סקירה של רמות

ההתאמה Levels משמשת לתיקון טווח הגוונים ואיזון הצבע בתמונה באמצעות התאמת רמות העוצמה של אזורי הצל, גווני הביניים ואזורי האור בתמונה. ההיסטוגרמה Levels משמשת כמדריך חזותי להתאמת הגוונים העיקריים בתמונה. למידע נוסף על אופן הקריאה של נתוני היסטוגרמה, ראו אודות היסטוגרמות.

ניתן לשמור קביעות Levels כקביעות מוגדרות מראש, ולאחר מכן להחיל אותן על תמונות אחרות. ראו שמירת קביעות התאמה והחלה חוזרת של קביעות התאמה.

התאמת Levels ב-Photoshop‏
התאמת Levels‏

A. Shadows‏ B. Midtones‏ C. Highlights‏ D. מחווני Output Level 

התאמת טווח גוונים באמצעות רמות

שני מחווני רמות הקלט החיצוניים ממפים את הנקודה השחורה ואת הנקודה הלבנה לפי קביעות מחווני הפלט. כברירת מחדל, מחווני הפלט מוגדרים לרמה 0, המציינת פיקסלים שחורים, ולרמה 255, המציינת פיקסלים לבנים. כשמחווני הפלט נמצאים במיקומי ברירת המחדל, הזזת מחוון הקלט השחור ממפה את ערך הפיקסל לרמה 0, והזזת מחוון הנקודה הלבנה ממפה את ערך הפיקסל לרמה 255. שאר הרמות מפוזרות מחדש בין הרמות 0 ו-255. פיזור הרמות מחדש מגדיל את טווח הגוונים של התמונה, ולמעשה מחזק את הניגוד הכולל בתמונה.

הערה:

בשעת חיתוך אזורי צל, הפיקסלים שחורים, ללא פרטים. בשעת חיתוך אזורי אור, הפיקסלים לבנים, ללא פרטים.

מחוון הקלט האמצעי מתאים את הגמא בתמונה. הוא מזיז את גוון הביניים (רמה 128) ומשנה את ערכי העוצמה של הטווח האמצעי של גווני אפור, מבלי לשנות באופן משמעותי את אזורי האור והצל.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על סמל Levels בחלונית Adjustments, או בחר Levels מתפריט החלונית.
  • בחרו Layer > ‏New Adjustment Layer > ‏Levels. לחץ על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  הערה:

  בחירה באפשרות Image > ‏Adjustments > ‏Levels יוצרת התאמות ישירות בשכבת התמונה ומשמיטה את נתוני התמונה.

 2. ‏(אופציונלי) להתאמת גוונים לערוץ צבע מסוים, בחרו אפשרות מתפריט Channel.
 3. ‏(אופציונלי) לעריכה בו-זמנית של שילוב ערוצי צבע, הקישו Shift ובחרו ערוצים בחלונית Channels לפני הבחירה בפקודה Image >‏ Adjustments >‏ Levels. (שיטה זו אינה פועלת בשכבת התאמה מסוג Levels.) לאחר מכן, התפריט Channel מציג את הקיצורים של ערוצי היעד – לדוגמה, CM מציין ציאן ומגנטה. התפריט כולל גם את הערוצים הנפרדים של השילוב שנבחר. ערכו ערוצי ספוט וערוצי אלפא בנפרד.
 4. להתאמה ידנית של אזורי האור והצל, גררו את מחווני רמות הקלט השחור והלבן לקצה קבוצת הפיקסלים הראשונה באחד מקצות ההיסטוגרמה.

  לדוגמה, אם מזיזים את מחוון הנקודה השחורה ימינה לרמה 5, Photoshop ממפה את כל הפיקסלים ברמה 5 ומטה לרמה 0. באופן דומה, אם מזיזים את מחוון הנקודה הלבנה ימינה לרמה 243, Photoshop ממפה את כל הפיקסלים ברמה 243 ומעלה לרמה 255. המיפוי משפיע על הפיקסלים הכהים ביותר והבהירים ביותר בכל אחד מהערוצים. הפיקסלים המקבילים ביתר הערוצים מותאמים באופן יחסי, למניעת שינוי באיזון הצבעים.

  הערה:

  ניתן גם להזין ערכים ישירות בתיבות המלל Input Levels הראשונה והשלישית.

  התאמת הנקודה השחורה והנקודה הלבנה ב-Photoshop
  התאמת הנקודה השחורה והנקודה הלבנה באמצעות המחוונים Levels Input

 5. ‏(אופציונלי) לזיהוי אזורים שייחתכו בתמונה (שחורים לגמרי או לבנים לגמרי), בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת מחווני הנקודה השחורה והנקודה הלבנה.
  • בחרו Show Clipping For Black/White Points מתפריט החלונית.
 6. להתאמת גווני ביניים, השתמשו במחוון הקלט האמצעי להתאמת הגמא.

  הזזת מחוון הקלט האמצעי שמאלה מבהירה את כל התמונה. התאמה זו של המחוון ממפה רמה נמוכה יותר (כהה יותר) לרמה האמצעית שבין מחווני הפלט. אם מחווני הפלט נמצאים במיקום ברירת המחדל שלהם (0 ו-255), נקודת האמצע היא 128. בדוגמה זו, הגוונים הכהים מתרחבים וממלאים את טווח הגוונים שבין 0 ל-128, והגוונים הבהירים נדחסים. הזזת מחוון הקלט האמצעי ימינה משפיעה בצורה הפוכה, ומכהה את התמונה.

  הערה:

  ניתן גם להזין ערך התאמת גמא ישירות בתיבה האמצעית באזור Input Levels.

  ניתן להציג את ההיסטוגרמה לאחר ההתאמה בחלונית Histogram.

התאמת צבע באמצעות הפקודה Levels

 1. בחלונית Adjustments, לחץ על סמל Levels או בחר Levels מתפריט החלונית.

 2. לנטרול הטלת צבע, בצעו אחת מהפעולות הבאות בחלונית Properties:

  • לחצו על כלי Eyedropper כדי להגדיר את הנקודה האפורה . לאחר מכן לחצו על מקום בתמונה בצבע אפור נייטרלי.
  • לחצו על Auto להחלת התאמת רמות אוטומטית של ברירת המחדל. כדי להתנסות באפשרויות התאמה אוטומטיות אחרות, בחרו Auto Options מתפריט החלונית Properties, ולאחר מכן שנו את האלגוריתמים בתיבת הדו-שיח Auto Color Corrections Options.

  ככלל, הקצו ערכים שווים של רכיבי צבע ליצירת אפור נייטרלי. לדוגמה, הקצו ערכים שווים של אדום, ירוק וכחול להפקת אפור נייטרלי בתמונת RGB.

הוספת ניגוד לתמונה באמצעות Levels

אם התמונה זקוקה לניגוד כולל מכיוון שהיא אינה משתמשת בטווח הגוונים המלא, לחצו על הסמל Levels  בחלונית Adjustments. לאחר מכן גררו את מחווני הקלט Shadow ו-Highlight פנימה, עד שהם ייגעו בקצות ההיסטוגרמה.

רמות ניגודיות ב-Photoshop
שכבת תמונה אינה מגיעה עד קצה הגרף, מכיוון שהתמונה אינה משתמשת במלוא טווח הגוונים.

A. מחוון Shadow Input‏ B. מחוון Highlight Input‏