הצגה או הסתרה של תוספות

קווי עזר, רשתות, קצוות בחירה, פרוסות וקווי בסיס למלל הם דוגמאות לתוספות שאינן מיועדות להדפסה שעוזרות לכם לבחור, להזיז או לערוך עצמים. ניתן להפעיל או לבטל כל שילוב של תוספות מבלי להשפיע על התמונה. ניתן גם להציג או להסתיר תוספות מופעלות כדי לנקות את סביבת העבודה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להצגה או להסתרה של כל התוספות המופעלות, בחרו View ‏> ‏Extras. (סימן ביקורת מופיע ליד תוספות מופעלות בתפריט המשנה Show.)

  • להפעלה והצגה של תוספת בודדת, בחרו View ‏> ‏Show ובחרו את התוספת מתפריט המשנה.

  • להפעלה והצגה של כל התוספות הזמינות, בחרו View ‏> ‏Show ‏> ‏All.

  • לביטול והסתרה של כל התוספות, בחרו View ‏> ‏Show ‏> ‏None.

  • להפעלה או ביטול של קבוצות של תוספות, בחרו View ‏> ‏Show ‏>Show Extra Options‏‏.

  הערה:

  הפקודות Extras, ‏All ו- None משפיעות על דוגמי צבע אף על פי שהן לא מהוות פקודה בתפריט המשנה Show.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת