החלת התאמת ניגוד אוטומטי

הפקודה Auto Contrast מתאימה אוטומטית את הניגוד בתמונה. מכיוון שהפקודה Auto Contrast אינה מתאימה ערוצים בנפרד, היא אינה יוצרת או מסירה הטלות צבע. הפקודה חותכת את ערכי האור והצל בתמונה, ולאחר מכן ממפה את הפיקסלים הבהירים ביותר והכהים ביותר שנותרו בתמונה ללבן נקי (רמה 255) ולשחור נקי (רמה 0). הדבר גורם לאזורי האור להיראות בהירים יותר ולאזורי הצל להיראות כהים יותר.

כברירת מחדל, בשעת זיהוי הפיקסלים הבהירים ביותר והכהים ביותר בתמונה, הפקודה Auto Contrast חותכת את הפיקסלים הלבנים והשחורים ב- 0.5% – כלומר, היא מתעלמת מ- 0.5% הראשונים בכל אחד מהערכים הקיצוניים. ניתן לשנות ברירת מחדל זו ב-Auto Color Correction Options של תיבות הדו-שיח Levels ו- Curves.

הפקודה Auto Contrast יכולה לשפר את המראה של מגוון תצלומים ותמונות בגוונים רציפים. היא אינה משפרת תמונות בצבעים שטוחים.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Levels או על הסמל Curves בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer, ולאחר מכן בחרו Levels או Curves. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  הערה:

  ניתן גם לבחור Image ‏> ‏Auto Contrast להחלת ההתאמה ישירות על השכבה בתמונה. זכרו ששיטה זו גורמת להסרת נתוני תמונה באופן אוטומטי. ניתן להתאים כל אחת מהאפשרויות הבאות בעזרת הצעדים הבאים.

 2. בחלונית Properties, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Auto.

 3. באזור Algorithms בתיבת הדו-שיח Auto Color Correction Options, בחרו Enhance Monochromatic.
 4. ציינו את האור והצל שיושמטו, והתאימו את צבע היעד לגווני הביניים.
 5. לחצו על OK להחלת הניגוד האוטומטי.

הסרת הטלת צבע באמצעות הפקודה Auto Color

האפשרות Auto Color מתאימה את הניגוד והצבע בתמונה באמצעות חיפוש וזיהוי של צל, גווני ביניים ואור בתמונה. כברירת מחדל, הפקודה Auto Color מנטרלת את גווני הביניים באמצעות צבע יעד RGB 128 אפור וחותכת את פיקסלי האור והצל ב- 0.5%. ניתן לשנות קביעות ברירת מחדל אלה בתיבת הדו-שיח Auto Color Correction Options.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Levels או על הסמל Curves בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer, ולאחר מכן בחרו Levels או Curves. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  הערה:

  ניתן גם לבחור Image ‏> ‏Auto Color להחלת ההתאמה ישירות על השכבה בתמונה. זכרו ששיטה זו גורמת להסרת נתוני תמונה באופן אוטומטי. ניתן להתאים כל אחת מהאפשרויות הבאות בעזרת הצעדים הבאים.

 2. בחלונית Properties, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Auto.

 3. באזור Algorithms בתיבת הדו-שיח Auto Color Correction Options, בחרו Find Dark & Light colors.
 4. בחרו באפשרות Snap Neutral Midtones.
 5. ציינו את האור והצל שיושמטו, והתאימו את צבע היעד לגווני הביניים.
 6. לחצו על OK להחלת הצבע האוטומטי.

קביעת אפשרויות התאמה אוטומטיות

אפשרויות Auto Color Correction שולטות בתיקוני הגוון והצבע האוטומטיים הזמינים בתיבת הדו-שיח Levels ו- Curves. הן שולטות גם בקביעות של הפקודות Auto Tone, ‏Auto Contrast ו- Auto Colo. אפשרויות תיקון צבע אוטומטי מאפשרות לציין אחוזי חיתוך אור וצל ולהקצות ערכי צבע לצל, לגווני ביניים ולאור.

ניתן להחיל את הקביעות במהלך שימוש אחד בהתאמת Levels או Curves, או לשמור את הקביעות כערכי ברירת המחדל להחלת Auto Tone, ‏Auto Contrast, ‏Auto Color והאפשרות Auto בתיבות הדו-שיח Levels ו- Curves.

אפשרויות Auto Color Correction ב-Photoshop
תיבת הדו-שיח Auto Color Correction Options

A. האפשרות Auto Contrast‏ B. האפשרות Auto Levels‏ C. האפשרות Auto Color‏ D. קביעת צבעי יעד, נקודה שחורה ונקודה לבנה 
 1. לחצו על הסמל Levels או על הסמל Curves בחלונית Adjustments.
 2. בחלונית Properties, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Auto.

 3. בחרו אלגוריתם שישמש את Photoshop להתאמת טווח הגוונים הכולל של תמונה:

  Enhance Monochromatic Contrast

  חיתוך זהה של כל הערוצים. פעולה זו שומרת על יחסי הצבע הכוללים וגורמת לאזורי האור להיראות בהירים יותר ולאזורי הצל להיראות כהים יותר. הפקודה Auto Contrast משתמשת באלגוריתם זה.

  Enhance Per Channel Contrast

  הגדלה מרבית של טווח הגוונים בכל אחד מהערוצים ליצירת תיקון דרמטי יותר. מכיוון שכל אחד מהערוצים מותאם בנפרד, ייתכן שהאפשרות Enhance Per Channel Contrast תסיר או תיצור הטלות צבע. הפקודה Auto Tone משתמשת באלגוריתם זה.

  Find Dark & Light Colors

  איתור הפיקסל הממוצע הבהיר ביותר והכהה ביותר בתמונה ושימוש בהם לחיזוק מרבי של הניגוד, תוך שמירה על חיתוך מזערי. הפקודה Auto Color משתמשת באלגוריתם זה.

 4. בחרו באפשרות Snap Neutral Midtones אם ברצונכם ש- Photoshop ימצא צבע ממוצע קרוב לנייטרלי בתמונה, ולאחר מכן יתאים את ערכי הגמא (גוון ביניים) כדי להפוך את הצבע לנייטרלי. הפקודה Auto Color משתמשת באלגוריתם זה.
 5. לציון כמות החיתוך של פיקסלים שחורים ולבנים, הזינו ערכים באחוזים בתיבות המלל Clip. מומלץ לקבוע ערך בטווח שבין 0.0% ל- 1%.

  כברירת מחדל, Photoshop חותך פיקסלים שחורים ולבנים ב- 0.1% – כלומר, הוא מתעלם מ- 0.1% הראשונים בכל אחד מהערכים הקיצוניים בשעת זיהוי הפיקסל הבהיר ביותר והכהה ביותר בתמונה. בשל איכות הפלט המשופרת של סורקים ומצלמות דיגיטליות מודרניים, ייתכן שאחוזי החיתוך של ברירת המחדל יהיו גבוהים מדי.

 6. להקצאת ערכי צבע (קביעת יעד) לאזורים הכהים ביותר, הנייטרליים והבהירים ביותר בתמונה, לחצו על דוגמית צבע.
 7. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לשימוש בקביעות בהתאמת Levels או Curves, לחצו על הלחצן OK. אם תלחצו על הלחצן Auto לאחר מכן, Photoshop יחיל שוב את אותן קביעות על התמונה.

  • לשמירת הקביעות כברירת מחדל, בחרו באפשרות Save as Defaults ולחצו על הלחצן OK. בשעת פתיחת הכרטיסייה Levels או Curves בתיבת הדו-שיח Adjustments בפעם הבאה, תוכלו להחיל את אותן קביעות בלחיצה על הלחצן Auto. הפקודות Auto Tone, Auto Contrast ו- Auto Color משתמשות באחוזי החיתוך של ברירת המחדל.

  הערה:

  בשעת שמירת אפשרויות Auto Color Correction כקביעות ברירת המחדל ל- Auto Color, ‏Auto Tone ו-Auto Contrast, אין חשיבות לאלגוריתם שנבחר בצעד 3. שלוש פקודות התיקון האוטומטי משתמשות רק בערכים שנקבעו לצבעי היעד ולחיתוך. עם זאת, הפקודה Auto Color משתמשת גם באפשרות Snap Neutral Midtones.

Video tutorial: Auto corrections

Video tutorial: Auto corrections
Corey Barker

שימוש בפקודה Equalize

הפקודה Equalize מפזרת מחדש את ערכי הבהירות של הפיקסלים בתמונה, כך שהם ייצגו באופן אחיד יותר את הטווח המלא של ערכי הבהירות. הפקודה Equalize ממפה מחדש ערכי פיקסלים בתמונה ללא הפרדות צבע, כך שהערך הבהיר ביותר מייצג צבע לבן, הערך הכהה ביותר מייצג צבע שחור, וערכי הביניים מפוזרים באופן אחיד בטווח גווני האפור.

ניתן להשתמש בפקודה Equalize כשתמונה סרוקה נראית כהה יותר מהמקור, וברצונכם לאזן את הערכים ולהפיק תמונה בהירה יותר. שימוש בפקודה Equalize בשילוב עם החלונית Histogram מאפשר להציג השוואה של הבהירות לפני ואחרי ההתאמה.

זכרו שהפקודה Equalize מחילה התאמות ישירות על שכבת התמונה ומוחקת מידע תמונה. עבור התאמות שאינן פוגעות, השתמשו בשכבות התאמה או ערכו ב- Adobe Camera Raw.

 1. (אופציונלי) בחרו אזור שברצונכם לאזן בתמונה.
 2. בחרו Image ‏> ‏Adjustments ‏> ‏Equalize.
 3. אם בחרתם אזור בתמונה, בחרו בפריטים שברצונכם לאזן בתיבת הדו-שיח ולחצו על הלחצן OK:

  Equalize Selected Area Only

  פיזור אחיד של פיקסלים באזור שנבחר בלבד.

  Equalize Entire Image Based On Selected Area

  פיזור אחיד של כל השכבות בתמונה על בסיס הפיקסלים שכלולים בבחירה.

התאמת נקודה שחורה ונקודה לבנה בעזרת האפשרות Auto

האפשרות Auto בכרטיסיות Levels ו- Curves והפקודה Auto Tone מתאימות אוטומטית את הנקודה השחורה והנקודה הלבנה בתמונה. הפקודה חותכת חלק מאזורי האור והצל בכל אחד מהערוצים, וממפה את הפיקסלים הבהירים ביותר והכהים ביותר בכל אחד מערוצי הצבע ללבן נקי (רמה 255) ולשחור נקי (רמה 0). ערכי הביניים מפוזרים מחדש באופן יחסי. כתוצאה מכך, שימוש באפשרות Auto או באפשרות Auto Tone מחזק את הניגוד בתמונה מכיוון שערכי הפיקסלים מורחבים. מאחר שהאפשרות Auto והאפשרות Auto Tone מתאימות כל אחד מערוצי הצבע בנפרד, הן עלולות להסיר צבע או להוסיף הטלות צבע.

האפשרות Auto והאפשרות Auto Tone מפיקות תוצאות טובות בתמונות מסוימות עם פיזור ממוצע של ערכי פיקסלים, הזקוקות לחיזוק פשוט של הניגוד.

כברירת מחדל, האפשרות Auto והאפשרות Auto Tone חותכות את הפיקסלים הלבנים והשחורים ב- 0.1% - כלומר, הן מתעלמות מ- 0.1% הראשונים של כל אחד מהערכים הקיצוניים בשעת זיהוי הפיקסלים הבהירים ביותר והכהים ביותר בתמונה. ניתן לשנות את קביעות ברירת המחדל של האפשרות Auto בתיבת הדו-שיח Auto Color Correction Options.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על הסמל Levels או על הסמל Curves בחלונית Adjustments.

  • בחרו Layer ‏> ‏New Adjustment Layer, ולאחר מכן בחרו Levels או Curves. לחצו על OK בתיבת הדו-שיח New Layer.

  הערה:

  ניתן גם לבחור Image ‏> ‏Auto Tone להחלת ההתאמה ישירות על השכבה בתמונה. זכרו ששיטה זו גורמת להסרת נתוני תמונה באופן אוטומטי. ניתן להתאים כל אחת מהאפשרויות הבאות בעזרת הצעדים הבאים.

 2. בחלונית Properties, הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Auto.

 3. באזור Algorithms בתיבת הדו-שיח Auto Color Correction Options, בחרו Enhance Per Channel Contrast.
 4. התאימו את כמות ערכי האור והצל שייחתכו, והתאימו את צבע היעד לגווני הביניים.
 5. לחצו על OK להחלת הקביעות האוטומטיות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת