ניתן לקבוע תכונות תו לפני הזנת תווים, או לשנותן כדי לשנות את מראה התווים שנבחרו בשכבת כתב.

לפני שתוכלו לעצב תווים בודדים, בחרו בהם. ניתן לבחור תו אחד, גוש תווים, או את כל התווים בשכבת כתב.

הערה:

כדי להתעדכן במהירות בתכונות של Photoshop הקשורות לטקסט, ראו הוספת מילים לתמונה.

בחירת תווים

 1. לבחירה של שכבת כתב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • בחרו את הכלי Move  ולחצו פעמיים על שכבת הכתב בבד הציור.
  • בחרו בכלי Horizontal Type או בכלי Vertical Type . בחרו בשכבת הכתב בחלונית Layers, או לחצו בזרימת המלל כדי לבחור אוטומטית שכבת כתב.
 2. מקמו את נקודת ההכנסה בטקסט, ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו לבחירת תו אחד או יותר.
  • לחצו בתוך הטקסט ולאחר מכן הקישו Shift ולחצו שוב לבחירת גוש תווים.
  • בחרו בתפריט Select > ‏All לבחירת כל התווים בשכבה.
  • לחצו פעמיים על מילה כדי לבחור בה. לחצו שלוש פעמים על שורה כדי לבחור בה. לחצו ארבע פעמים על פסקה כדי לבחור בה. לחצו חמש פעמים בכל מקום בזרימת הטקסט כדי לבחור בכל התווים בתיבה תוחמת.
  • כדי להשתמש במקשי החצים לבחירת תווים, לחצו בטקסט, הקישו Shift ולחצו על מקש החץ הימני או על מקש החץ השמאלי. כדי להשתמש במקשים לבחירת מילים, הקישו Shift+Ctrl ‏(Windows) או Shift+Command ‏(Mac OS) והקישו על מקש החץ הימני או על מקש החץ השמאלי.
 3. לבחירת כל התווים בשכבה מבלי למקם את נקודת ההכנסה בזרימת הטקסט, בחרו בשכבת הכתב בחלונית Layers ולחצו פעמיים על סמל הכתב של השכבה.

  הערה:

  בחירה ועיצוב תווים בשכבת כתב גורמים לכלי לעבור למצב עריכה.

סקירה של החלונית Character וקיצורי מקשים דינמיים

החלונית Character מציגה אפשרויות לעיצוב תווים. חלק מאפשרויות העיצוב זמינות גם בסרגל האפשרויות.

ניתן להציג את החלונית Character באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו בתפריט Window > ‏Character, או לחצו על כרטיסיית החלונית Character אם החלונית גלויה אך אינה פעילה.

 • בחרו באחד מכלי הכתב, ולחצו על הלחצן Panel  בסרגל האפשרויות.

  לקביעת אפשרות בחלונית Character, בחרו ערך מהתפריט הנפתח מימין לאפשרות. לאפשרויות הדורשות ערכים מספריים, ניתן גם להשתמש במקשי החצים למעלה ולמטה לקביעת הערך, או לערוך את הערך ישירות בתיבת הטקסט. בשעת עריכה ישירה של ערך, הקישו Enter או Return להחלת ערך, Shift+Enter או Shift+Return להחלת ערך וסימון הערך שנערך כרגע, או Tab להחלת ערך ומעבר לתיבת הטקסט הבאה בחלונית.

החלונית Character ב- Photoshop
החלונית Character

A. משפחת גופנים B. גודל גופן C. שינוי גודל אנכי D. קביעת אפשרות Tsume‏ E. ריווח כללי F. הטיית קו הבסיס G. שפה H. סגנון הפונט I. ריווח שורות J. ‏‏Horizontal Scale‏ K. צימוד אותיות 

הערה:

בחרו Show Asian Text Options בהעדפות הכתב כדי שהאפשרות Set Tsume תופיע בחלונית Character.

ניתן לגשת לפקודות ולאפשרויות נוספות בתפריט החלונית Character. כדי להשתמש בתפריט זה, לחצו על המשולש בפינה הימנית העליונה של החלונית.

קיצורי מקשים דינמיים הם קיצורי מקשים הנגישים בחלונית Character רק בעת הזנת שורת טקסט ופסקת טקסט, בעת בחירת כתב או כשהסמן I נמצא בטקסט. קיצורי המקשים הדינמיים זמינים לאפשרויות כתב, כגון Faux Bold‏, Faux Italic‏, All Caps‏, Small Caps‏, Superscript‏, Subscript‏, Underline ו- Strikethrough.

קיצורי מקשים דינמיים של Photoshop בחלונית Character
קיצורי מקשים דינמיים מוצגים בחלונית Character רק בעת הזנת שורת טקסט ופסקת טקסט, בעת בחירת כתב או כשהסמן I נמצא בטקסט.

ציון גודל כתב וצבע

גודל הכתב קובע את גודל הכתב בתמונה.

יחידת המידה של ברירת המחדל לכתב היא נקודות. נקודת PostScript אחת שווה ל- 1/72 אינץ' בתמונה של 72‎ ppi; עם זאת, ניתן לעבור בין שימוש בהגדרת PostScript להגדרות מסורתיות של גודל נקודה. ניתן לשנות את יחידת המידה של ברירת המחדל לכתב באזור Units & Rulers בתיבת הדו-שיח Preferences.

הכתב שמזינים מעובד בצבע החזית הנוכחי. עם זאת, ניתן לשנות את הצבע לפני או אחרי הזנת טקסט. בשעת עריכת שכבות כתב קיימות, ניתן לשנות את הצבע של תווים בודדים שנבחרו מהכתב בשכבה.

בחירת גודל כתב

 1. בחלונית Character או בסרגל האפשרויות, הזינו או בחרו ערך חדש בתיבת הטקסט Size .

  לשימוש ביחידת מידה חלופית, הזינו יחידה (אינץ', ס''מ, מ''מ, נקודות, פיקסלים או פיקות) אחרי הערך בתיבת הטקסט Font Size.

  הערה:

  לשינוי יחידת המידה של כתב, בחרו בתפריט Edit > ‏Preferences > ‏Units & Rulers ‏(Windows) או Photoshop > ‏Preferences > ‏Units & Rulers ‏(Mac OS), ובחרו יחידת מידה מתפריט Type.

הגדרת יחידת גודל נקודה

 1. בחרו Edit >‏ Preferences >‏ Units & Rulers ‏(Windows) או Photoshop >‏ Preferences >‏ Units & Rulers ‏(Mac OS).
 2. בתיבת הטקסט Point/Pica Size, בחרו מבין האפשרויות הבאות:

  PostScript ‏(72 נקודות לאינץ')

  קביעת גודל יחידה המתאים להדפסה בהתקן PostScript.

  מסורתי (72.27 נקודות/אינץ')

  שימוש ב- 72.27 נקודות לאינץ', כפי שנהוג בדפוס מסורתי.

 3. לחצו על הלחצן OK.

שינוי צבע הכתב

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו בתיבת הבחירה Color בסרגל האפשרויות או בחלונית Character, ובחרו צבע בעזרת דוגם הצבע של Adobe.
  • השתמשו בקיצורי מקשים למילוי. למילוי בצבע החזית, הקישו Alt+Backspace ‏(Windows) או Option+Delete ‏(Mac OS); למילוי בצבע הרקע, הקישו Ctrl+Backspace ‏(Windows) או Command+Delete ‏(Mac OS).
  • החילו שכבת כיסוי על שכבת הכתב להחלת צבע, מעבר צבע או דוגמת מילוי על גבי הצבע הקיים. לא ניתן להחיל סגנון שכבת כיסוי בצורה בררנית: הוא משפיע על כל התווים בשכבת הכתב.
  • לחצו בתיבת הבחירה של צבע החזית בארגז הכלים, ובחרו צבע בעזרת דוגם הצבע של Adobe. לחלופין, לחצו על צבע בחלונית Color או בחלונית Swatches. אם תשתמשו בשיטה זו לשינוי צבע של שכבת כתב קיימת, יש לבחור תחילה תווים בשכבה זו.

שינוי צבע של אותיות בודדות

 1. בחרו בכלי כתב אופקי .
 2. בחלונית Layers, בחרו בשכבה הכוללת את הכתב.
 3. בחלון המסמך, בחרו בתווים שברצונכם לשנות.
 4. בסרגל האפשרויות שבחלקו העליון של מרחב העבודה, לחצו על דוגמית הצבע.
 5. בדוגם הצבע של Adobe, אתרו את טווח הצבעים הרצוי בעזרת הזזת המחוונים המשולשים על סרגל הצבע, ולאחר מכן לחצו על הצבע בשדה הצבע. הצבע שתבחרו מופיע בחצי העליון של דוגמית הצבע בדוגם הצבע של Adobe. הצבע המקורי נשאר בחצי התחתון.
 6. לחצו על הלחצן OK. הצבע החדש מחליף את הצבע המקורי בסרגל האפשרויות ובתווים שנבחרו.

  הערה:

  לא תוכלו לראות את התווים בצבע החדש עד לביטול הבחירה בתווים או בחירה בפריט אחר.

עיצובי טקסט בחלונית Character

הוספת קו תחתון או קו חוצה לטקסט

ניתן להוסיף קו מתחת לכתב אופקי, או משמאל או מימין לכתב אנכי. ניתן גם להוסיף קו חוצה לכתב אופקי או אנכי. הקו הוא תמיד בצבע זהה לצבע הכתב.

 1. בחרו בכתב שברצונכם להוסיף לו קו תחתון או קו חוצה.
  • להוספת קו תחתון אופקי לכתב, לחצו על הלחצן Underline  בחלונית Character.
  • להחלת קו תחתון משמאל או מימין לכתב אנכי, בחרו Underline Left או Underline Right מתפריט החלונית Character. ניתן להוסיף קו תחתון משמאל או מימין, אך לא משני הצדדים. סימן תיוג מציין שאפשרות נבחרה.

  הערה:

  האפשרויות Underline Left ו- Underline Right מופיעות בחלונית Character רק כשבוחרים שכבת כתב הכוללת כתב אנכי. בשעת עבודה עם כתב אסייתי, ניתן להוסיף קו תחתון מכל צד של שורת הכתב.

  • להחלת קו חוצה אופקי בכתב אופקי או קו חוצה אנכי בכתב אנכי, לחצו על הלחצן Strikethrough  בחלונית Character. ניתן גם לבחור באפשרות Strikethrough מתפריט החלונית Character.

החלת אותיות גדולות או אותיות קטנות

ניתן להזין או לעצב כתב כאותיות גדולות או קטנות. כשמעצבים טקסט באותיות קטנות, Photoshop משתמש אוטומטית בתווים של אותיות קטנות שעוצבו כחלק מהגופן, אם הם זמינים. אם הגופן אינו כולל אותיות קטנות, Photoshop מפיק אותיות קטנות מלאכותיות.

אותיות גדולות רגילות בהשוואה לאותיות קטנות של Photoshop
אותיות גדולות רגילות (למעלה) בהשוואה לאותיות קטנות (למטה)

 1. בחר בכתב שברצונך לשנות.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן All Caps  או Small Caps  בחלונית Character.
  • בחרו All Caps או Small Caps מתפריט החלונית Character. סימן תיוג מציין שהאפשרות נבחרה.

הגדרת כתב עילי או כתב תחתי

טקסט כתב עילי וכתב תחתי (הנקרא גם טקסט עילי אוטקסט תחתי) הוא טקסט מוקטן המורם או מורד יחסית לקו הבסיס של הגופן. אם הגופן אינו כולל תווים בכתב עילי או בכתב תחתי, Photoshop מפיקה תווי כתב עילי או כתב תחתי מלאכותיים.

 1. בחרו בכתב שברצונכם לשנות.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הלחצן Superscript  או Subscript  בחלונית Character.
  • בחרו באפשרות Superscript או Subscript מתפריט החלונית Character. סימן תיוג מציין שהאפשרות נבחרה.

Character styles

סגנון תו כולל תכונות עיצוב תווים, וניתן להחיל אותו על תווים, פסקה ואפילו על שורת פסקאות. באפשרותכם ליצור סגנונות תווים ולהחיל אותם בהמשך.

בחרו Window‏ > Character Styles כדי לפתוח את החלונית Character Styles. 

 • כדי להחיל סגנון תו, בחרו את הטקסט או את שכבת הטקסט ולחצו על סגנון תו.

סגנונות כתב הם הירארכיים: דריסות ידניות גוברות על כל סגנון תווים שהוחל, שבעצמו מחליף סגנונות פסקאות שהוחלו. גישה הירארכית זו מאפשרת לשלב בין היעילות של הסגנונות לגמישות של ההתאמה האישית של העיצובים.

לקבלת סקירה בווידאו, ראו  סגנונות פסקה ותווים ב- Photoshop  מאת ג'וליאן קוסט.

 

יצירת סגנון תו

 1. אם ברצונכם לבסס סגנון חדש על העיצוב של טקסט קיים, בחרו בטקסט זה.
 2. בחרו New Character Style מתפריט החלונית Character Styles.

הערה: כדי ליצור סגנון מבלי לבחור קודם לכן טקסט, לחצו על הסמל Create New Style שבתחתית החלונית Paragraph או Character Styles. כדי לערוך סגנון מבלי להחיל אותו על טקסט, בחרו שכבת תמונה, כגון Background.

עריכת סגנון תו

לחצו פעמיים על סגנונות קיימים כדי לערוך אותם ולעדכן את כל הטקסט הקשור במסמך הנוכחי. שינוי עיצוב הסגנון מעדכן את כל הטקסט שעליו הוחל הסגנון בתבנית החדשה. 

כדי לערוך סגנון תו, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. לחצו פעמיים על הסגנון בחלונית Character Styles.
 2. לציון תכונות העיצוב, לחצו על קטגוריה (כגון Basic Character Formats) משמאל וציינו את התכונות שברצונכם להוסיף לסגנון.
 3. כשתסיימו לציין את תכונות העיצוב, לחצו על OK.

ציון סגנונות כתב המוגדרים ברירת מחדל | Creative Cloud בלבד

ניתן לשמור סגנונות תווים ופסקאות נוכחיים כברירות מחדל של כתב. ברירות מחדל אלה מוחלות באופן אוטומטי על מסמכי Photoshop חדשים וניתן להחיל אותן על מסמכים קיימים שאינם מכילים עדיין סגנונות כתב. לקבלת מידע נוסף, ראו סגנונות פסקה.

כדי לשמור את סגנונות התווים והפסקאות הנוכחיים כברירות מחדל של כתב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו Type‏ > Save Default Type Styles.
 • בחלונית Character Styles או בחלונית Paragraph Styles, בחרו Save Default Type Styles מתפריט החלונית.

כדי להחיל את סגנונות התווים או הפסקאות המוגדרים כברירת מחדל על מסמך:

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • בחרו Type‏ > Load Default Type Styles.
  • בחלונית Character Styles או בחלונית Paragraph Styles, בחרו Load Default Type Styles מתפריט החלונית.
 2. אם אתם טוענים את סגנונות הכתב המוגדרים כברירת מחדל במסמך שכבר כולל סוג כתב קיים, תיבת הדו-שיח Import Paragraph Styles מופיעה. באפשרותכם לבחור אם להחליף את סגנון הכתב הקיים בסגנון הכתב המוגדר כברירת מחדל, או לא.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת