מצב מיזוג של שכבה קובע כיצד הפיקסלים שהיא כוללת ימוזגו עם הפיקסלים שמתחת להם בתמונה. מצבי המיזוג מאפשרים ליצור מגוון אפקטים מיוחדים.

ציון אטימות כללית ואטימות מילוי עבור השכבות שנבחרו

אטימות השכבה הכוללת קובעת באיזו מידה היא מסתירה או חושפת את השכבה שמתחתיה. שכבה עם 1% אטימות נראית שקופה כמעט לגמרי, ושכבה עם 100% אטימות נראית אטומה לגמרי.

בנוסף לקביעת האטימות הכוללת, שמשפיעה על סגנונות השכבה ומצבי המיזוג המוחלים על שכבה, ניתן לקבוע אטימות מילוי. אטימות מילוי משפיעה אך ורק על פיקסלים, צורות או מלל בשכבה בלי להשפיע על האטימות של אפקטי השכבה, כגון Drop Shadow.

הערה:

לא ניתן לשנות את האטימות של שכבת רקע או של שכבה נעולה. להמרת שכבת רקע לשכבה רגילה התומכת בשקיפות, ראו המרת רקע ושכבות.

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבה או בקבוצה אחת או יותר.
 2. שנו את ערכי Opacity ו- Fill. (אם בחרתם קבוצה, רק Opacity יהיה זמין.)

  הערה:

  להצגת כל אפשרויות המיזוג, בחרו Blending Options מהסמל Add A Layer Style  בתחתית החלונית Layers.

הגדרת מצב מיזוג לשכבה או לקבוצה

כברירת מחדל, מצב המיזוג של קבוצת שכבות הוא Pass Through, שפירושו שלקבוצה אין מאפייני מיזוג משלה. בחירת מצב מיזוג אחר לקבוצה משנה ביעילות את סדר ההרכבה של רכיבי התמונה. תחילה, כל השכבות בקבוצה מורכבות יחד. לאחר מכן, הקבוצה המורכבת מטופלת כתמונה אחת וממוזגת עם שאר התמונה בהתאם למצב המיזוג שנבחר. וכך, אם בוחרים לקבוצה מצב מיזוג שונה מ- Pass Through, שכבות ההתאמה ומצבי מיזוג השכבה הכלולים בקבוצה לא יחולו על השכבות שמחוץ לקבוצה.

הערה:

לא ניתן לבחור במצב המיזוג Clear לשכבות. עבור תמונות Lab, המצבים Color Dodge, ‏Color Burn, ‏Darken, ‏Lighten, ‏Difference, ‏Exclusion, ‏Subtract ו- Divide אינם זמינים. עבור תמונות HDR, ראו תכונות התומכות בתמונות HDR של 32 סיביות לערוץ

 1. בחרו שכבה או קבוצה בחלונית Layers.
 2. בחרו מצב מיזוג:
  • בחלונית Layers, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Blend Mode.

  • בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Blending Options, ולאחר מכן בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Blend Mode.

  הערה:

  בתפריט הנפתח Blend Mode, גללו לאפשרויות שונות כדי לראות כיצד הן נראות בתמונה שלכם. Photoshop מציג תצוגה מקדימה חיה של מצבי מיזוג בבד הציור.

לקבלת תיאורים ודוגמאות של כל אחד מהמצבים, ראו מצבי מיזוג.

אפקטי מיזוג קבוצה

כברירת מחדל, שכבות בנתיב מסיכה ממוזגות עם השכבות שמתחת להן באמצעות מצב המיזוג של השכבה התחתונה ביותר בקבוצה. עם זאת, ניתן לבחור להחיל את מצב המיזוג של השכבה התחתונה ביותר על שכבה זו בלבד, כדי לשמור על מראה המיזוג המקורי של השכבות החתוכות. (ראו חשיפת שכבות בעזרת נתיבי מסיכה.)

ניתן גם להחיל את מצב המיזוג של שכבה על אפקטי שכבה המשנים פיקסלים אטומים, כגון Inner Glow או Color Overlay, מבלי לשנות את אפקטי השכבה המשנים רק פיקסלים שקופים, כגון Outer Glow או Drop Shadow.

 1. בחרו בשכבה שברצונכם ליצור בה את האפקט.
 2. לחצו לחיצה כפולה על התמונה הממוזערת של השכבה, בחרו Blending Options מתפריט החלונית Layers, או בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Blending Options.

  הערה:

  להצגת אפשרויות מיזוג עבור שכבת מלל, בחרו Layer ‏> ‏Layer Style ‏> ‏Blending Options, או בחרו Blending Options בלחצן Add A Layer Style בתחתית תפריט החלונית Layers.

 3. בחרו היקף אפשרויות למיזוג:
  • בחרו באפשרות Blend Interior Effects As Group כדי להחיל את מצב המיזוג של השכבה על אפקטי שכבה המשנים פיקסלים אטומים, כגון Inner Glow‏, Satin‏, Color Overlay ו- Gradient Overlay.

  • בחרו באפשרות Blend Clipped Layers As Group כדי להחיל את מצב המיזוג של שכבת הבסיס על כל השכבות בנתיב המסיכה. ביטול הבחירה באפשרות זו, שנבחרת תמיד כברירת מחדל, שומר על מצב המיזוג והמראה המקוריים של כל אחת מהשכבות בקבוצה.

  אפשרויות מיזוג מתקדמות ב- Photoshop
  אפשרויות מיזוג מתקדמות

  • בחרו באפשרות Transparency Shapes Layers כדי להגביל אפקטי שכבה והסתרות לאזורים אטומים בשכבה. ביטול הבחירה באפשרות זו, שנבחרת תמיד כברירת מחדל, מחיל אפקטים אלה בכל השכבה.

  • בחרו באפשרות Layer Mask Hides Effects כדי להגביל את אפקטי השכבה לאזור המוגדר על-ידי מסיכת השכבה.

  • בחרו באפשרות Vector Mask Hides Effects כדי להגביל את אפקטי השכבה לאזור המוגדר על-ידי המסיכה הווקטורית.

 4. לחצו על הלחצן OK.

השמטת ערוצים ממיזוג

בשעת מיזוג שכבה או קבוצה, ניתן להגביל אפקטי מיזוג לערוץ מסוים. כברירת מחדל, כל הערוצים נכללים. לדוגמה, בשעת שימוש בתמונת RGB, ניתן לבחור שלא לכלול במיזוג את הערוץ האדום; בתמונה ללא הפרדות הצבע, רק נתוני הערוץ הירוק והערוץ הכחול יושפעו.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו לחיצה כפולה על תמונה ממוזערת של שכבה.

  • בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Blending Options.

  • בחרו Blending Options מהסמל Add a Layer Style בתחתית החלונית Layers.

  הערה:

  להצגת אפשרויות מיזוג לשכבת מלל, בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Blending Options, או בחרו Blending Options מהלחצן Add a Layer Style בתחתית תפריט החלונית Layers.

 2. באזור Advanced Blending של תיבת הדו-שיח Layer Style, בטלו את הבחירה בערוצים שאינכם מעוניינים לכלול במיזוג השכבה.

הגדרת טווח גוונים לשכבות מיזוג

המחוונים בתיבת הדו-שיח Blending Options קובעים אילו פיקסלים מהשכבה הפעילה ומהשכבות הגלויות שמתחתיה יופיעו בתמונה הסופית. לדוגמה, ניתן להשמיט פיקסלים כהים מהשכבה הפעילה או לכפות תצוגה של פיקסלים בהירים מהשכבות התחתונות. ניתן גם להגדיר טווח של פיקסלים ממוזגים חלקית להפקת מעבר חלק בין אזורים ממוזגים לאזורים לא ממוזגים.

 1. לחצו לחיצה כפולה על התמונה הממוזערת של השכבה, בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Blending Options, או בחרו Add a Layer Style ‏> Blending Options מתפריט החלונית Layers.

  הערה:

  להצגת אפשרויות מיזוג לשכבת מלל, בחרו Layer ‏> Layer Style ‏> Blending Options, או בחרו Blending Options מהלחצן Add a Layer Style בתחתית תפריט החלונית Layers.

 2. באזור Advanced Blending בתיבת הדו-שיח Layer Style, בחרו אפשרות מהתפריט הנפתח Blend If.
  • בחרו באפשרות Gray כדי להגדיר טווח מיזוג לכל הערוצים.

  • בחרו ערוץ צבע בודד (לדוגמה, אדום, ירוק או כחול בתמונת RGB) כדי להגדיר את המיזוג בערוץ זה.

 3. השתמשו במחוונים This Layer ו- Underlying Layer כדי לקבוע את טווח הבהירות של הפיקסלים הממוזגים – שנמדד בטווח שבין 0 (שחור) ל- 255 (לבן). גררו את המחוון הלבן כדי לקבוע את הערך הגבוה בטווח. גררו את המחוון השחור כדי לקבוע את הערך הנמוך בטווח.

  הערה:

  להגדרת טווח של פיקסלים ממוזגים חלקית, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) וגררו חצי אחד של משולש המחוון. שני הערכים שמופיעים מעל המחוון המפוצל מציינים את טווח המיזוג החלקי.

  בשעת הגדרת טווח מיזוג, שימו לב להנחיות הבאות:

  • השתמשו במחוונים This Layer כדי להגדיר את טווח הפיקסלים בשכבה הפעילה שימוזגו, ולכן יופיעו בתמונה הסופית. לדוגמה, אם תגררו את המחוון הלבן לערך 235, פיקסלים עם ערכי בהירות גבוהים מ- 235 לא ימוזגו ולא ייכללו בתמונה הסופית.

  • השתמשו במחווני Underlying Layer כדי להגדיר את טווח הפיקסלים בשכבות הגלויות התחתונות שימוזגו בתמונה הסופית. פיקסלים ממוזגים משולבים בפיקסלים בשכבה הפעילה ויוצרים פיקסלים מורכבים, ואילו פיקסלים שאינם ממוזגים מוצגים דרך האזורים המכסים של השכבה הפעילה. לדוגמה, אם תגררו את המחוון השחור לערך 19, פיקסלים עם ערכי בהירות נמוכים מ- 19 לא ימוזגו, וייחשפו דרך השכבה הפעילה בתמונה הסופית.

מילוי שכבות חדשות בצבע נייטרלי

לא ניתן להחיל מסננים מסוימים (לדוגמה, המסנן Lighting Effects) על שכבות שאינן כוללות פיקסלים. בחירה באפשרות Fill With (Mode)-Neutral Color בתיבת הדו-שיח New Layer פותרת את הבעיה באמצעות מילוי השכבה בצבע נייטרלי מוגדר מראש. צבע נייטרלי ובלתי נראה זה מוקצה בהתאם למצב המיזוג של השכבה. אם לא הוחלו אפקטים כלשהם, מילוי בצבע נייטרלי אינו משפיע על יתר השכבות. האפשרות Fill With Neutral Color אינה זמינה לשכבות המשתמשות במצבים Normal‏, Dissolve‏, Hard Mix‏, Hue‏, Saturation, Color או Luminosity‏.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת