למדו כיצד לעבוד עם ה- Touch Bar של MacBook Pro ב- Photoshop.

Photoshop תומך ב- Touch Bar, התצוגה רבת המגע בחלק העליון של המקלדת החדשה של MacBook Pro. באמצעות ה- Touch Bar, תוכלו לגשת לתכונות ולבקרים של Photoshop ישירות בהקשר של המשימה הנוכחית במסך הראשי. ה- Touch Bar תומך במחוות מוכרות, כגון הקשה, גרירה והחלקה.

בשלב זה, התמיכה ב- Touch Bar ב- Photoshop היא תכונת תצוגה מקדימה טכנולוגית.

הערה:

לקבלת מידע נוסף אודות היסודות של Touch Bar, ראו דף תיעוד זה של Apple.

הממשק של Touch Bar

כברירת מחדל, חלק מהממשק של Touch Bar שמור לבקרים של מערכת macOS. הבקרים עבור Photoshop מוצגים באזור ספציפי ליישום במרכז הממשק של Touch Bar.

v3_TopView_new
הממשק של Touch Bar, המוגדר כברירת מחדל

A. הבקרים של Photoshop‏ B. הבקרים של מערכת macOS‏ (Control Strip ו-Esc) 

הערה:

במידת הצורך, ניתן לקבוע את התצורה של ה- Touch Bar כך שיציג בקרים ספציפיים ליישום בלבד. בתצורה זו, החלק המרכזי והחלק הימני של הממשק של Touch Bar‏ (B מימין + A) מציגים בקרים של Photoshop. לשם כך, בתיבת הדו-שיח System Preferences של macOS‏ > Keyboard, בחרו Touch Bar Shows: App Controls.

המצבים של Touch Bar ב- Photoshop

הקישו על סמל  ב- Touch Bar כדי לבחור באחד משלושת המצבים הזמינים הבאים:

מאפייני Layer

() מצב Default, המאפשר לכם לעבוד עם מאפייני Layer ופונקציות קשורות

Brushes

() מאפשר לכם לעבוד עם המאפיינים Brush ו- Paint

Favorites

() מצב Customizable שאליו ניתן להוסיף את הבקרים המועדפים עליכם

פעולות תלויות הקשר

בנוסף לפקודות הזמינות בשלושת המצבים, כמה פעולות ספציפיות להקשר הופכות להיות זמינות בהתאם לסוג העבודה שלכם ב- Photoshop.

 • כאשר כלי מודאלי, כגון Text או Transform פעיל, ה- Touch Bar מציג OK ו- Cancel.
 • כאשר שטח המסיכה Select & Mask פעיל, ה- Touch Bar מציג בקרים הקשורים לביצוע בחירות.

בקרים של Photoshop ב- Touch Bar

מצב Default סמל שם הבקר תיאור
All three
History Scubber

פועל כמו החלונית History ב- Photoshop. השתמשו בבקר זה כדי לדלג למצב כלשהו שהופיע לאחרונה במסמך שנוצר במהלך ההפעלה הנוכחית. בכל פעם שתבצעו שינוי במסמך, יתווסף מצב מסמך חדש.

הקישו על סמל History Scrubber כדי להציג תמונות ממוזערות המייצגות מצבי מסמך. היעזרו בגלילה או הקישו על התמונות הממוזערות כדי לנווט אל היסטוריית המסמכים.

לקבלת מידע שימושי קשור, ראו השימוש בחלונית History.

מאפייני Layer
Add Content ייבוא קובץ למסמך הפתוח כעת באמצעות הפקודה Place Embedded. ראו מיקום קבצים ב- Photoshop.

Layer Visibility and Opacity

התאמת האטימות והנראות של השכבה. 

 • השתמשו במחוון כדי להתאים את אטימות השכבה (0-100%). הלחצנים בשני צידי המחוון מקטינים או מגדילים את הערך בכמות מוגדרת מראש.
 • הקישו על סמל  כדי להסתיר את השכבה באופן מלא.

ניתן להשתמש בפקודה זו על-ידי הקשה או פשוט על-ידי לחיצה ממושכת על מחוות ההקשה. השינויים שתבצעו ב- Touch Bar יופיעו מיד בחלונית Layers.


Blend Mode מאפשר לכם לגלול במצבי המיזוג הזמינים—Normal,‏ Dissolve,‏ Darken וכו'—ולבחור את המצב הרצוי. לקבלת מידע נוסף, ראו מצבי מיזוג ב- Photoshop

Clipping Mask יצירת נתיב מסיכה לשכבה או ביטול מצב זה. לקבלת מידע קשור, ראו חשיפת שכבות בעזרת נתיבי מסיכה.

Select & Mask הפעלת שטח המסיכה Select & Mask.
Brushes
Color

הצגת דוגם צבע עבור צבע החזית. 16 דוגמיות הצבע הראשונות מוצגות כברירת מחדל.

 • לחצו לחיצה ארוכה על דוגמית צבע כלשהי לקבלת גוונים.
 • לחצו על הסמל  כדי לבצע התאמות משופרות על-ידי התאמה נפרדת של הגוון, הרוויה והבהירות (HSB).

‏Brush Size

קביעת גודל המברשת הנוכחית. פקודה זו פעילה בעת בחירה של מברשת המאפשרת גדלים מרובים.

לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות מברשת, ראו:


Brush Hardness קביעת הקשיות של המברשת הנוכחית. פקודה זו פעילה בעת בחירה של מברשת המאפשרת ערכי קשיות מרובים.

Brush Opacity קביעת האטימות של המברשת הנוכחית. פקודה זו פעילה בעת בחירה של מברשת התומכת באטימות. 

Brush Flow קביעת הזרימה של המברשת הנוכחית. פקודה זו פעילה בעת בחירה של מברשת התומכת בזרימה. 
Favorites
מצב Screen מעבר בין מצב המסך הרגיל למצב מסך מלא.

New Layer הפעלת הפקודה New Layer

Flip Vertical היפוך אנכי של תוכן הערכה הנוכחית של השכבות שנבחרו

Flip Horizontal היפוך אופקי של תוכן הערכה הנוכחית של השכבות שנבחרו
None by default*‎
מצב Fill הפעלת הפקודה Fill עם בחירה מראש של האפשרות Content-Aware Fill. לקבלת מידע נוסף, ראו השימוש במילויים עם מודעות לתוכן.

Duplicate Layer שכפול השכבה הנוכחית שנבחרה
Share שיתוף תצוגה מקדימה של מצב המסמך הנוכחי בתבנית JPEG. הגודל המרבי הניתן לשיתוף הוא ‎1024 x 1024 px.

* ניתן להוסיף בקרים אלה למצבי ה- Touch Bar על-ידי התאמה אישית שלהם.

התאמה אישית של מצבי ה- Touch Bar

העדפות

Photoshop מספק שלוש הגדרות עבור ה- Touch Bar תחת Preferences‏ > Technology Previews. הגדרות אלה מופעלות כברירת מחדל.

Enable Touch Bar

הפעלה/השבתה של ה- Touch Bar בזמן עבודה ב- Photoshop

הצגת התאמות מאפיינים ב- Touch Bar

הצגה/הסתרה של החלונות המוקפצים האינפורמטיביים המוצגים בעת שינוי מאפיינים, כגון Brush Size, באמצעות ה- Touch Bar

הוספה ומחיקה של פקודות מתוך Touch Bar

ניתן להוסיף ולמחוק פקודות לכל אחד משלושת המצבים של Touch Bar ב- Photoshop. בצעו שלבים אלה:

 1. בחרו את מצב ה- Touch Bar שאליו אתם מעוניינים להוסיף או להסיר פריטים: Layer Properties,‏ Brushes, או Favorites.

 2. ב- Photoshop, בחרו View‏ > Customize Touch Bar.

  Photoshop מפעיל את הממשק הרגיל של macOS להתאמה אישית של ה- Touch Bar. לקבלת מידע נוסף אודות ממשק זה, ראו "התאמה אישית של ה- Touch Bar" בדף תיעוד זה של Apple.

 3. גררו פקודות כלפי מטה אל ה- Touch Bar, לכיוון הקצה התחתון של התצוגה הראשית של MacBook Pro. ניתן גם לגרור פקודות בתוך Touch Bar כדי לסדר אותן, או לגרור אותן כלפי מעלה ומחוץ ל- Touch Bar כדי להסיר אותן.

  בעת שינוי ה- Touch Bar, הסמל  (Space) מציין מקום ריק שבו תוכלו להוסיף פקודה.

  6new_drag down image-02-02-02-02-02-02
  התאימו אישית את ה- Touch Bar; איור זה מציג את המצב Favorites ב- Photoshop

  הערה:

  • בחרו Show Typing Suggestions אם ברצונכם לראות הצעות להשלמה אוטומטית בזמן הזנה או עריכה של קלטים מסוימים הקשורים לטקסט, כגון שמות שכבות.
  • כדי לשחזר שכבה של מצב למצב ברירת המחדל שלו, גררו את הרצועה Default Set כלפי מטה אל ה- Touch Bar בעת הפעלת מצב זה.

 4. לאחר שסיימתם לבצע שינויים, לחצו על Done.

  macOS מחזיר אתכם אל Photoshop.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת