הכנת תמונות לדפוס

מ- Photoshop, ניתן להכין קובצי תמונה לליתוגרפיית אופסט, להדפסה דיגיטלית, .להדפסת גלופות ולתהליכי הדפסה מסחריים אחרים.

בדרך כלל, תהליך העבודה משתנה בהתאם ליכולות של התקן ההכנה לדפוס. לפני תהליך עבודה להדפסה מסחרית, פנו לצוות ההכנה לדפוס ובררו את דרישותיהם. לדוגמה, ייתכן שהם לא ירצו שתבצעו המרה ל- CMYK בשום שלב, מכיוון שייתכן שעליהם להשתמש בקביעות מיוחדות להכנה לדפוס. בשעת הכנת קובצי תמונה, התרחישים האפשריים הבאים יאפשרו לכם להגיע לתוצאות הדפסה צפויות מראש:

 • עבדו אך ורק במצב RGB וודאו שקובץ התמונה מתויג בפרופיל מרחב העבודה RGB. אם המדפסת או צוות ההכנה לדפוס משתמשים במערכת ניהול צבע, הם אמורים להיות מסוגלים להשתמש בפרופיל הקובץ שלכם ליצירת המרה מדויקת ל- CMYK לפני הפקת סרט הצילום ולוחות ההדפסה.

 • עבדו במצב RGB עד שתסיימו לערוך את התמונות. לאחר מכן המירו את התמונה למצב CMYK ובצעו את התאמות הצבע והגוון הדרושות. בדקו במיוחד את אזורי האור והצל בתמונה. השתמשו בשכבות התאמה Levels‏, Curves או Hue/Saturation לעריכת תיקונים. התאמות אלה צריכות להיות קלות מאוד. במידת הצורך, שטחו את הקובץ, ולאחר מכן שלחו את הקובץ במצב CMYK להדפסה המקצועית.

 • מקמו את תמונת RGB או CMYK ב- Adobe InDesign או ב- Adobe Illustrator. בדרך כלל, רוב התמונות המודפסות בדפוס מסחרי אינן מודפסות ישירות מ- Photoshop אלא מתוכנת עימוד כגון Adobe InDesign או מתוכנת איור כגון Adobe Illustrator. למידע נוסף על ייבוא קובצי Photoshop ל- Adobe InDesign או ל- Adobe Illustrator, עיינו בעזרה של Adobe InDesign או בעזרה של Adobe Illustrator.

בשעת עבודה על תמונה שמיועדת להדפסה מסחרית, זכרו את העצות הבאות:

 • אם ידועים לכם מאפייני הדפוס, תוכלו להגדיר את פלט אזורי האור והצל כדי לשמור על פרטים מסוימים.

 • בשעת שימוש במדפסת שולחנית לתצוגה מקדימה של מראה הפלט הסופי המודפס, זכרו שמדפסת שולחנית אינה יכולה להעתיק במדויק את הפלט של מכונת דפוס מסחרית. הגהת צבע מקצועית מספקת תצוגה מקדימה מדויקת יותר של הפלט הסופי המודפס.

 • אם קיבלתם פרופיל מספק שירותי דפוס מסחרי, תוכלו לבחור בו באמצעות הפקודה Proof Setup ולאחר מכן להציג הגהה על המסך באמצעות הפקודה Proof Colors. השתמשו בשיטה זו כדי להציג תצוגה מקדימה של הפלט הסופי המודפס על הצג שלכם.

הערה:

יש ספקי דפוס שמעדיפים לקבל מסמכים בתבנית PDF, במיוחד אם המסמכים צריכים להתאים לתקני PDF/X. או שמירה בתבנית Photoshop PDF

קביעת אפשרויות פלט

בשעת הכנת תמונות להדפסה מסחרית ישירות מ- Photoshop, ניתן לבחור ולהציג בתצוגה מקדימה מגוון של סימוני עמוד ואפשרויות פלט נוספות באמצעות הפקודה Print. רק מומחים לדפוס או בעלי ידע בתהליכי הדפסה מסחריים אמורים בדרך כלל לבחור באפשרויות פלט אלה.

סימוני עמוד עבור מדפסות ב-Photoshop
סימוני עמוד

A. סרגל רשת צבע של מעבר צבע B. תווית C. צלבי התאמה D. סרגל צבע מדורג E. צלבי חיתוך פינתיים F. צלבי חיתוך במרכז G. Description‏ H. Star target‏ 
 1. בחרו File ‏> ‏Print.
 2. בחרו Output מהתפריט הנפתח.
 3. קבעו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  Calibration Bars

  הדפסת 11 שלבים של גווני אפור, מעבר עם דחיסות מ- 0 עד 100% בדרגות של 10%. בהפרדת צבע CMYK, סרגל רשת צבע של מעבר הצבע מודפס בצדו השמאלי של כל אחד מלוחות CMYK, וסרגל צבע מדורג מודפס בצדו הימני.

  הערה:

  סרגלי כיול, צלבי התאמה, צלבי חיתוך ותוויות מודפסים רק אם הנייר גדול יותר מהתמונה המודפסת.  

  Registration Marks

  הדפסת צלבי התאמה על התמונה (כולל bull’s-eye ו- star target). סימונים אלו משמשים בעיקר ליישור הפרדות צבע במדפסות PostScript.

  Corner Crop Marks

  הדפסת צלבי חיתוך המראים היכן ייחתך העמוד. ניתן להדפיס צלבי חיתוך בפינות. במדפסות PostScript, בחירה באפשרות זו מדפיסה גם star target.

  Center Crop Marks

  הדפסת צלבי חיתוך המראים היכן ייחתך העמוד. ניתן להדפיס צלבי חיתוך במרכז של כל אחד מהקצוות.

  Description

  הדפסה של עד 300 תווים בקירוב מטקסט התיאור שהוזן בתיבת הדו-שיח File Info. התיאור מודפס תמיד בגופן Helvetica בגודל 9 נקודות ובסגנון אות רגיל.

  Labels

  הדפסת שם הקובץ מעל התמונה. בשעת הדפסת הפרדות, שם ההפרדה מודפס כחלק מהתווית.

  Emulsion Down

  הפיכת כתב לקריא כשהאמולסיה פונה כלפי מטה—כלומר, כשהשכבה הרגישה לאור שעל סרט הצילום או נייר הצילום נמצאת בצד הרחוק מכם. בדרך כלל, תמונות שמודפסות על נייר מודפסות כששכבת האמולסיה פונה כלפי מעלה, והכתב קריא כשהשכבה הרגישה לאור נמצאת בצד הקרוב אליכם. תמונות שמודפסות על סרט צילום מודפסות בדרך כלל עם אמולסיה למטה.

  Negative

  הדפסת גרסה הפוכה של הפלט כולו, כולל כל המסיכות וכל צבעי הרקע. בניגוד לפקודה Invert שבתפריט Image, האפשרות Negative ממירה את הפלט, ולא את התמונה שעל המסך, לנגטיב. בשעת הדפסת הפרדות ישירות על סרט צילום, סביר להניח שתהיו מעוניינים בנגטיב, למרות שבמדינות רבות מקובל להשתמש בסרטי צילום פוזיטיביים. שאלו את ספק שירותי הדפוס שלכם מהן דרישותיו. לקביעת צד האמולסיה, בחנו את סרט הצילום באור בהיר לאחר פיתוחו. הצד המבריק פחות הוא הצד עם שכבת האמולסיה, והצד המבריק הוא הבסיס. בררו אם ספק שירותי הדפוס שלכם דורש סרט צילום עם שכבת אמולסיה פוזיטיבית הפונה כלפי מעלה, אמולסיה נגטיבית הפונה כלפי מעלה, אמולסיה פוזיטיבית הפונה כלפי מטה או אמולסיה נגטיבית הפונה כלפי מטה.

  Background

  בחירת צבע הרקע שיודפס על הדף מחוץ לאזור התמונה. לדוגמה, ייתכן שתהיו מעוניינים ברקע שחור או צבעוני לשקופיות שמודפסות ישירות על סרט צילום. לשימוש באפשרות זו, לחצו על Background ולאחר מכן בחרו צבע מדוגם הצבע. אפשרות זו מתייחסת להדפסה בלבד; היא אינה משפיעה על התמונה עצמה.

  Border

  הדפסת גבול שחור סביב התמונה. הקלידו מספר ובחרו ערך יחידה או ציינו את רוחב הגבול.

  Bleed

  הדפסת צלבי חיתוך בתוך התמונה במקום מחוצה לה. השתמשו באפשרות זו לחיתוך התמונה בתוך הגרפיקה. הקלידו מספר ובחרו ערך יחידה או ציינו את רוחב הגלישה.

  Interpolation

  הפחתת המראה המשונן של תמונה ברזולוציה נמוכה באמצעות ביצוע אוטומטי של דגימת הוספה חוזרת במהלך ההדפסה (במדפסות PostScript). דגימה חוזרת עלולה לפגוע בחדות התמונה.

למידע בנושא האפשרות Indlude Vector Data, ראו הדפסת נתונים וקטוריים.

בשעת הכנת תמונה לדפוס ועבודה עם תמונות CMYK או תמונות בצבעי ספוט, ניתן להדפיס כל אחד מערוצי הצבע כדף נפרד.

הערה:

ייתכן שהפרדות צבע של מסמכי CMYK, דואוטון או מסמכים מרובי-ערוצים המודפסים במדפסות שאינן מדפסות Postscript לא יהיו זהות להפרדות צבע המודפסות במדפסות Postscript.

ערוצי הצבע מודפסים כעמודים נפרדים ב-Photoshop
כל אחד מערוצי הצבע מודפס בדף נפרד.

הערה:

להדפסת ערוצי ספוט ללוחות צבעי ספוט בשעת הדפסת תמונה מיישום אחר, יש לשמור את הקובץ בתבנית DCS 2.0 תחילה. התבנית DCS 2.0 שומרת ערוצי ספוט. תבנית זו נתמכת על ידי יישומים כגון Adobe InDesign ו- QuarkXPress.

 1. ודאו שהמסמך שלכם נמצא במצב CMYK, במצב Multichannel או במצב Duotone, ולאחר מכן בחרו File ‏> ‏Print.
 2. בחרו Separations מהתפריט הנפתח Color Handling.

  הערה:

  בהתאם למדפסת ולמנהלי המדפסת שנבחרו במחשב, ייתכן שאפשרויות אלה יופיעו גם בתיבת הדו-שיח Print Settings. ב- Windows, לחצו על הלחצן Properties כדי לגשת לאפשרויות מנהל המדפסת; ב- Mac OS, השתמשו בתפריט הנפתח בתיבת הדו-שיח Print Settings שתופיע.

 3. לחצו על Print. הפרדות צבע מודפסות לכל אחד מהצבעים בתמונה.

הכנת תמונה עם ערוצי ספוט להדפסה מיישום אחר

 1. אם התמונה מוגדרת למצב דואוטון, המירו אותה למצב צבע רב-ערוצי.
 2. שמרו את התמונה בתבנית DCS 2.0.
 3. בתיבת הדו-שיח DCS 2.0 Format, בטלו את הבחירה באפשרויות Include Halftone Screen ו- Include Transfer Function.
 4. פתחו או ייבאו את התמונה ל- Photoshop, וקבעו את זוויות הרשת. ודאו שמסרתם לספק שירותי הדפוס את צבעי הספוט הרצויים לכל אחד מלוחות הצבע.

  הערה:

  ניתן למקם קובץ PSD שכולל צבעי ספוט ישירות ב- Illustrator או ב- InDesign ללא הכנות מיוחדות.

יצירת השמנת צבע

השמנה היא חפיפה שמונעת רווחים זעירים בתמונה המודפסת, שנגרמים כתוצאה משגיאות קלות בהתאמות הצבע בדפוס. לפני ביצוע השמנה, התייעצו עם ספק שירותי הדפוס. בדרך כלל, ספק שירותי הדפוס קובע אם יש צורך בביצוע השמנה. אם כן, צוות שירותי הדפוס ימסור לכם את הערכים שיש להזין בתיבת הדו-שיח Trap.

השמינו כדי למנוע אי-התאמה ב-Photoshop
השמנה לתיקון אי-התאמות של צבע

A. התאמת צבע שגויה ללא השמנה B. התאמת צבע שגויה עם השמנה 

השמנה מיועדת לתיקון אי-התאמות של צבעים אחידים. בדרך כלל, אין צורך בהשמנה בתמונות בגוונים רציפים כגון תצלומים. השמנה עודפת עלולה ליצור אפקט של קו מתאר. בעיות אלה עלולות שלא להופיע על המסך אלא בהדפסה בלבד. Photoshop מבצעת השמנה באמצעות כללים סטנדרטיים:

 • כל הצבעים מתפשטים מתחת לשחור.

 • צבעים בהירים יותר מתפשטים מתחת לצבעים כהים יותר.

 • צהוב מתפשט מתחת לציאן, מגנטה ושחור.

 • ציאן נקי ומגנטה נקי מתפשטים זה מתחת לזה באופן שווה.

 1. בחרו Edit ‏> ‏Convert To Profile כדי להציג את התמונה במרחב הצבעים של התקן הפלט. ראו המרת צבעי מסמך לפרופיל צבע אחר (Photoshop)
 2. בחרו בתפריט Image ‏> Trap.
 3. בתיבה Width, הזינו את ערך ההשמנה שנמסר לכם על ידי ספק שירותי הדפוס. לאחר מכן בחרו יחידת מידה ולחצו על הלחצן OK. התייעצו עם ספק שירותי הדפוס כדי לקבוע את מידת אי-ההתאמה הצפויה.

קביעת רזולוציית סריקה להדפסה

ניתן לקבוע את הרזולוציה המתאימה לסריקת תמונה בעזרת טכניקות שונות. בשעת סריקת תמונות שמיועדות להדפסה, אם ידועים לכם הגודל והצפיפות המדויקים של רשת ההדפסה, תוכלו לקבוע את רזולוציית הסריקה בעזרת הטכניקות הבאות. לעתים קרובות, הדרך הקלה ביותר היא סריקה ברזולוציה האופטית המרבית של הסורק לכם ושינוי גודל בתמונה ב- Photoshop לאחר מכן.

הערכת רזולוציית סריקה

ניתן לקבוע את רזולוציית הסריקה לפי מידות התמונה המקורית והתמונה הסופית ורזולוציית התקן הפלט. רזולוציית הסריקה מתורגמת לרזולוציית תמונה בשעת פתיחת התמונה הסרוקה ב- Photoshop.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • למדפסות לייזר ומכונות דפוס, הכפילו את צפיפות רשת ההדפסה של המדפסת ב- 2. לקביעת צפיפות רשת ההדפסה של המדפסת שלכם, עיינו בתיעוד של המדפסת או התייעצו עם ספק השירות.

  • למדפסות הזרקת דיו, בדקו מהי הרזולוציה האופטימלית בתיעוד שצורף למדפסת. הרזולוציה האופטימלית של מדפסות והתקנים רבים הפועלים בשיטת dye sublimation ומדפיסים ישירות על נייר צילום היא בין 300 ל- ‏‎dpi‏ 400.

 2. קבעו את היחס בין מידות התמונה הסופית למידות התמונה המקורית. לדוגמה, היחס בין תמונה סופית בגודל 6 ‏x ‏9 אינץ' לתמונה מקורית בגודל 2 x ‏3 אינץ' הוא 3:1.
 3. הכפילו את התוצאה שקיבלתם בצעד 1 בתוצאה של צעד 2.

  לדוגמה, נניח שאתם מדפיסים למכונת דפוס עם צפיפות רשת הדפסה של 85 lpi והיחס בין התמונה הסופית לתמונה המקורית הוא 3:1. תחילה, הכפילו 85 (צפיפות רשת ההדפסה) ב- 2 לקבלת התוצאה 170. לאחר מכן הכפילו 170 ב- 3 לקבלת רזולוציית סריקה של ppi ‏510. בשעת הדפסה למדפסת הזרקת דיו שהרזולוציה האופטימלית שלה היא dpi‏ 300, הכפילו 300 ב- 3 כדי לקבל רזולוציית סריקה של 900.

  הערה:

  תהליכים שונים של הפרדת צבע עשויים לדרוש יחסים שונים בין רזולוציית התמונה לצפיפות רשת ההדפסה. מומלץ להתייעץ עם ספק שירותי הדפוס לפני סריקת התמונה.

חישוב גודל הקובץ לפני סריקת תמונה

ניתן ליצור קובץ ניסוי כדי לצפות את גודל הקובץ שיידרש לפלט הסופי של סריקה.

 1. ב- Photoshop, בחרו File ‏> New.
 2. הזינו את הרוחב, הגובה והרזולוציה של התמונה הסופית המודפסת. ערך הרזולוציה צריך להיות פי 1.5 עד פי 2 מצפיפות הרשת שתשמש להדפסה. ודאו שבחרתם במצב שבו בכוונתכם לבצע את הסריקה. תיבת הדו-שיח New מציגה את גודל הקובץ.

  לדוגמה, אם ברצונכם להדפיס תמונה סופית ברוחב 4 אינץ' ובגובה 5 אינץ'. בכוונתכם להדפיס את התמונה ברשת הדפסה של 150 שורות ביחס של 2:1, לכן תקבעו את הרזולוציה על 300. גודל הקובץ שיווצר כתוצאה מכך יהיה 5.15 MB.

  להפקת סריקה זו, הזינו את תוצאת גודל הקובץ בקביעות הסורק. התעלמו מקביעות הרזולוציה ומידות התמונה. לאחר סריקת התמונה וייבואה ל- Photoshop, השתמשו בפקודה Image Size (כשהאפשרות Resample Image אינה מסומנת) כדי להזין את הרוחב והגובה הנכונים של התמונה.