יצירת הסתרה

אפשרויות ההסתרה מאפשרות לקבוע אילו שכבות "יחוררו" לחשיפת תוכן משכבות אחרות. לדוגמה, ניתן להשתמש בשכבת מלל להסתרת שכבת התאמת צבע ולחשיפת חלק מהתמונה בצבעים המקוריים.

בשעת תכנון אפקט ההסתרה, יש להחליט איזו שכבה תיצור את צורת ההסתרה, אילו שכבות יוסתרו, ואיזו שכבה תיחשף. אם ברצונכם לחשוף שכבה שאינה שכבת הרקע, תוכלו למקם את השכבות שברצונכם להשתמש בהן בקבוצה או בנתיב מסיכה.

הסתרה ב-Photoshop
סמל לוגו של חווה, עם הסתרה קלה של שכבת הרקע

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות בחלונית Layers:
  • לחשיפת הרקע, מקמו את השכבה שתיצור את ההסתרה מעל השכבות שיוסתרו, וודאו שהשכבה התחתונה בתמונה היא שכבת הרקע ‏(בחרו Layer ‏> New ‏> Background From Layer כדי להמיר שכבה רגילה לשכבת רקע).

  • לחשיפת שכבה שנמצאת מעל שכבת הרקע, מקמו את השכבות שברצונכם להסתיר בקבוצה. השכבה הבאה מתחת לקבוצה תוצג דרך השכבות בקבוצה, עד לשכבה העליונה.

  • לחשיפת שכבת הבסיס של נתיב מסיכה, מקמו את השכבות שברצונכם להשתמש בהן בנתיב מסיכה. (ראו חשיפת שכבות בעזרת נתיבי מסיכה.) ודאו שבחרתם באפשרות Blend Clipped Layers As Group לשכבת הבסיס. (ראו אפקטי מיזוג של קבוצה.)

 2. בחרו בשכבה העליונה (השכבה שתיצור את ההסתרה).
 3. להצגת אפשרויות המיזוג, לחצו לחיצה כפולה על השכבה (בכל מקום מלבד שם השכבה או התמונה הממוזערת שלה), בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Blending Options, או בחרו Blending Options מתפריט החלונית Layers.

  הערה:

  להצגת אפשרויות מיזוג עבור שכבת מלל, בחרו Layer ‏> ‏Layer Style ‏> ‏Blending Options, או בחרו Blending Options בלחצן Add A Layer Style בתחתית תפריט החלונית Layers.

 4. בחרו אחת מהאפשרויות בתפריט הנפתח Knockout:
  • בחרו באפשרות Shallow כדי שההסתרה תגיע עד לנקודת העצירה הראשונה האפשרית, לדוגמה השכבה הראשונה אחרי קבוצת השכבות או שכבת הבסיס של נתיב מסיכה.

  • בחרו באפשרות Deep כדי להסתיר את כל השכבות עד הרקע. אם אין שכבת רקע, האפשרות Deep יוצרת הסתרה עד שקיפות.

  הערה:

  אם אינכם משתמשים בקבוצת שכבות או בנתיב מסיכה, האפשרויות Shallow או Deep יוצרות הסתרה שחושפת את שכבת הרקע (או עד שקיפות, אם השכבה התחתונה אינה שכבת רקע).

 5. ליצירת אפקט ההסתרה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • החלישו את דרגת האטימות של המילוי.

  • בעזרת האפשרויות שבתפריט Blend Mode, שנו את מצב המיזוג לחשיפת הפיקסלים שמתחת לשכבה.

 6. לחצו על הלחצן OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת