Photoshop מאפשר לכם להדפיס כל דגם תלת-ממדי תואם מבלי שהמגבלות של מדפסת תלת-ממד יטרידו אתכם. כהכנה להדפסה, Photoshop הופך דגמים תלת-ממדיים ליציבים יותר באופן אוטומטי. בנוסף, Photoshop יוצר את מבני התמיכה הנחוצים—פיגומים ודוברות—כדי להבטיח שהדפסות בתלת-ממד יבוצעו בהצלחה.

הכנה להדפסת עצמים תלת-ממדיים

 1. בחרו Window ‏>‏ Workspace ‏>‏ 3D כדי לעבור למרחב עבודה בתלת-ממד.
 2. פתחו את הדגם התלת-ממדי ב- Photoshop. במידת הצורך, בצעו התאמה אישית של גודל הדגם בעת פתיחתו.
 3. בחרו ‎3D‎‎ ‏>‏ 3D Print Settings‏.
קביעות הדפסה בתלת-ממד של Photoshop בחלונית Properties
קביעות הדפסה בתלת-ממד

 1. בחלונית ‎3D‎ Print Settings, בחרו אם ברצונכם להדפיס במדפסת המחוברת למחשב דרך יציאת USB (מדפסת מקומית) או להשתמש בשירות מקוון להדפסה בתלת-ממד, כגון Shapeways.com‏ או Sculpteo‏.

הערה:

ניתן כעת להדפיס דגמים תלת-ממדיים כקובצי 3D Manufacturing Format ‏(3MF). בעת קביעת ההגדרות בחלונית 3D Print Settings, בחרו באפשרויות Print To: Local ו- Printer: 3MF File. בעת הדפסת העצם התלת-ממדי, Photoshop יוצר את קובץ ה- 3MF. במחשבים שבהם פועל Windows, ‏Photoshop מפעיל גם את Microsoft 3D Builder כדי שתוכלו להמשיך לעבוד על קובץ ה- 3MF.

הערה:

כדי לרענן את רשימת המדפסות הנתמכות או את רשימת הפרופילים המקוונים הנתמכים, בחרו באפשרות Get Latest Printers מתוך התפריט הנפתח Print To‏.

 1. בחרו מדפסת מקומית או פרופיל מדפסת מתוך Shapeways.com‏.

הערה:

כדי להציג הערכות מחיר להדפסת הדגם התלת-ממדי באמצעות פרופילים זמינים של Shapeways.com, בחרו Printer‏ > Estimate Price‏.

 1. בחרו יחידת מידה לנפח המדפסת—אינץ', סנטימטר, מילימטר או פיקסל. יחידת המידה תשתקף בממדי נפח המדפסת כמו גם בממדי לוח ההדפסה.
דגם תלת-ממדי של רקטה ב- Photoshop
A. דגם תלת-ממדי B. לוח הדפסה C. פריסה של נפח המדפסת 
 1. בחרו רמת פירוטLow‏‏, Medium‏ או High—עבור ההדפסה בתלת-ממד. הזמן שיידרש להדפסת העצם התלת-ממדי תלוי ברמת הפירוט שתבחרו.
 2. אם אינכם רוצים לראות פריסה של נפח המדפסת על דגם התלת-ממד, בטלו את הבחירה באפשרות Show Printer Volume Overlay‏.
 1. בצעו התאמה של ממדי גודל המיקום כדי לציין את הגודל הרצוי של העצם התלת-ממדי שיודפס. כאשר תשנו ערך (X‏, Y או Z), גודלם של שני הערכים האחרים ישתנה בהתאמה. שימו לב שבעת שינוי הממדים של גודל המיקום גודלו של לוח ההדפסה שנמצא מתחת לדגם התלת-ממדי ישתנה בהתאמה.

הערה:

ניתן לשנות את הערכים המתארים את ממדי גודל המיקום על-ידי לחיצה על תווית של ממד (X‏, Y או Z) וגרירת העכבר שמאלה או ימינה. לחצו על מקש Shift תוך כדי הגרירה כדי שהערך ישתנה מהר יותר.

ממדי גודל המיקום ב- Photoshop
 1. בחרו באפשרות Scale To Print Volume אם אתם מעוניינים ש- Photoshop יבצע שינוי אוטומטי של גודל הדגם התלת-ממדי כך שהדגם ימלא את כל נפח ההדפסה הזמין של המדפסת שנבחרה.
 2. אם הדגם התלת-ממדי כולל מפות רגילות, מפות תבליטים או מפות אטימות, ניתן לבחור להתעלם מסוג אחד או יותר של מפה בעת הדפסת הדגם. תוכלו להבחין בכך שהדגם התלת-ממדי מתעדכן בזמן אמת בעת שינוי הגדרות אלה של פרטי משטח.
 3. תוכלו לבחור שלא להדפיס את מבני התמיכה (פיגומים או דוברות) הנדרשים לעצם התלת-ממדי. השתמשו באפשרות זו בזהירות, שכן יתכן שלא ניתן יהיה להדפיס את הדגם התלת-ממדי אם לא תדפיסו מבנה תומך נדרש.
 4. אם המדפסת שברשותכם תומכת בשימוש בחומרים רבים, בחרו את החומר שבו ברצונכם להשתמש להדפסת העצם התלת-ממדי.

(ניסיוני) הפעלת הדפסה מרובת גוונים עבור MakerBot Replicator 2x

ניתן להפעיל תכונה ניסיונית המאפשרת להדפיס גוונים רציפים באמצעות מדפסת התלת-ממד MakerBot Replicator 2x‏.

דרישה מוקדמת: הפעלת תכונות ניסיוניות

כדרישה מוקדמת להדפסה מרובת גוונים, יש להפעיל תכונות ניסיוניות ב- Photoshop‏:

 1. בחרו Preferences ‏> ‏Experimental Features‏.
 2. בחרו Enable Multitone Printing‏.
 3. לחצו על OK‏.
 4. הפעילו את Photoshop מחדש.

הערה:

תכונות ניסיוניות משמשות בגירסה לא סופית. יש להשתמש בתכונות אלה מתוך שיקול דעת.

בחירת חומר המשטח מרובה הגוונים

 1. בחרו את המדפסת MakerBot Replicator 2x בחלונית 3D Print Settings‏‏.
 2. תחת Material‏, בחרו Multitone Surface‏. אם אפשרות זו אינה זמינה לבחירה, ודאו שהתכונה הניסיונית Multitone 3D Printing כבר מופעלת.
הקביעה Multitone Surface ב- Photoshop
 1. בחרו אפשרויות אחרות הרלוונטיות לעצם התלת-ממדי שאתם מדפיסים.
 2. בחרו ‎3‎D‎‏ > ‏‎3D‎ Print‏ כדי להציג את העצם התלת-ממדי בתצוגה מקדימה ולהדפיס אותו.

תצוגה מקדימה והדפסה של עצם תלת-ממדי

לאחר שתסיימו לציין את ההגדרות להדפסת העצם התלת-ממדי, בצעו את השלבים הבאים:

 1. לחצו על הסמל Start Print‏ () או בחרו ‎3D‏ > ‎3D Print‏. Photoshop מאחד את המשטח התלת-ממדי ומכין אותו לתהליך ההדפסה.
 2. אם תבחרו להדפיס באמצעות פרופיל מתוך Shapeways.com‏, Photoshop יידע אתכם שעלות ההדפסה בפועל עשויה להיות שונה מהעלות המוצגת בהערכות המחיר. לחצו על OK‏.
 3. בחלון התצוגה המקדימה שיוצג, השתמשו בכלים של מצלמת התלת-ממד כדי לסובב את העצם התלת-ממדי, להגדיל אותו או להזיז אותו.

     סיבוב מצלמת התלת-ממד

     גלגלול במצלמת התלת-ממד

    הטיה במצלמת התלת-ממד

     החלקה במצלמת התלת-ממד

    איפוס מצלמת התלת-ממד למיקומה המקורי
תצוגה מקדימה של הדפסה בתלת-ממד ב- Photoshop
תצוגה מקדימה של הדפסה בתלת-ממד; שימו לב למבני התמיכה

 1. אם יש צורך, בחרו Show Repair.‏‏ Photoshop מציג את התיקונים Original Mesh‏, Wall Thickness‏ ו- Closed Hole תוך שימוש בקידוד צבע מתאים:
מפתח תיקון ב- Photoshop
תצוגה מקדימה כאשר האפשרות Show Repair זמינה
תצוגה מקדימה כאשר האפשרות Show Repair זמינה

 1. קיימת אפשרות להפעיל את Raytrace Preview‏. תצוגות מקדימות באמצעות מעקב אחר קרני אור מציגות את הפלט המודפס בדיוק רב יותר.
תצוגה מקדימה באמצעות מעקב אחר קרני אור ב- Photoshop
תצוגה מקדימה באמצעות מעקב אחר קרני אור

 1. אם ברצונכם לייצא את הגדרות ההדפסה בתלת-ממד לקובץ STL, לחצו על Export ושמרו את הקובץ במיקום מתאים במחשב. ניתן להעלות את קובץ ה- STL לשירות מקוון או לשמור אותו בכרטיס SD לצורך הדפסה מקומית.
 2. עיינו בסיכום ההדפסה בתלת-ממד ולחצו על Print‏.

הערה:

ניתן לבטל הדפסת תלת-ממד שמתבצעת על-ידי בחירה ב- ‎3D‏ > Cancel 3D Print‏.

כלי עזר להדפסה בתלת-ממד

Photoshop מספק כלי עזר אינטראקטיביים, מבוססי אשף שניתן להשתמש בהם לצורך הגדרה, כיול ותחזוקה של מדפסת התלת-ממד. ניתן להשתמש בכלי העזר רק כאשר מדפסת התלת-ממד מופעלת ומחוברת למחשב.

 1. בחרו ‎3D ‏>‏ 3D Printer Utilities‏.
 2. בחרו את כלי העזר שברצונכם להפעיל.

Calibrate Print Plate

מסייע לאיזון לוח ההדפסה. כלי עזר זה מבצע את השלבים הכלליים הבאים:

 • מנחה אתכם להוציא ממדפסת התלת-ממד חומרי הדפסה שנותרו בה.
 • מאתחל את ראש ההדפסה
 • מאפשר לכם לבצע התאמה/כוונון מדיוק של הרווח בין לוח ההדפסה לראש ההדפסה, לצורך בחירה בין תשעה מיקומי פיה

ניתן להשתמש בכלי עזר זה במצב אשף או במצב ידני.

Load Filament

מסייע לטעינת סיבים במדפסת תלת-ממד מסוג Fused Deposition Modeling‏ (FDM). ‏ Photoshop יוזם את ביצוע תהליך חימום הראש ואת הפעלת מנגנון טעינת הסיבים לצורך טעינת סיבים בקלות.

Remove Filament

מסייע בהוצאת סיבים ממדפסת תלת-ממד מסוג FDM‏. Photoshop יוזם את ביצוע תהליך חימום הראש ואת הפעלת מנגנון טעינת הסיבים לצורך הסרת סיבים בקלות.

Change Filament

מסייע בהחלפת סיב קיים במדפסת תלת-ממד מסוג FDM בסיב חדש. Photoshop יוזם את ביצוע תהליך חימום הראש ואת הפעלת מנגנון טעינת הסיבים לצורך החלפת סיבים בקלות.

 1. פעלו על-פי ההנחיות המוצגות על-גבי המסך.

אריזת עצמים במישור הקרקע

ייתכן שלעתים תרצו להדפיס מופעים רבים של אותו עצם על אותו לוח מבנה. בצעו את השלבים הבאים:

 1. בחרו את העצם הנדרש בחלונית ‎3‎D‏.
 2. בחרו ‎3D‏ > Pack Objects On Ground Plane‏.
 3. המשיכו בתהליך להדפסת העצם.

שאלות נפוצות

Photoshop תומך כעת במדפסות תלת-הממד המקומיות הבאות:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • הדור החמישי של מדפסות MakerBot Replicator

בנוסף, Photoshop תומך בכמה פרופילים של Shapeways.com ו- Sculpteo‏.

הערה:

הדפסה ישירה מ- USB עדיין אינה נתמכת בפרופיל של הדור החמישי של מדפסות MakerBot Replicator. באפשרותכם לייצא את הקבצים שברצונכם להדפיס להתקן USB נייד ולאחר מכן להsפיס אותם מקומית.

כן. ניתן להגדיר חתכי רוחב כדי לחתוך חלקים מדגם תלת-ממדי לפני ההדפסה. בצעו את השלבים הכלליים הבאים:

 1. בחרו Window ‏>‏ Workspace ‏>‏ 3D כדי לעבור למרחב עבודה בתלת-ממד.
 2. פתחו את העצם התלת-ממדי שברצונכם להדפיס.
 3. בחרו באפשרות Scene‏ בחלונית ‎3D‏.
 4. בחלונית Properties, בחרו באפשרות Cross Section‏.
 5. ציינו הגדרות עבור חתך הרוחב בחלונית Properties‏.
 6. בחרו ‎3‎D‎ ‏>‏ Apply Cross Section To Scene‏.
 7. הדפיסו את הסצנה התלת-ממדית.

לפני ההדפסה, עליכם לחמם את חתך הרוחב שהגדרתם.

חיתוך רוחב ב- Photoshop
חיתוך רוחב להסרת חלק מכדור לפני ההדפסה

כן. בצעו את השלבים הכלליים הבאים:

 1. בחרו חומר בחלונית Scene‏.
 2. בחלונית Properties, לחצו על סמל התיקיה () לצד Bump/Opacity/Normal וטענו מרקם. תוכלו גם להגדיר מרקם חדש שברצונכם להחיל על הדגם התלת-ממדי.
 3. אם אתם מגדירים מרקם חדש, שמרו אותו. המרקם יוחל על הדגם התלת-ממדי כמפת תבליטים/אטימות
 4. הדפיסו את הדגם התלת-ממדי
החלת מפת תבליטים ב- Photoshop
החלת מפת תבליטים על דגם תלת-ממדי לפני ההדפסה

החלת מפת תבליטים ב- Photoshop
החלת מפת אטימות על דגם תלת-ממדי לפני ההדפסה

אם מדפסת התלת-ממד שברשותכם מצוידת בשני ראשים, תוכלו להדפיס דגמים תלת-ממדיים בשני צבעים. בחלונית Print Properties מוצגות . הדגם התלת-ממדי יוצג בשני צבעים גם במרחב העבודה בתלת-ממד וגם בתצוגה המקדימה של הדפסה בתלת-ממד.

הדפסת דגם תלת-ממדי בשני צבעים ב- Photoshop
הדפסת דגם תלת-ממדי בשני צבעים

לצורך הדפסה, המערכת מתייחסת לכל שכבה בדגם תלת-ממדי כעצם תלת-ממדי. במידת הצורך, ניתן למזג שתי שכבות או יותר (‎3D‏‏ > ‏Merge 3D Layers‏).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת