From an expert: Shadows/Highlights

From an expert: Shadows/Highlights
Richard Harrington

שיפור פרטים באזורי האור והצל

הפקודה Shadow/Highlight היא שיטה אחת לתיקון תמונות עם צלליות שנוצרו כתוצאה מתאורת רקע חזקה, או לתיקון נושאי צילום שנראים מטושטשים משום שהיו קרובים מדי למבזק המצלמה. ההתאמה יכולה לשמש רק להבהרת אזורי צל בתמונות עם תאורה תקינה. הפקודה Shadow/Highlight אינה רק מבהירה או מכהה תמונה; היא מבצעת הבהרה או הכהיה בהתאם לפיקסלים הסמוכים (סביבה מקומית) באזורי האור או הצל. מסיבה זו קיימים בקרים נפרדים לאזורי האור ולאזורי הצל. ברירת המחדל מיועדת לתיקון תמונות עם בעיות תאורה מאחור.

הפקודה Shadow/Highlight כוללת גם מחוון Midtone Contrast, אפשרות Black Clip ואפשרות White Clip להתאמת הניגוד הכולל בתמונה, ומחוון Color Correction להתאמת הרוויה.

הערה:

זכרו שהפקודה Shadow/Highlight מחילה התאמות ישירות על התמונה ותחליף מידע תמונה. עבור עריכת תמונה ללא פגיעה במקור, מומלץ להשתמש בשכבות התאמה או Camera Raw. ראו שכבות התאמה ומילוי ומבוא ל-Camera Raw.

תיקון Shadow/highlight ב-Photoshop
תמונה מקורית, ולאחר החלת תיקון Shadow/Highlight

התאמת אזורי האור והצל בתמונה

 1. בחרו Image > ‏Adjustments > ‏Shadow/Highlight.

  ודאו שהאפשרות Preview מסומנת בתיבת הדו-שיח, אם ברצונכם לעדכן את התמונה במהלך ביצוע ההתאמות.

 2. התאימו את כמות תיקון האור באמצעות הזזת המחוון Amount או הזנת ערך באחוזים בתיבות Shadows או Highlights. ערכים גדולים יותר גורמים להבהרה רבה יותר של צל או הכהיה רבה יותר של אור. ניתן להתאים גם את האור וגם את הצל בתמונה.
 3. לשליטה עדינה יותר, בחרו More Options לביצוע התאמות נוספות.

  הערה:

  לחיזוק פרטי הצל בתמונה עם חשיפה תקינה בשאר האזורים, נסו לקבוע ערכים בטווח של 0-25% ל- Shadows Amount ול- Shadows Tonal Width.

 4. (אופציונלי) לחצו על הלחצן Save As לשמירת הקביעות הנוכחיות והפיכתן לקביעות ברירת המחדל של הפקודה Shadow/Highlights. לשחזור קביעות ברירת המחדל המקוריות, הקישו Shift תוך כדי לחיצה על הלחצן Save As Defaults.

  הערה:

  ניתן להשתמש שוב בקביעות Shadow/Highlight באמצעות לחיצה על הלחצן Save לשמירת הקביעות הנוכחיות בקובץ ושימוש בלחצן Load לטעינתן מחדש. למידע נוסף בנושא שמירה וטעינה של קביעות, ראו שמירת קביעות התאמה.

 5. לחצו על OK.

אפשרויות הפקודה Shadow/Highlight

‏Amount

שליטה (בנפרד לערכי האור והצל בתמונה) בכמות התיקון שיש לבצע.

הערה:

ערכים קיצוניים עלולים לגרום להתהפכויות, כשמה שהתחיל כאור נעשה כהה יותר ממה שהתחיל כצל. הדבר עלול לגרום לתמונות שעברו התאמה להיראות "לא טבעיות".

Tonal Width

שליטה בטווח הגוונים שיושפעו באזורי אור וצל. ערכים נמוכים יותר מגבילים את ההתאמות לאזורים כהים בלבד לתיקון צל ולאזורים בהירים בלבד לתיקון אור. ערכים גדולים יותר מגדילים את טווח הגוונים שיותאמו כדי לכלול גווני ביניים. לדוגמה, בקביעה של 100%, מחוון רוחב הגוונים של הצל משפיע בעיקר על אזורי צל, באופן חלקי על גווני ביניים, ואינו משפיע כלל על אזורי אור. רוחב הגוונים משתנה מתמונה לתמונה. ערך גדול מדי עלול ליצור הילות סביב קצוות כהים או בהירים. קביעות ברירת המחדל מנסות להפחית לכלוכים אלה. הילות עלולות להיווצר גם בשעת קביעת ערכים גדולים מדי לכמות האור או הצל.

הערה:

כברירת מחדל, רוחב הגוונים נקבע על 50%. אם אתם מנסים להבהיר עצם כהה, אך גווני הביניים או האזורים הבהירים משתנים יתר על המידה, נסו להקטין את רוחב הגוונים באזור הצל לכיוון אפס כדי להבהיר רק את האזורים הכהים ביותר. עם זאת, אם ברצונכם להבהיר את הצל ואת גווני הביניים, הגדילו את רוחב הגוונים באזור הצל לכיוון 100%

Radius

שליטה בגודל האזור הסמוך לכל אחד מהפיקסלים. פיקסלים סמוכים משמשים לשיוך פיקסלים לאזורי אור או צל. הזזת המחוון שמאלה מציינת אזור קטן יותר, והזזתו ימינה מציינת אזור גדול יותר. הגודל המיטבי לאזור הסמוך משתנה בהתאם לתמונה. מומלץ לערוך ניסויים עם ההתאמה. אם הרדיוס גדול מדי, ההתאמה נוטה להבהיר (או להכהות) את כל התמונה, במקום להבהיר רק את הנושא. מומלץ לקבוע את הרדיוס לגודל קרוב לגודל הנושא שברצונכם לטפל בו בתמונה. נסו קביעות רדיוס שונות להשגת האיזון הטוב ביותר בין ניגוד הנושא להבהרה (או הכהיה) דיפרנציאלית של הנושא בהשוואה לרקע.

Brightness

התאמת הבהירות של תמונה בגווני אפור. התאמה זו זמינה בתמונות בגווני אפור בלבד. הזזת המחוון Brightness שמאלה מכהה תמונה בגווני אפור, הזזת המחוון ימינה מבהירה תמונה בגווני אפור.

Midtone Contrast

התאמת הניגוד בגווני הביניים. הזיזו את המחוון שמאלה להפחתת הניגוד או ימינה לחיזוק הניגוד. ניתן גם להזין ערך בתיבה Midtone Contrast. ערך שלילי מפחית את הניגוד וערך חיובי מחזק את הניגוד. חיזוק הניגוד בגווני הביניים מפיק ניגוד רב יותר בגווני הביניים, ונוטה להכהות את אזורי הצל ולהבהיר את אזורי האור.

Black Clip ו- White Clip

ציון מידת החיתוך של אזורי האור והצל לצבעי הצל הקיצוני החדש (רמה 0) והאור הקיצוני החדש (רמה 255) בתמונה. ערכים גדולים יותר מפיקים תמונה בניגוד גבוה יותר. היזהרו שלא לקבוע ערכי חיתוך גדולים מדי, מכיוון שהדבר יפחית את הפרטים באזורי האור או הצל (ערכי העוצמה מקוזזים ומעובדים כלבן או שחור נקיים).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת