הצגת תמונות בחלונות מרובים

חלון המסמך הוא המקום שבו מוצגות תמונות. ניתן לפתוח חלונות מרובים להצגת תמונות שונות או תצוגות שונות של אותה תמונה. רשימה של חלונות פתוחים מופיעה בתפריט Window. כדי להציג תמונה פתוחה בחזית, בחרו בשם הקובץ בתחתית התפריט Window. מספר החלונות לכל תמונה עלול להיות מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין.

 1. בחרו Window ‏> Arrange ‏> New Window For‏ [שם קובץ התמונה].
 2. אם ברצונכם לסדר את החלונות, בחרו Window ‏> Arrange ולאחר מכן בחרו באחת האפשרויות הבאות:

  Cascade

  מציג חלונות לא מעוגנים בערימה או בצורה מדורגת מהפינה השמאלית העליונה לפינה הימנית התחתונה של המסך.

  Tile

  הצגת חלונות זה לצד זה כשסוגרים תמונות, החלונות הפתוחים משנים את גודלם כדי למלא את המרחב הזמין.

  Float in Window

  מאפשר לתמונה לצוף בחופשיות.

  Float All in Windows

  גורם לכל התמונות לצוף בחלונות.

  Consolidate All to Tabs

  מציג תמונה אחת על מסך מלא, וממזער את כל שאר התמונות לכרטיסיות.

  הערה:

  ניתן להשתמש באפשרות Scroll All Windows של הכלי Hand כדי לגלול בכל התמונות הפתוחות. בחרו אפשרות זו בסרגל האפשרויות וגררו בתמונה אחת כדי לגלול בכל התמונות הגלויות.

התאמת זום ומיקום בתמונות מרובות

התאמת זום בלבד

 1. פתחו תמונה אחת או יותר, או פתחו תמונה אחת בחלונות מרובים.
 2. להצגת התמונות זו לצד זו, בחרו Window ‏> Arrange ‏> Tile.
 3. בחרו בכלי Zoom‏, ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Zoom All Windows בסרגל האפשרויות, ולאחר מכן לחצו על אחת התמונות. התמונות האחרות מתקרבות או מתרחקות במידה יחסית זהה.

  • בחרו Window ‏> Arrange ‏> Match Zoom. הקישו Shift ולחצו על אחת מהתמונות. התמונות האחרות מתקרבות או מתרחקות במידה זהה.

התאמת מיקום בלבד

 1. פתחו תמונה אחת או יותר, או פתחו תמונה אחת בחלונות מרובים.
 2. בחרו Window ‏> Arrange ‏> Tile.
 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Window ‏> Arrange ‏> Match Location.

  • בחרו בכלי Hand, בחרו Scroll All Windows בסרגל האפשרויות, ולאחר מכן גררו להצגת אזור אחר באחת מהתמונות. ‏(כדי להפעיל זמנית אפשרות זו, הקישו Shift תוך כדי גרירה עם הכלי Hand).

הערה:

Photoshop גולל באופן אוטומטי למיקום היחסי הזהה בציר האופקי ובציר האנכי. ייתכן שתצטרכו לגלול באופן ידני כדי לחשוף את קצוות התמונות.

התאמת זום ומיקום

 1. פתחו תמונה אחת או יותר, או פתחו תמונה אחת בחלונות מרובים.
 2. בחרו Window ‏> ‏Arrange ‏> ‏Tile.
 3. בחרו Window ‏> Arrange ‏> Match All.
  עם וללא הפקודה Match All ב-Photoshop
  Without Match All command (top), and with Match All command (bottom) selected

 4. בחרו בכלי Zoom‏ או בכלי Hand.
 5. בחרו אחת מהתמונות, הקישו Shift ולחצו על אזור באחת התמונות או גררו אותו. התמונות האחרות מוגדלות לאותו אחוז ונצמדות לאזור שעליו לחצתם.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת