בחירה באמצעות הכלי Lasso

הכלי Lasso שימושי לציור מקטעים חופשיים של גבול בחירה.

 1. בחרו בכלי Lasso וקבעו ריכוך והחלקה בסרגל האפשרויות. (ראו ריכוך קצות בחירה.)

 2. כדי להוסיף, להפחית או ליצור הצטלבות עם בחירה קיימת, לחצו על הלחצן המתאים בסרגל האפשרויות.
  אפשרויות בחירה ב- Photoshop
  אפשרויות בחירה

  A. ‏New‏‏ B. ‏Add To‏‏ C. ‏‏Subtract From‏ D. ‏Intersect With 
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • גררו לסימון גבול בחירה חופשי.
  • כדי לעבור בין מקטעים חופשיים למקטעים ישרים, לחצו על Alt ‏(Windows) או על Option ‏(Mac OS) ולחצו על המקום שבו ברצונכם שהמקטעים יתחילו ויסתיימו. (למחיקת המקטעים הישרים האחרונים שצוירו, הקישו Delete.)
 4. לסגירת גבול הבחירה, הרפו מלחצן העכבר מבלי להקיש Alt או Option‏.
 5. (אופציונלי) לחצו על Refine Edge כדי להתאים את גבולות הבחירה עוד יותר. ראו שיפור קצות בחירה.

בחירה באמצעות הכלי Polygonal Lasso

הכלי Polygonal Lasso שימושי לציור מקטעים ישרים של גבול בחירה.

 1. בחרו את הכלי Polygonal Lasso  ובחרו אפשרויות.
 2. בחרו אחת מאפשרויות הבחירה בסרגל האפשרויות.
  אפשרויות בחירה ב- Photoshop
  אפשרויות בחירה

  A. ‏New‏‏ B. ‏Add To‏‏ C. ‏‏Subtract From‏ D. ‏‏Intersect With‏ 
 3. (אופציונלי) קבעו ריכוך קצוות והחלקה בסרגל האפשרויות. ראו ריכוך קצות בחירה.

 4. לחצו בתמונה לקביעת נקודת ההתחלה.
 5. בצעו אחת מהפעולות הבאות או יותר:
  • לציור מקטע ישר, מקמו את המצביע במיקום הרצוי לסיום המקטע הישר ולחצו. המשיכו ללחוץ לקביעת נקודות הקצה של המקטעים הבאים.
  • לציור קו ישר בכפולות של 45°, הקישו Shift בשעת הזזת העכבר לצורך לחיצה על המקטע הבא.
  • לציור מקטע חופשי, הקישו Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) וגררו. לסיום, שחררו את מקש Alt או Option ואת לחצן העכבר.
  • למחיקת המקטעים הישרים האחרונים שצוירו, הקישו Delete.
 6. סגרו את גבולות הבחירה:
  • מקמו את מצביע הכלי Polygonal Lasso מעל לנקודת ההתחלה (עיגול סגור מופיע ליד המצביע) ולחצו.
  • אם המצביע אינו מעל נקודת התחלה, לחצו פעמיים על מצביע הכלי Polygonal Lasso או הקישו Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS).
 7. (אופציונלי) לחצו על Refine Edge כדי להתאים את גבולות הבחירה עוד יותר. ראו שיפור קצות בחירה.

בחירה באמצעות הכלי Magnetic Lasso

כאשר אתם משתמשים בכלי Magnetic Lasso , הגבול חוזר לקצוות של האזורים המוגדרים בתמונה. הכלי Magnetic Lasso אינו זמין לתמונות של 32 סיביות לערוץ.

הערה:

הכלי Magnetic Lasso משמש בעיקר לבחירה מהירה של עצמים עם קצוות מורכבים על רקע עם ניגוד גבוה.

 1. בחרו בכלי לאסו מגנטי.
 2. בחרו אחת מאפשרויות הבחירה בסרגל האפשרויות.
  אפשרויות בחירה ב- Photoshop
  אפשרויות בחירה

  A. ‏New‏‏ B. ‏Add To‏‏ C. ‏‏Subtract From‏ D. ‏‏Intersect With‏ 
 3. (אופציונלי) קבעו ריכוך קצוות והחלקה בסרגל האפשרויות. ראו ריכוך קצות בחירה.

 4. קבעו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  Width

  לציון איתור רוחב, הזינו ערך פיקסל בשדה Width. הכלי Magnetic Lasso מאתר קצוות רק במרחב שצוין מהמצביע.

  הערה:

  לשינוי מצביע הלאסו כדי שיציין את רוחב הלאסו, הקישו Caps Lock. ניתן לשנות את המצביע בזמן שהכלי נבחר אך אינו נמצא בשימוש. הקישו על מקש הסוגר המרובע הימני ([) להגדלת קצוות הלאסו המגנטי בפיקסל 1. הקישו על מקש הסוגר המרובע השמאלי (]) להקטנת הרוחב בפיקסל 1.

  ‏Contrast

  לציון רגישות הלאסו לקצוות בתמונה, הזינו ערך בין 1% ל- 100% בשדה Contrast. ערך גבוה יותר מאתר רק קצוות בניגוד חזק עם הסביבה, וערך נמוך מאתר קצוות בניגוד חלש יותר.

  Frequency

  לציון הקצב שבו הכלי Lasso קובע נקודות הצמדה, הזינו ערך בין 0 ל- 100 בשדה Frequency. ערך גבוה יותר מעגן את גבולות הבחירה במקומם ביתר מהירות.

  הערה:

  בתמונה עם קצוות מוגדרים היטב, נסו רוחב וניגוד קצוות גבוהים יותר, ואתרו את הגבולות בצורה גסה. בתמונה עם קצוות מוגדרים פחות, נסו רוחב וניגוד קצוות נמוכים יותר, ואתרו את הגבולות בצורה מדויקת יותר.

  ‏Stylus Pressure

  אם אתם עובדים עם לוח אלקטרוני, סמנו או בטלו את הסימון באפשרות Stylus Pressure‏. כשהאפשרות מסומנת, לחץ רב יותר על העט האלקטרוני מקטין את רוחב הקצוות.

 5. לחצו בתמונה כדי לקבוע את נקודת ההצמדה הראשונה. נקודות הצמדה מעגנות את גבולות הבחירה למקומם.
 6. שחררו את לחצן העכבר או המשיכו ללחוץ עליו, ולאחר מכן הזיזו את המצביע לאורך הקצה שברצונכם לסמן.

  המקטע האחרון ביותר של גבולות הבחירה נשאר פעיל. בזמן הזזת המצביע, המקטע הפעיל נצמד לקצה החזק ביותר בתמונה, לפי רוחב האיתור בסרגל האפשרויות. מעת לעת, הכלי Magnetic Lasso מוסיף נקודות הצמדה לגבולות הבחירה כדי לעגן מקטעים קודמים.

 7. אם הגבולות אינם נצמדים לקצה הרצוי, לחצו שוב להוספת נקודת הצמדה ידנית. המשיכו לאתר את הקצוות, והוסיפו נקודות הצמדה בהתאם לצורך.
  נקודות הצמדה מעגנות את גבולות הבחירה לקצוות ב-Photoshop
  נקודות הצמדה מעגנות את גבולות הבחירה לקצוות

 8. כדי לעבור זמנית לאחד מכלי הלאסו האחרים, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
  • להפעלת הכלי Lasso, הקישו Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) וגררו תוך כדי לחיצה על לחצן העכבר.
  • להפעלת הכלי Polygonal Lasso, הקישו Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) ולחצו.
 9. למחיקת מקטעים ונקודות הצמדה אחרונים, הקישו Delete עד למחיקת נקודות ההצמדה של המקטע הרצוי.
 10. סגרו את גבולות הבחירה:
  • לסגירת הגבולות בעזרת מקטע מגנטי, לחצו פעמיים או הקישו Enter או Return. (לסגירת הגבולות באופן ידני, גררו בחזרה לנקודת ההתחלה ולחצו.)
  • לסגירת גבולות של מקטע ישר, הקישו Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) ולחצו פעמיים.
 11. (אופציונלי) לחצו על Refine Edge כדי להתאים את גבולות הבחירה עוד יותר. ראו שיפור קצות בחירה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת