (אופציונלי) סמנו מדידות נוספות.

  גודל מדידות אלה ייקבע לפי גודל המדידה הראשונית.

 4. (אופציונלי) בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • אם ברצונכם שגודל הרשת לא יהיה תלוי בערך האורך שהקציתם למדידה הראשונית, ודאו שהאפשרות Link Measurements To Grid לא נבחרה. זוהי קביעת ברירת המחדל.

  • אם ברצונכם שגודל הרשת יתאים לערך האורך שהקציתם למדידה הראשונית, בחרו באפשרות Link Measurements To Grid.

  מדידות במצב Vanishing Point בתמונה נשמרות לאחר סגירת תיבת הדו-שיח. הן מופיעות כשמפעילים שוב את האפשרות של נקודת מגוז.

סימון אוטומטי של מדידה במצב Vanishing Point

הכלי Measure יכול לסמן אוטומטית אורך ורוחב של מדידה של משטח המוגדר על-ידי מישור פרספקטיבה.

 1. לחצו פעמיים על הכלי Measure במישור פרספקטיבה.

הזזת מדידה במצב Vanishing Point

במצב Vanishing Point ניתן להזיז קו מדידה מבלי לשנות את הכיוון (הזווית) או את האורך שלו.

 1. בחרו בכלי Measure.
 2. לחצו בכל מקום שהוא לאורך מדידה קיימת וגררו.

שינוי אורך או כיוון של מדידה

ניתן לשנות את האורך או הכיוון (הזווית) של מדידה קיימת.

 1. בחרו בכלי Measure והזיזו אותו לנקודת קצה של קו מדידה קיים.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי הכיוון והאורך של מדידה, גררו נקודת קצה.

  • לשינוי אורך של מדידה והגבלת הזווית שלה לדרגות של 15 מעלות, הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת נקודת קצה.

  • לשינוי אורך של מדידה מבלי לשנות את הכיוון שלה, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת נקודת קצה.

  • לשינוי הכיוון של מדידה מבלי לשנות את אורכה, הקישו Shift תוך כדי גרירת נקודת קצה.

מחיקת מדידה במצב Vanishing Point

 1. בחרו מדידה והקישו Backspace ‏(Windows בלבד) או Delete.

הצגה או הסתרה של מדידות במצב Vanishing Point

 1. פתחו את התפריט Vanishing Point ובחרו Show Measurements.

רינדור מדידות ב- Photoshop

מדידות במצב Vanishing Point אינן מוצגות בשעת תצוגת תמונה בחלון מסמך של Photoshop, למרות שהמדידות נשמרות בתמונה ומוצגות בכל פעם שמפעילים את המצב Vanishing Point. ניתן לבצע רינדור של מדידות, כך שעם סיום העבודה במצב Vanishing Point, הן יוצגו בחלון המסמך של Photoshop. המדידות לאחר הרינדור הן נתוני רסטר ולא נתונים וקטוריים.

 1. פתחו את התפריט Vanishing Point ובחרו Render Measurements To Photoshop.

  יש לבחור בפקודה Render Measurements To Photoshop לכל מופע של Vanishing Point.

  הערה:

  אם בכוונתכם לבצע רינדור של המדידות ל- Photoshop, צרו שכבה חדשה לתוצאות Vanishing Point. הדבר שומר את המדידות בשכבה נפרדת מהתמונה העיקרית.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת