הערה:

בגרסאות Photoshop שיצאו לפני Photoshop CC, ייתכן שחלק מהפונקציונליות שהוזכרה במאמר זה תהיה זמינה רק אם יש ברשותכם Photoshop Extended.‏‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏

צביעת מסגרות בשכבות וידאו

ניתן לערוך או לצבוע מסגרות וידאו בודדות ליצירת הנפשה, להוספת תוכן או להסרת פרטים בלתי רצויים. בנוסף לכל אחד מכלי המברשת, ניתן לצבוע באמצעות הכלים ‏Clone Stamp, ‏Pattern Stamp, ‏Healing Brush, או Spot Healing Brush. ניתן גם לערוך מסגרות וידאו באמצעות הכלי Patch.

הערה:

צביעה (או שימוש בכל כלי אחר) על מסגרות וידאו נקראת לעתים קרובות רוטוסקופיה; למרות שבאופן מסורתי, טכניקה של רוטוסקופיה כרוכה ביצירת הנפשה באמצעות העתקת מסגרת-אחר-מסגרת של דמויות חיות בתנועה.

 1. בחלונית Timeline‏ או Layers, בחרו בשכבת הווידאו.

 2. הזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת הווידאו שברצונכם לערוך.
 3. (אופציונלי) לביצוע פעולות העריכה בשכבה נפרדת, בחרו Layers ‏> ‏Video Layers ‏> ‏New Blank Video Layer.
 4. בחרו בכלי המברשת שברצונכם להשתמש בו והחילו את העריכה על המסגרת.

  צביעה על שכבת וידאו היא פעולת עריכה גמישה. להתעלמות מהפיקסלים שהשתנו במסגרת או בשכבת וידאו מסוימות, בחרו בפקודה Restore Frame או Restore All Frames. להפעלה וביטול של תצוגת שכבות וידאו שהשתנו, בחרו בפקודה Hide Altered Video (או לחצו על סמל העין שלצד ערוץ הווידאו שהשתנה בציר הזמן).

שכפול תוכן במסגרות וידאו והנפשה

Photoshop מאפשר להשתמש בכלים Clone Stamp ו- Healing Brush לריטוש או לשכפול של עצמים במסגרות וידאו או הנפשה. השתמשו בכלי Clone Stamp לדגימת תוכן מאזור מסוים במסגרת (מקור) וצביעתו על אזור אחר באותה מסגרת (יעד). ניתן גם להשתמש במסמך נפרד כמקור הדגימה במקום במסגרת. הכלי Healing Brush כולל אפשרויות למיזוג התוכן שנדגם במסגרת היעד.

הערה:

ניתן גם לשכפל תוכן בעזרת הכלי Spot Healing Brush והכלי Patch. עם זאת, הכלים Clone Stamp ו- Healing Brush מאפשרים לשחזר עד חמש דגימות בחלונית Clone Source ולקבוע אפשרויות כיסוי, שינוי גודל והסטת מסגרת.

לאחר דגימת תוכן ממסגרת, צביעה באמצעות התוכן שנדגם ומעבר למסגרת אחרת, מסגרת המקור משתנה באופן יחסי למסגרת הראשונה שדגמתם ממנה. ניתן לנעול את מסגרת המקור הראשונה שדגמתם ממנה, או להזין ערך הסטת מסגרת לשינוי המקור למסגרת אחרת, יחסית למסגרת הראשונה שדגמתם ממנה.

שכפול תוכן של וידאו או הנפשה

 1. בחרו בכלי Clone Stamp  או בכלי Healing Brush , ולאחר מכן קבעו את אפשרויות הכלי הרצויות.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו שכבת וידאו בחלונית Layers או בחלונית Timeline, ולאחר מכן הזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת שברצונכם לדגום.

  • פתחו את התמונה שברצונכם לדגום.

 3. לקביעת נקודת הדגימה, מקמו את המצביע בתמונה פתוחה או במסגרת והקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה.
 4. לקביעת נקודות דגימה נוספות, לחצו על לחצני המקור לשכפול  בחלונית Clone Source.
 5. בחרו שכבת וידאו שתשמש כיעד לשכפול והזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת שברצונכם לצבוע.

  הערה:

  לצביעה בשכבה נפרדת, ניתן להוסיף שכבת וידאו ריקה. ודאו שבחרתם באפשרות הדגימה המתאימה לשכפול תוכן ישירות לשכבת הווידאו הריקה.

 6. בשעת קביעת נקודות דגימה מרובות, בחרו במקור שברצונכם להשתמש בו בחלונית Clone Source.
 7. בחלונית Clone Source, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות גודל של מקור לשכפול או לסובב אותו, הזינו ערך בתיבות W (רוחב) ו- H (גובה) או הזינו סיבוב במעלות .

  • להצגת כיסוי של המקור המשוכפל, בחרו Show Overlay וציינו אפשרויות כיסוי. ‏(האפשרות Clipped מגבילה את הכיסוי לגודל המברשת. בטלו את הסימון באפשרות זו כדי לכסות את כל תמונת המקור).

  הערה:

  להעברת מקור הכיסוי למצב הסטה, הקישו Shift ‏+ Alt ‏(Windows) או Shift ‏+ Option ‏(Mac OS) וגררו. כדי להציג כיסויים זמנית, בטלו את הסימון באפשרות Show Overlay והקישו Shift ‏+ Alt ‏(Windows) או Shift ‏+ Option ‏(Mac OS).

 8. גררו על האזור במסגרת שברצונכם לצבוע.

  צביעה על שכבת וידאו היא פעולת עריכה גמישה. להתעלמות מהפיקסלים שהשתנו במסגרת או בשכבת וידאו מסוימת, בחרו בפקודה Restore Frame או Restore All Frames.

שינוי הסטת מסגרת לשכפול או לריפוי

 1. בחלונית Clone Source:
  • כדי לצבוע רק באמצעות המסגרת הראשונה שדגמתם ממנה, בחרו Lock Frame.

  • כדי לצבוע באמצעות מסגרת יחסית למסגרת הראשונה שדגמתם ממנה, הזינו את מספר המסגרות בתיבה Frame Offset. אם המסגרת שברצונכם להשתמש בה נמצאת אחרי המסגרת הראשונה שדגמתם ממנה, הזינו ערך חיובי. אם המסגרת שברצונכם להשתמש בה נמצאת לפני המסגרת הראשונה שדגמתם ממנה, הזינו ערך שלילי.

שחזור מסגרות בשכבות וידאו

ניתן להתעלם מפעולות עריכה שבוצעו במסגרות של שכבות וידאו ובשכבות וידאו ריקות.

 1. בחלונית Timeline בחרו שכבת וידאו ובצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לשחזור מסגרת מסוימת, הזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת הווידאו ובחרו Layer ‏> ‏Video Layers ‏> ‏Restore Frame.

  • לשחזור כל המסגרות בשכבת וידאו או לשחזור שכבת וידאו ריקה, בחרו Layer ‏> ‏Video Layers ‏> ‏Restore All Frames.

ניהול צבע בשכבות וידאו

Photoshop מאפשר לצבוע שכבות וידאו באמצעות כלים כגון הכלי brush או הכלי Clone Stamp. אם לא הוקצה לשכבת הווידאו פרופיל צבע, פעולות העריכה של הפיקסלים נשמרות באמצעות מרחב הצבע של קובץ המסמך, ותוכן הווידאו עצמו נותר ללא שינוי. אם מרחב הצבע של תוכן הווידאו המיובא שונה ממרחב הצבע של מסמך Photoshop, ייתכן שיהיה עליכם לבצע התאמות. לדוגמה, סרט וידאו עם הגדרות רגילות יכול להיות במצב SDTV 601 NTSC ואילו מסמך Photoshop הוא במצב Adobe RGB. הצבעים בווידאו או במסמך הסופי המיוצא עלולים להיות שונים מהצפוי עקב אי התאמה של מרחב הצבע.

הערה:

לפני שתקדישו זמן רב לצביעה או לעריכה של מסגרות וידאו, בדקו את תהליך העבודה השלם כדי להבין מהם צורכי ניהול הצבע שלכם ובחרו גישה שתפעל באופן המיטבי בתהליך העבודה שלכם.

לעתים קרובות ניתן לפתור אי התאמה באמצעות הקצאת פרופיל צבע למסמך שמתאים לתוכן הווידאו המיובא והשארת שכבת הווידאו ללא ניהול. לדוגמה, בווידאו עם הגדרות רגילות ניתן להשאיר את שכבת הווידאו ללא ניהול ולהקצות למסמך את פרופיל הצבע SDTV ‏‏‏(Rec. 601 NTSC). במקרה כזה, הפיקסלים המיובאים מהמסגרת נשמרים ישירות בשכבת הווידאו ללא המרת צבע.

לעומת זאת, ניתן להקצות את פרופיל הצבע של המסמך לשכבת הווידאו באמצעות האפשרות Convert Edited Frame Content ‏(Layers ‏> ‏Video Layers ‏> ‏Interpret Footage). אפשרות זו ממירה את פעולות העריכה של הפיקסלים למרחב הצבע של המסמך, אך אינה ממירה את הצבעים של מסגרות הווידאו.

הפקודה Convert To Profile (‏Edit ‏> ‏Convert To Profile) ממירה גם את כל פעולות העריכה של הפיקסלים למרחב הצבע של המסמך. עם זאת, שימוש בפקודה Assign Profile ‏(Edit ‏> ‏Assign Profile) אינו ממיר את פעולות העריכה של הפיקסלים בשכבת וידאו. השתמשו בפקודה Assign Profile בזהירות, במיוחד בשעת צביעה או עריכה של מסגרות וידאו. אם לשכבת הווידאו יש פרופיל צבע, החלת הפקודה Assign Profile על המסמך עלולה לגרום להתנגשות של מרחב צבע בין פעולות העריכה של הפיקסלים למסגרות המיובאות.

שילובים מסוימים של תוכן וידאו ומרחבי צבע של מסמך דורשים המרת צבע:

 • סרט בגווני אפור במסמך במצב RGB, ‏CMYK או Lab דורש המרת צבע.

 • שימוש בווידאו של 8 או 16 סיביות לערוץ במסמך של 32 סיביות לערוץ דורש המרת צבע.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת