שימוש בהצמדה

הצמדה מסייעת למקם קצות בחירה, מלבני חיתוך, פרוסות, צורות ונתיבים בצורה מדויקת. עם זאת, אם ההצמדה מונעת מכם למקם רכיבים כהלכה, ניתן לבטל אותה.

הפעלה או ביטול של הצמדה

 1. בחרו View ‏> Snap. סימן תיוג מציין שההצמדה הופעלה.

הערה:

לביטול ההצמדה באופן זמני תוך שימוש בכלי Move, לחצו לחיצה ממושכת על Ctrl.

בחירת הרכיבים שיוצמדו והרכיבים שתתבצע אליהם הצמדה

 1. בחרו View ‏> Snap To, ובחרו אפשרות אחת או יותר מתפריט המשנה:

  Guides

  הצמדה לקווי עזר.

  Grid

  הצמדה לרשת. לא ניתן לבחור אפשרות זו כשהרשת מוסתרת.

  Layer

  הצמדה לתוכן השכבה.

  Slices

  הצמדה לגבולות פרוסה. לא ניתן לבחור אפשרות זו כשהפרוסות מוסתרות.

  Document Bounds

  הצמדה לקצות המסמך.

  All

  בחירה בכל האפשרויות בתפריט Snap To.

  None

  ביטול הבחירה בכל אפשרויות התפריט Snap To.

  סימן תיוג מציין שהאפשרות נבחרה וההצמדה מופעלת.

  הערה:

  להפעלת הצמדה לאפשרות אחת בלבד, ודאו שהפקודה Snap מבוטלת ולאחר מכן בחרו View ‏> Snap To ובחרו אפשרות. הדבר מפעיל אוטומטית הצמדה לאפשרות שנבחרה ומבטל את כל האפשרויות האחרות בתפריט Snap To.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת