התאמה אישית של טבלאות צבעי אינדקס

הפקודה Color Table מאפשרת לשנות את טבלת הצבע בתמונה עם צבעי אינדקס. תכונות ההתאמה האישית שימושיות במיוחד בתמונות צבע מדומה – תמונות המציגות וריאציות של רמות אפור בצבע במקום בגווני אפור, שהשימוש בהן נפוץ ביישומים מדעיים ורפואיים. עם זאת, התאמת טבלת הצבע יכולה גם ליצור אפקטים מיוחדים בתמונות עם צבעי אינדקס, שמספר הצבעים בהן מוגבל.

הערה:

לשינוי צבעים פשוט בתמונת צבע מדומה, בחרו Image ‏> Adjustments, והשתמשו בפקודות התאמת הצבע בתפריט המשנה.

עריכת צבעים והקצאת שקיפות בטבלת צבע

ניתן לערוך צבעים בטבלת הצבע כדי ליצור אפקטים מיוחדים, או להקצות שקיפות בתמונה לצבע מסוים בטבלה.

 1. פתחו את התמונה עם צבעי האינדקס.
 2. בחרו Image ‏> ‏Mode ‏> ‏Color Table.
 3. לשינוי צבע בודד, לחצו על הצבע ובחרו צבע חדש בדוגם הצבע.
 4. לשינוי טווח של צבעים, גררו בטבלה לבחירת טווח הצבעים שברצונכם לשנות. בדוגם הצבע, בחרו בצבע הראשון שברצונכם לכלול בטווח ולחצו על הלחצן OK. כשדוגם הצבע מוצג שנית, בחרו בצבע האחרון שברצונכם לכלול בטווח ולחצו על הלחצן OK.

  הצבעים שנבחרו בדוגם הצבע ממוקמים בטווח שבחרתם בתיבת הדו-שיח Color Table.

 5. להקצאת שקיפות לצבע, בחרו בכלי Eyedropper בתיבת הדו-שיח Color Table ולחצו על הצבע בטבלה או בתמונה. הצבע שנדגם מוחלף בתמונה בשקיפות.
 6. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח Color Table כדי להחיל את הצבעים החדשים על התמונה עם צבעי האינדקס.

בחירת טבלת צבע מוגדרת מראש

 1. פתחו את התמונה עם צבעי האינדקס.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Image >‏ Mode >‏ Color Table.

  • בחרו בפקודה Image ‏> Mode ‏> Indexed Color. בתיבת הדו-שיח Indexed Color, בחרו באפשרות Custom מתפריט החלונית הנפתח. פעולה זו פותחת את תיבת הדו-שיח Color Table.

 3. בתיבת הדו-שיח Color Table, בחרו טבלה מוגדרת מראש מהתפריט Table.

  Custom

  יצירת לוח צבע לפי בחירה.

  Black Body

  הצגת לוח צבע המבוסס על הצבעים השונים שרדיאטור עם גוף שחור מפיק במהלך התחממותו - משחור לאדום, כתום, צהוב ולבן.

  Grayscale

  הצגת לוח צבע המבוסס על 256 רמות אפור - משחור ללבן.

  Spectrum

  הצגת לוח צבע המבוסס על הצבעים שנוצרים כשאור לבן עובר דרך מנסרה - מסגול, כחול, ירוק ועד צהוב, כתום ואדום.

  System (Mac OS)‎‏

  הצגת לוח סטנדרטי של Mac OS הכולל 256 צבעי מערכת.

  System (Windows)‎‏

  הצגת לוח סטנדרטי של Windows הכולל 256 צבעי מערכת.

שמירה וטעינה של טבלאות צבע

הלחצנים Save ו- Load בתיבת הדו-שיח Color Table מאפשרים לשמור טבלאות צבעי אינדקס לשימוש בתמונות Adobe Photoshop אחרות. לאחר טעינת טבלת צבע לתמונה, צבעי התמונה משתנים בהתאם למיקומי הצבעים המוקצים להם בטבלת הצבע החדשה.

הערה:

ניתן לטעון טבלאות צבע שנשמרו לחלונית Swatches.