ניתן להשתמש במחוות מגע במהדורת 2014 של Photoshop CC המיועדת למערכות Windows 8. Photoshop מזהה את המחוות המותאמות אישית שלו בכל דיגיטייזר עם כמה נקודות מגע וחיבור למערכת, כולל תצוגות ישירות של מגע ומחשבי לוח חיצוניים. המחוות המותאמות אישית של Photoshop אינן מזוהות בהתקני הצבעה של לוחות מגע, שמגיעים יחד עם מחשבים ניידים רבים. ניתן לשלוט ב- Photoshop בעזרת התקנים התומכים בשתי נקודות מגע בו-זמנית או יותר.

ב- Photoshop, מחוות מגע בשתי אצבעות משמשות לשליטה במיקום, בסיבוב ובשינוי גודל התצוגה של משטח העבודה על התמונה. משתמשים יכולים לעבור בין שליטה בתצוגה באמצעות מגע לאופני אינטראקציה אחרים באמצעות עכבר או עט אלקטרוני, אך לא ניתן להשתמש במגע בו-זמנית עם אמצעים אחרים להזנת קלט. שליטה בתצוגה באמצעות מגע היא אפשרות נוחה מאוד לשימוש בעת ציור בצגים גדולים שקשה לסובב אותם פיזית ובמחשבי לוח, שבהם היא מאפשרת להימנע מהזזת ההתקן כל הזמן.

שיקולים כלליים

 • Photoshop מגביל את החופשיות שבה יתבצעו שינויים בתצוגה בהתבסס על התנועה המתבצעת בתחילת המחווה, כך שהמשתמש יכול לשלוט בהיבטים שונים של התצוגה בנפרד. 
  • כאשר המשתמש מזיז את שתי נקודות המגע במקביל, תתבצע גלילה רציפה בתצוגה מבלי שהיא תסתובב ומבלי שגודלה ישתנה.
  • כאשר התנועה ההתחלתית היא הצמדת האצבעות, יתבצעו שינוי גודל וגלילה רציפה.
  • סיבוב נקודות המגע סביב מרכז מקובע יחסית מאפשר ביצוע של סיבוב וגלילה רציפה, ללא שינוי גודל.
  • ולבסוף, ביצוע תנועה של הצמדת האצבעות וסיבוב בהתחלה מאפשר לבצע התאמות בשלושת ההיבטים. בניסיון לשפר את נוחות השימוש, ניתן לבחור במצב שהוזכר לעיל, המאפשר שינוי חופשי, על-ידי הצבת האצבעות ללא תנועה לרגע על נקודות המגע ההתחלתיות.
 • כמצופה, כאשר הוא אינו במצב תצוגה במסך מלא, Photoshop אינו מבצע גלילה רציפה בתצוגה של משטח עבודה כאשר גודלה קטן מגודל חלון המסמך שלו. כדי לבצע גלילה רציפה בתצוגות המוצגות בחלון באמצעות מגע, ראשית בצעו תנועה של הצמדת האצבעות כדי לשנות את גודל התצוגה, עד שהיא מגיעה לקצה החלון. במצב תצוגה במסך מלא, ניתן לבצע את כל השינויים בתצוגה תמיד.
 • ניתן להשתמש במחווה של לחיצה כפולה בשתי אצבעות כדי לאפס את תצוגת משטח העבודה של התמונה כך שיוצג משטח העבודה כולו. ביצוע פעולה של לחיצה כפולה בשתי אצבעות פעם נוספת יחזיר את הצוגה למצב שנבחר על-ידי המשתמש לפני האיפוס.

המחוות הנתמכות כעת

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת