Photoshop מאפשר לכם להקליט כלים, כגון כלי המברשת, בפעולה שלכם. כדי להפעיל תכונה זו, בחרו Allow Tool Recording מתפריט החלונית Actions.

יש כמה פרטים שעליכם לזכור:

  • בעת הקלטת כלי, בחרו את המברשת כחלק מהפעולה, אחרת Photoshop ישתמש במברשת המסומנת כעת.
  • אם אתם מקליטים את הפעולה כדי להפעיל אותה בגודל אחר, קבעו את יחידות המידה של Photoshop לאחוזים ואל תגדירו את גודל המברשת כחלק מקביעה מוגדרת מראש של מברשת.

From an expert: Tool recording

From an expert: Tool recording
המרצה ל-Photoshop הווארד פינסקי מדגים כיצד להשתמש בפקודה Allow Tool Recording בעת יצירת פעולות.
Howard Pinsky

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת