הערה:

בגרסאות Photoshop שיצאו לפני Photoshop CC, ייתכן שחלק מהפונקציונליות שהוזכרה במאמר זה תהיה זמינה רק אם יש ברשותכם Photoshop Extended.‏‏ ‏‏Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏

שינוי צורה של שכבות וידאו

ניתן לשנות צורה של שכבת וידאו כפי שמשנים צורה של כל שכבה אחרת ב- Photoshop. עם זאת, יש להמיר את שכבות הווידאו לעצמים חכמים לפני המרתן.

 1. בחלונית Timeline‏ או Layers, בחרו בשכבת הווידאו.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Edit ‏> ‏Free Transform ולאחר מכן השתמשו בנקודות האחיזה שבחלון המסמך לשינוי צורת הווידאו.
  • בחרו Edit ‏> ‏Transform ולאחר מכן בחרו שינוי צורה מסוים מתפריט המשנה.

  אם שכבת הווידאו אינה Smart Object,‏ Photoshop מבקש לבצע המרה של השכבה.

יצירת שכבות וידאו חדשות

ניתן ליצור שכבות וידאו חדשות באמצעות הוספת קובץ וידאו כשכבה חדשה או יצירת שכבה ריקה.

פתיחת קובץ וידאו

 1. בחרו File ‏> ‏Open, בחרו קובץ וידאו ולחצו על Open.

הווידאו מופיע כשכבת וידאו במסמך החדש.

הוספת קובץ וידאו כשכבת וידאו חדשה

 1. בקובץ הפעיל, ודאו שהחלונית Timeline‏ מוצגת במצב ציר זמן.

 2. בחרו Layer > ‏Video Layers > ‏New Video Layer From File.
 3. בחרו קובץ וידאו או רצף תמונות ולחצו על Open.

הוספת שכבת וידאו ריקה

 1. בקובץ הפעיל, ודאו שהחלונית Timeline‏ מוצגת במצב ציר זמן.

 2. בחרו Layer ‏> ‏Video Layers ‏> ‏New Blank Video Layer.

ציון זמן הופעת שכבה בווידאו או בהנפשה

ניתן להשתמש בשיטות שונות לציון זמן הופעת שכבה בווידאו או בהנפשה. לדוגמה, ניתן לקטום (להסתיר) מסגרות בהתחלה ובסוף של שכבה. פעולה זו משנה את נקודות ההתחלה והסוף של השכבה בווידאו או בהנפשה. (המסגרת הראשונה שמופיעה נקראת נקודת זמן כניסה והמסגרת האחרונה נקראת נקודת זמן יציאה). ניתן גם לגרור את סרגל משך השכבה כולו למיקום שונה בציר הזמן.

 1. בחלונית Timeline בחרו בשכבה.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לציון נקודות זמן הכניסה וזמן היציאה של שכבה, גררו את ההתחלה והקצה של סרגל משך השכבה.
  • גררו את סרגל משך השכבה לאזור בציר הזמן שברצונכם להציג בו את השכבה.

  הערה:

  לתוצאות הטובות ביותר, גררו את סרגל משך השכבה לאחר קיטום הסרגל.

  גררו ב-Photoshop את סרגל משך השכבה
  שכבות (במצב ציר זמן) כשסרגל משך השכבה נבחר לגרירה

  • הזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת שברצונכם לקבוע כנקודת זמן הכניסה או היציאה החדשה, ובחרו Trim Layer Start To Current Time או Trim Layer End To Current Time מתפריט החלונית.

  פעולה זו מקצרת את משך השכבה באמצעות הסתרת המסגרות שבין מציין הזמן הנוכחי להתחלה או לקצה של השכבה. (הארכה מחדש של קצות סרגל המשך של שכבה מגלה את המסגרות המוסתרות).

  • השתמשו במסגרות ראשיות לשינוי אטימות השכבה בנקודות מסוימות בזמן או במסגרות מסוימות.

  הערה:

  למחיקת תוכן וידאו בשכבה אחת או יותר, השתמשו בפקודה Lift Work Area. למחיקת משך מסוים מכל שכבות הווידאו או ההנפשה, השתמשו בפקודה Work Area.

קיטום או הזזה של שכבת וידאו

להסתרת מסגרות בתחילה או בסוף שכבת וידאו או שכבת הנפשה, קטמו את השכבה. להתחלה או לסיום וידאו בנקודת זמן שונה, הזיזו את שכבת הווידאו.

הערה:

אם תזיזו את שכבות הווידאו, השינויים יישמרו עם שמירת הקובץ. אך בשעת קיטום תוכן וידאו, ניתן לשחזר אותו באמצעות הארכה מחדש של קצות סרגל משך השכבה.

 1. בחלונית Timeline‏ או Layers, בחרו את השכבה שברצונכם לערוך.

 2. הזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת (או לנקודה בזמן) שברצונכם לקבוע כנקודת זמן הכניסה או היציאה החדשה.
 3. מתפריט החלונית Timeline‏, בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  Move Layer In Point To Current Time

  הזזה קבועה של התחלת השכבה למציין הזמן הנוכחי.

  Move Layer End Point To Current Time

  הזזה קבועה של סיום השכבה למציין הזמן הנוכחי.

  Trim Layer Start To Current Time

  הסתרה זמנית של הקטע שבין מציין הזמן הנוכחי להתחלת השכבה.

  Trim Layer End To Current Time

  הסתרה זמנית של הקטע ממציין הזמן הנוכחי עד לסוף השכבה.

הערה:

ניתן גם להשתמש בפקודה Lift Work Area להסתרת מסגרות בשכבה אחת או יותר, או להשתמש בפקודה Extract Work Area להסתרת משך מסוים מכל השכבות בווידאו או בהנפשה.

הרמת משטח עבודה

ניתן למחוק קטע מתוכן הווידאו של שכבות נבחרות, תוך השארת רווח עם משך זהה למשך הקטע שהוסר.

 1. בחרו בשכבות שברצונכם לערוך.
 2. בחלונית Timeline‏, קבעו את משטח העבודה לציון המשך שברצונכם להשמיט מהשכבות שנבחרו.

 3. בתפריט החלונית , בחרו Lift Work Area.

לפני החלת הפקודה Lift Work Area ב- Photoshop
שכבות לפני החלת הפקודה Lift Work Area

אחרי החלת הפקודה Lift Work Area ב- Photoshop
שכבות לאחר החלת הפקודה Lift Work Area

פריסת משטח עבודה

למחיקת חלקים מהווידאו ולהסרה אוטומטית של פער הזמן, השתמשו בפקודה Extract Work Area. התוכן שנותר מועתק לשכבות וידאו חדשות.

 1. בחרו בשכבות שברצונכם לערוך.
 2. בחלונית Timeline‏, קבעו את משטח העבודה לציון המשך של הווידאו או ההנפשה שברצונכם להשמיט.

 3. בתפריט החלונית, בחרו Extract Work Area.

פיצול שכבות וידאו

ניתן לפצל שכבת וידאו לשתי שכבות וידאו חדשות במסגרת שציינתם.

 1. בחרו שכבת וידאו בחלונית Timeline.

 2. הזיזו את מציין הזמן הנוכחי לנקודה בזמן או למספר המסגרת שבהם ברצונכם לפצל את שכבת הווידאו.
 3. לחצו על סמל תפריט החלונית  ובחרו Split Layer.

  שכבת הווידאו שנבחרה משוכפלת ומופיעה מיד מעל השכבה המקורית בחלונית Timeline‏. השכבה המקורית נחתכת מההתחלה עד לזמן הנוכחי, והשכבה המשוכפלת נחתכת מהסוף עד לזמן הנוכחי.

לפני השימוש ב- Split Layer ב- Photoshop
שכבה מקורית לפני החלת הפקודה Split Layer

אחרי השימוש ב- Split Layer ב- Photoshop
שתי השכבות שנוצרו לאחר השימוש בפקודה Split Layer

קיבוץ שכבות בווידאו או בהנפשה

בשעת הוספת שכבות נוספות לווידאו או להנפשה, ייתכן שתרצו לסדר אותן בהיררכיה על-ידי קיבוץ השכבות. Photoshop שומר על מסגרות הווידאו או ההנפשה בשכבות מקובצות.

ניתן גם לקבץ קבוצת שכבות. בנוסף לקינון שכבות בהיררכיה מורכבת יותר, קיבוץ קבוצת שכבות מאפשר ליצור הנפשה של האטימות של כל השכבות המקובצות יחד. החלונית Animation מציגה קבוצה של שכבות מקובצות עם מאפיין אטימות שכבה משותף.

הערה:

קיבוץ שכבות וידאו ב- Photoshop דומה לבנייה מראש ב- Adobe After Effects.

 1. בחלונית Layers בחרו שתי שכבות או יותר ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Layer >‏ Group Layers.
  • בחרו Layer >‏ Smart Objects >‏ Convert to Smart Object.

הוספת רסטר לשכבות וידאו

בשעת הוספת רסטר לשכבות וידאו, השכבה שנבחרה משוטחת לתמונה ללא הפרדות צבע של המסגרת הנוכחית שנבחרה בחלונית Animation. למרות שניתן להוסיף רסטר ליותר משכבת וידאו אחת בכל פעם, ניתן לציין רק את קצב המסגרות של שכבת הווידאו העליונה.

 1. בחלונית Layers, בחרו בשכבת הווידאו.
 2. בחלונית Timeline‏, הזיזו את מציין הזמן הנוכחי למסגרת שברצונכם לשמור עליה בשעת הוספת רסטר לשכבת הווידאו.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Layer ‏> ‏Rasterize ‏> ‏Video.
  • בחרו Layer ‏> ‏Rasterize ‏> ‏Layer.

  הערה:

  להוספת רסטר ליותר משכבת וידאו אחת בכל פעם, בחרו את השכבות בחלונית Layers, קבעו את מציין הזמן הנוכחי על המסגרת שברצונכם לשמור עליה בשכבת הווידאו העליונה, ולאחר מכן בחרו Layer ‏> ‏Rasterize ‏> ‏Layers.

סרטון הדרכה: כיצד ליצור תמונות GIF מונפשות

סרטון הדרכה: כיצד ליצור תמונות GIF מונפשות
בריאן אוניל יוז, מנהל מוצר בכיר של Photoshop, מסביר כיצד ליצור תמונות GIF מונפשות בפרק זה של Photoshop Playbook.
Adobe Photoshop

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת