Photoshop כולל עכשיו חוויית משתמש מודרנית שמספקת יכולות מגע חזקות, ממשק משתמש מעודכן וסרגל כלים וסביבות עבודה שניתנים להתאמה אישית.

סביבת עבודה שתומכת במגע ומחוות

אם ברשותכם התקן שמופעל באמצעות Windows ותומך ב- Photoshop, כגון Surface Pro, תוכלו להשתמש במחוות המגע הבאות בעת השימוש ב- Photoshop.

מבט פנורמי בשתי אצבעות ב- Photoshop

מבט פנורמי בשתי אצבעות

הזיזו שתי אצבעות בכיוון כלשהו על בד הציור מבלי לשנות את המרחק ביניהן או את זווית הקו שמחבר ביניהן. כך תוכלו לקבל מבט פנורמי של תצוגת בד הציור.

מבט פנורמי ושינוי גודל בשתי אצבעות ב- Photoshop

מבט פנורמי ושינוי גודל בשתי אצבעות

קרבו שתי אצבעות זו לזו או הרחיקו אותן זו מזו. כך תוכלו לשנות את הגודל של תצוגת בד הציור (בקנה מידה).


מבט פנורמי וסיבוב בשתי אצבעות ב- Photoshop

מבט פנורמי וסיבוב בשתי אצבעות

סובבו שתי אצבעות מסביב למרכז הקו שמחבר ביניהן. כך תוכלו לסובב את בד הציור.

מעבר בין מצבי המסך בחמש אצבעות ב- Photoshop

מעבר בין מצבי המסך בחמש אצבעות

הקישו פעם אחת בחמש אצבעות כדי לעבור בין שלושת מצבי מסך התצוגה של היישום, כולל מסך מלא.


איפוס או שחזור של התצוגה בשתי אצבעות ב- Photoshop

איפוס או שחזור של התצוגה בשתי אצבעות

הקישו פעמיים בשתי אצבעות על משטח מחשב הלוח כדי לאפס את התצוגה לתצוגה לא מסובבת שממלאת כמעט את כל בד הציור של המסמך. הקישו שוב פעמיים בשתי אצבעות כדי לשחזר את התצוגה למצבה הקודם.

חזרה אחורה של שלב אחד בשתי אצבעות ב- Photoshop

חזרה אחורה של שלב אחד בשלוש אצבעות (ביטול פעולה)

הזיזו שלוש אצבעות במהירות מימין לשמאל. תצוגת המסמך תחזור שלב אחד אחורה בהיסטוריית השינויים.


מעבר קדימה של שלב אחד בשתי אצבעות ב- Photoshop

מעבר קדימה של שלב אחד בשלוש אצבעות (חזרה על פעולה)

הזיזו שלוש אצבעות במהירות משמאל לימין. תצוגת המסמך תעבור שלב אחד קדימה בהיסטוריית השינויים.

מעבר בהיסטוריה בשלוש אצבעות ב- Photoshop

מעבר בהיסטוריה בשלוש אצבעות

הזיזו שלוש אצבעות מימין לשמאל או משמאל לימין. תצוגת המסמך תעבור בין כל השלבים בהיסטוריית השינויים.


שינוי חופשי בשתי אצבעות ב- Photoshop
שינוי חופשי בשתי אצבעות (מבט פנורמי, שינוי גודל וסיבוב)
  • הניחו שתי אצבעות על משטח מחשב הלוח ללא תזוזה למשך כמה רגעים. 
  • סובבו את שתי האצבעות מסביב למרכז של הקו שמחבר ביניהן תוך קירובן זו לזו או הרחקתן זו מזו. 

כך תוכלו לקבל מבט פנורמי, לשנות את הגודל ולסובב את בד הציור באופן חופשי.


סרגל כלים וסביבות עבודה שניתנים להתאמה אישית

Photoshop כולל עכשיו ממשק משתמש מעודכן. בנוסף לשיפורים במראה ובתחושה, ממשק זה מאפשר לכם להתאים אישית את סרגל הכלים ולשמור תצורות רבות של סרגל הכלים כחלק מסביבות עבודה שונות. בנוסף, ייעלנו את סביבות העבודה שכלולות ב- Photoshop כדי לספק לכם גישה מהירה לכלים שאתם זקוקים להם.

לקבלת מידע נוסף.

התאמה אישית של סרגל הכלים ב- Photoshop
התאמה אישית של סרגל הכלים

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת