Photoshop מאפשר לכם לבחור בקלות אילו אזורים/פיקסלים יהיו במוקד בתמונה.

בצעו את הפעולות הבאות:

 1. כשהתמונה פתוחה ב- Photoshop, בחרו Select >‏ Focus Area. בתיבת הדו-שיח Focus Area, תוכלו לבצע שינויים בבחירה המהווה ברירת מחדל.
 2. בצעו התאמות בפרמטר In-Focus Range כדי להרחיב או להצר את הבחירה. הזזת המחוון ל-0 גורמת לבחירה של התמונה כולה. לעומת זאת, הזזת המחוון לקצה הימני תגרום לבחירה של האזורים בעלי המיקוד הברור ביותר בלבד.
בחירה באזור מיקוד בעזרת האפשרויות המוגדרות כברירת מחדל ב-Photoshop
בפעולה: בחירה באזור מיקוד בעזרת האפשרויות המוגדרות כברירת מחדל

 1. השתמשו בפקדי המברשת כדי להוסיף () או להסיר () אזורים באופן ידני מהבחירה.
הוספת אזורים לבחירה ב-Photoshop
הוסיפו אזורים לבחירה באופן ידני.

 1. אם אזור הבחירה כולל רעשים, תוכלו לשלוט בהם על-ידי התאמה של פקדי המחוון Advanced‏ > Image Noise Level‏.  

הערה:

תוכלו להשאיר את סימון הבחירה באפשרות Auto עבור In-Focus Range ו-Image Noise Level‏. Photoshop יבחר באופן אוטומטי את הערכים המתאימים עבור פרמטרים אלה.

 1. בעת ביצוע שינויים באפשרות הבחירה Focus Area תוכלו לעבור ביןה מצבים באפשרות Preview כדי לראות את התמונה המקורית.
מעבר בין מצבים באפשרות Preview ב-Photoshop
מעבר בין מצבים באפשרות Preview.

 1. במקרה הצורך, בחרו Soften Edge כדי לרכך את הקצוות של הבחירה.
 2. כדי לבצע כוונון עדין בקצוות של הבחירה, לחצו על Refine Edge. לקבלת מידע אודות ציון ההגדרות בתיבת הדו-שיח Refine Edge, ראו שיפור קצות בחירה.
 1. לאחר שתבצעו התאמה של הבחירות לשביעות רצונכם, קבעו אם הבחירות הממוקדות יהפכו לבחירה או למסיכה בשכבה הנוכחית או צרו שכבה חדשה או מסמך חדש. ניתן לבחור אחת מאפשרויות הפלט הבאות:
 • Selection (ברירת מחדל)
 • Layer Mask
 • New Layer
 • New Layer With Layer Mask
 • New Document
 • New Document With Layer Mask
 1. לחצו על OK‏.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת