אודות פעולות

פעולה היא סדרה של משימות שניתן להפעיל על קובץ אחד או על קבוצת קבצים – פקודות בתפריט, אפשרויות בחלוניות, פעולות כלים וכן הלאה. לדוגמה, ניתן ליצור פעולה המשנה גודל של תמונה, מחילה אפקט על התמונה, ולאחר מכן שומרת את הקובץ בתבנית הרצויה.

פעולות יכולות לכלול צעדים המאפשרים לבצע משימות שלא ניתן להקליט (לדוגמה, שימוש בכלי צביעה). פעולות יכולות גם לכלול לחצנים מודאליים המאפשרים להזין ערכים בתיבת דו-שיח במהלך הפעלה של פעולה.

ב-Photoshop, פעולות הן בסיס ל-droplets, שהם יישומים קטנים שמעבדים אוטומטית קבצים הנגררים לסמל שלהם.

Photoshop ו-Illustrator מגיעים עם פעולות מוגדרות מראש המותקנות במערכת, המסייעות לך לבצע משימות נפוצות. ניתן להשתמש בפעולות אלה כמות שהן, להתאימן אישית כדי שיענו על דרישותיך, או ליצור פעולות חדשות. פעולות מאוחסנות בקבוצות כדי להקל על הארגון שלהן.

ניתן להקליט, לערוך, להתאים אישית ולקבץ פעולות באצוות, וניתן לנהל קבוצות של פעולות בעזרת עבודה על ערכות של פעולות.

סקירה על החלונית Actions

ניתן להשתמש בחלונית Actions‏ (Window‏ > Actions) כדי להקליט, להפעיל, לערוך ולמחוק פעולות. חלונית זו גם מאפשרת לשמור ולטעון קובצי פעולות.

החלונית Actions ב-Photoshop
החלונית Actions ב-Photoshop

A. ערכת פעולות B. פעולה C. פקודות שהוקלטו D. הפקודה Included‏ E. לחצן מודאלי (עובר בין מצב מופעל למצב מבוטל) 

הרחבה וצמצום של ערכות, פעולות ופקודות

  1. לחץ על המשולש משמאל לערכה, לפעולה או לפקודה בחלונית Actions. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על המשולש כדי להרחיב או לצמצם את כל הפעולות בערכה או את כל הפקודות בפעולה.

תצוגת פעולות לפי שם בלבד

  1. בחר Button Mode מתפריט החלונית Actions. בחר שוב Button Mode כדי לחזור למצב הרשימה.

    הערה:

    לא ניתן להציג פקודות או ערכות בודדות במצב לחצן.

בחירת פעולות בחלונית Actions

  1. לחץ על שם פעולה. הקש Shift ולחץ על שמות פעולה כדי לבחור מספר פעולות רציפות, או הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ על שמות פעולה כדי לבחור מספר פעולות שאינן רציפות.