החלת התאמת Brightness/Contrast

התאמת Brightness/Contrast מאפשרת לבצע התאמות פשוטות בטווח הגוונים של תמונה. הזזת מחוון הבהירות ימינה מגדילה את ערכי הגוונים ומרחיבה את הצבעים הבהירים בתמונה, הזזת המחוון שמאלה מקטינה את הערכים ומרחיבה את הצבעים הכהים. מחוון הניגוד מרחיב או מכווץ את טווח הגוונים הכולל בתמונה.

במצב רגיל, הפקודה Brightness/Contrast מחילה התאמות יחסיות (לא-ליניאריות) על שכבת התמונה, כמו ההתאמות Levels ו- Curves. בשעת התאמת הבהירות, כשהאפשרות Use Legacy מסומנת, הפקודה Brightness/Contrast מזיזה את כל ערכי הפיקסלים למעלה או למטה. מאחר שהדבר עלול לגרום לחיתוך או לאובדן פרטים בתמונה באזורי אור או צל, שימוש באפשרות Brightness/Contrast במצב Legacy אינו מומלץ לתצלומים (אך יכול להועיל לעריכת מסיכות או תמונות מדעיות).

הערה:

האפשרות Use Legacy נבחרת אוטומטית בשעת עריכת שכבות התאמה של Brightness/Contrast שנוצרו בגרסאות קודמות של Photoshop.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Brightness/Contrast  בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer ‏> New Adjustment Layer ‏> Brightness/Contrast. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  הערה:

  ניתן גם לבחור בפקודה Image ‏> ‎‏Adjustments ‏> ‏Brightness/Contrast. עם זאת, זכרו ששיטה זו מבצעת התאמות ישירות על שכבת התמונה וגורמת להסרת נתוני תמונה.

 2. בחלונית Properties, גררו את המחוונים להתאמת הבהירות והניגוד.

  גרירה שמאלה מקטינה את הרמה, וגרירה ימינה מגדילה את הרמה. המספר שמופיע מימין לכל אחד מהמחוונים משקף את ערך הבהירות או הניגוד. ערכי הבהירות יכולים לנוע בטווח שבין ‎-150 ל- ‎+150, וערכי הניגוד יכולים לנוע בטווח שבין ‎-50 ל- ‎+100.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת