הגדרת טורים בתמונה

טורים מסייעים למקם תמונות או רכיבים בצורה מדויקת. הפקודות New, ‏Image Size ו- Canvas Size מאפשרות לציין רוחב תמונה בטורים. השימוש בטורים נוח כשבכוונתכם לייבא תמונה לתוכנת עימוד, כגון Adobe InDesign®‎, וברצונכם להתאים את התמונה למספר מסוים של טורים באופן מדויק.

  1. בחרו בתפריט Edit ‏> Preferences ‏> Units & Rulers‏ (Windows) או Photoshop ‏> Preferences ‏> Units & Rulers‏ (Mac OS).
  2. הזינו ערכים ל-Width ול- Width and Gutter.
  3. השתמשו בפקודה File‏ > New כדי ליצור תמונה חדשה, בחרו באפשרות Columns עבור הערך Width ובחרו במספר העמודות הדרוש לכם עבור המסמך החדש. בנוסף, תוכלו להתאים את גודלה של תמונה פתוחה למספר העמודות הנדרש לפריסת העמוד באמצעות הפקודות Image‏ > Image Size או Image‏ > Canvas Size

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת