מסיכה וקטורית היא נתיב בעל רזולוציה עצמאית שמחבר את התוכן של השכבה. בדרך כלל, מסיכות וקטוריות מדויקות יותר ממסיכות שנוצרות באמצעות כלים מבוססי-פיקסלים. מסיכות וקטוריות נוצרות בעזרת הכלי Pen או אחד מכלי הצורה. לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם כלי העט או כלי הצורה, ראו ציור.

הוספת מסיכה וקטורית המציגה או מסתירה את כל השכבה

 1. בחלונית Layers, בחרו את השכבה שברצונכם להוסיף לה מסיכה וקטורית.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור מסיכה וקטורית שחושפת את השכבה כולה, בחרו Layer‏ > Vector Mask‏ > Reveal All.
  • כדי ליצור מסיכה וקטורית שמסתירה את השכבה כולה, בחרו Layer‏ > Vector Mask‏ > Hide All.

הוספת מסיכה וקטורית המציגה תוכן של צורה

 1. בחלונית Layers, בחרו את השכבה שברצונכם להוסיף לה מסיכה וקטורית.

 2. בחרו נתיב, או השתמשו באחד מכלי הצורה או העט לציור נתיב עבודה.

  הערה:

  ליצירת נתיב בעזרת אחד מכלי הצורה, לחצו על הסמל Paths בסרגל האפשרויות של הכלי Shape.

 3. לחצו על הלחצן Vector Mask בחלונית Masks, או בחרו Layer ‏> Vector Mask ‏> Current Path.

עריכת מסיכה וקטורית

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה הכוללת את המסיכה הווקטורית שברצונכם לערוך.
 2. לחצו על הלחצן Vector Mask בחלונית Properties או על התמונה הממוזערת בחלונית Paths. לאחר מכן שנו את הצורה בעזרת אחד מכלי הצורה, העט או הבחירה הישירה. ראו עריכת נתיבים.

שינוי אטימות או ריכוך קצוות של מסיכה וקטורית

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה המכילה את המסיכה הווקטורית.
 2. בחלונית Properties, לחצו על הלחצן Vector Mask.

 3. גררו את המחוון Density כדי להתאים את אטימות המסיכה, או את המחוון Feathering כדי לרכך את קצוות המסיכה. לקבלת מידע נוסף, ראו התאמת אטימות מסיכה וקצוות.

הסרת מסיכה וקטורית

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה המכילה את המסיכה הווקטורית.
 2. בחלונית Properties, לחצו על הלחצן Delete Mask .

ביטול או הפעלה של מסיכה וקטורית

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו את השכבה שכוללת את המסיכה הווקטורית שברצונכם לבטל או להפעיל, ולחצו על הלחצן Disable/Enable Mask  בחלונית Properties.
  • הקישו Shift ולחצו על התמונה הממוזערת של המסיכה הווקטורית בחלונית Layers.
  • בחרו בשכבה הכוללת את המסיכה הווקטורית שברצונכם לבטל או להפעיל, ובחרו בפקודות Layer ‏> Vector Mask ‏> Disable or Layer ‏> Vector Mask ‏> Enable.

  סמל X אדום מופיע על התמונה הממוזערת של המסיכה בחלונית Layers כשהמסיכה מבוטלת, ותוכן השכבה מופיע ללא אפקטי מסיכה.

המרת מסיכה וקטורית למסיכת שכבה

 1. בחרו בשכבה הכוללת את המסיכה הווקטורית שברצונכם להמיר ובחרו Layer‏ > Rasterize‏ > Vector Mask.

  הערה:

  לאחר הוספת רסטר למסיכה וקטורית, לא ניתן לשנות אותה בחזרה לעצם וקטורי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת