קביעת ריווח שורות

הרווח האנכי בין שורות כתב נקרא ריווח שורות. בכתב רומי, ריווח השורות נמדד מקו הבסיס של שורת מלל אחת לקו הבסיס של השורה שמעליה. קו הבסיס הוא הקו הנסתר שעליו יושבות רוב האותיות. ניתן להחיל יותר מיחידת ריווח שורות אחת באותה פסקה. עם זאת, ערך ריווח השורות הגדול ביותר בשורת מלל קובע את ערך ריווח השורות לשורה זו.

הערה:

בעבודה עם כתב אסייתי אופקי, ניתן לציין כיצד מודדים את ריווח השורות, מקו בסיס לקו בסיס או מהקצה העליון של שורה אחת לקצה העליון של השורה הבאה.

קביעת ריווח שורות ב-Photoshop
כתב של חמש נקודות עם ריווח שורות של 6 נקודות (משמאל) ושל 12 נקודות (מימין)

קביעת ריווח שורות

 1. בחרו בתווים שברצונכם לשנות. אם לא תבחרו מלל, ריווח השורות יחול על המלל החדש שתזינו.
 2. בחלונית Character, קבעו את ערך ריווח השורות.

שינוי אחוז ברירת המחדל לריווח שורות אוטומטי

 1. בחרו Justification מתפריט החלונית Paragraph.
 2. ב-Auto Leading, ציינו אחוז ברירת מחדל חדש.

צימוד אותיות וריווח מלל

צימוד אותיות הוא תהליך של הוספה או גריעה של רווחים בין זוגות תווים מסוימים. ריווח מלל הוא תהליך של הידוק או שחרור הריווח בין תווים במלל שנבחר או בגוש מלל שלם.

הערה:

ערכי צימוד אותיות וריווח טקסט משפיעים על טקסט ביפנית, אך בדרך כלל אפשרויות אלה משמשות לצורך התאמה של טקסט aki המופיע בין תווים רומיים.

ניתן לבצע צימוד אותיות אוטומטי באמצעות צימוד אותיות מטרי או צימוד אותיות אופטי. צימוד אותיות מטרי (הנקרא גם צימוד אותיות אוטומטי) משתמש בזוגות צימודי אותיות הנכללים ברוב הגופנים. זוגות צימודי אותיות כוללים מידע על הריווח של זוגות מסוימים של אותיות. דוגמה לזוגות מסוג זה: LA‏, P.‏, To‏, Tr‏, Ta‏, Tu‏, Te‏, Ty‏, Wa‏, WA‏, We‏, Wo‏, Ya ו-Yo. צימוד אותיות מטרי נקבע כברירת מחדל, כך שצימוד האותיות נקבע אוטומטית לזוגות מסוימים של אותיות בשעת ייבוא או הקלדת מלל.

יש גופנים הכוללים פירוט קשיח של צימודי אותיות. עם זאת, כשגופן כולל צימוד אותיות מובנה מזערי או אינו כולל צימוד אותיות כלל, או אם משתמשים בשני גופנים או גדלים שונים במילה אחת או יותר בשורה, קיימת אפשרות להשתמש באפשרות של צימוד אותיות אופטי. צימוד אותיות אופטי מתאים את הריווח בין תווים סמוכים לפי צורת התווים.

אפשרויות צימוד אותיות וריווח מלל ב-Photoshop
אפשרויות צימוד אותיות וריווח מלל

A. מסמך מקור B. מלל עם צימוד אותיות אופטי C. מלל עם צימוד אותיות ידני בין W ל-a‏ D. מלל עם ריווח מלל E. צימוד אותיות וריווח מלל מצטברים 

ניתן גם להשתמש בצימוד אותיות ידני, שהוא אידיאלי להתאמת הריווח בין שתי אותיות. ריווח מלל וצימוד אותיות ידני הם מצטברים, כך שניתן תחילה להתאים ריווח של זוגות בודדים, ולאחר מכן להרחיב או לצופף גוש מלל מבלי להשפיע על צימוד האותיות היחסי של זוגות האותיות.

כשלוחצים למיקום נקודת ההכנסה בין שתי אותיות, ערכי צימוד אותיות יופיעו בחלונית Character. באופן דומה, אם בוחרים מילה או גוש מלל, ערכי ריווח המלל מוצגים בחלונית Character.

צימוד אותיות וריווח מלל נמדדים ביחידות של 1/1000‎ em, יחידת מידה שהיא יחסית לגודל הכתב הנוכחי. בגופן של 6 נקודות, 1‎ em שווה ל-6 נקודות; בגופן של 10 נקודות, 1‎ em שווה ל-10 נקודות. צימוד אותיות וריווח מלל הם תמיד יחסיים לגודל הכתב הנוכחי.

הערה:

ערכי צימוד אותיות וריווח מלל משפיעים על מלל ביפנית, אך בדרך כלל אפשרויות אלה משמשות להתאמה בין כתב aki לבין תווים רומיים.

התאמה של צימוד אותיות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשימוש בנתוני צימוד האותיות המובנים של הגופן לתווים שנבחרו, בחרו Metrics באפשרות Kerning בחלונית Character.

  • להתאמה אוטומטית של הריווח בין תווים שנבחרו לפי הצורה שלהם, בחרו Optical באפשרות Kerning בחלונית Character.

  • להתאמת צימוד האותיות ידנית, הציבו את נקודת ההכנסה בין שני תווים וקבעו את הערך הרצוי באפשרות Kerning בחלונית Character. (שימו לב שאם בוחרים בגוש מלל, לא ניתן להצמיד ידנית את האותיות. במקום זאת, יש להשתמש בריווח מלל).

  הערה:

  הקישו Alt ‏+ מקש חץ ימינה או חץ שמאלה (Windows) או Option ‏+ מקש חץ ימינה או חץ שמאלה (Mac OS) להקטנה או להגדלה של צימוד האותיות בין שני תווים.

  • לביטול צימוד האותיות לתווים שנבחרו, קבעו את האפשרות Kerning בחלונית Character על 0 (אפס).

התאמת ריווח מלל

 1. בחרו גוש תווים בכתב שברצונכם להתאים בו את הריווח.
 2. בחלונית Character, קבעו את האפשרות Tracking.

הזחה מקו הבסיס

השתמש בהזחה מקו בסיס להזזת תווים שנבחרו למעלה או למטה יחסית לקו הבסיס של המלל שמסביבם. אפשרות זו שימושית במיוחד לסידור ידני של שברים או להתאמת מיקום של גופן בתמונה.

 1. בחרו את התווים או העצמים של הכתב שברצונכם לשנות. אם לא תבחר מלל, ההזחה תחול על המלל החדש שתזין.
 2. בחלונית Character, הגדר את האפשרות Baseline Shift. ערכים חיוביים מזיזים את קו הבסיס של התו מעל לקו הבסיס של שאר השורה. ערכים שליליים מזיזים אותו מתחת לקו הבסיס.
  ערכי הזחה מקו בסיס ב-Photoshop
  כתב עם ערכים שונים של הזחה מקו בסיס

הפעלה או ביטול רוחב תווים בשברים

כברירת מחדל, התוכנה משתמשת ברוחב תו בשברים בין תווים. פירושו של דבר שהריווח בין התווים משתנה, ולעתים ישתמש רק בשברים של פיקסלים שלמים.

ברוב המצבים, רוחב תו בשברים מספק את הריווח הטוב ביותר למראה ולקריאות של כתב. עם זאת, לכתב קטן (פחות מ-20 נקודות) המוצג בתוך שורה, רוחב תו בשברים עלול לגרום לתווים להיצמד זה לזה או להתרווח יותר מדי, דבר העלול להקשות על הקריאה.

בטל רוחב בשברים כשברצונך שריווח הכתב יהיה קבוע בהפרשים של פיקסלים שלמים כדי למנוע מתווים קטנים להיצמד זה לזה. ההגדרה של רוחב תו בשברים חלה על כל התווים בשכבת כתב – לא ניתן להגדיר את האפשרות על התווים שנבחרו.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להגדרת ריווח מלל לכל המסמך בהפרשים קבועים של פיקסלים שלמים, בחר System Layout מתפריט החלונית Character.

  • להפעלה מחדש של רוחב תו בשברים, בחר Fractional Widths מתפריט החלונית Character.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת