דוגמאות למצבי צבע שונים ב-Photoshop

מצבי צבע שונים:

 1. מצב RGB (מיליוני צבעים)
 2. מצב CMYK (ארבעה צבעים מודפסים)
 3. מצב Index ‏(256 צבעים)
 4. מצב Grayscale ‏(256 גווני אפור)
 5. מצב Bitmap ‏(2 צבעים)

מצב Color או מצב Image קובע כיצד ישולבו צבעים על בסיס מספר הערוצים במודל הצבע. מצבי צבע שונים מובילים לרמות שונות של פרטי צבע וגדלים של קבצים. לדוגמה, השתמשו במצב צבעי CMYK לתמונות בחוברת מודפסת מלאת צבעים והשתמשו במצב צבעי RGB לתמונות באינטרנט או בדואר אלקטרוני כדי להקטין את הקובץ תוך שמירה על שלמות התמונות.

מצב צבע RGB

מצב הצבע RGB של Photoshop משתמש במודל RGB, ומקצה לכל פיקסל ערך עוצמה. בתמונות של 8 סיביות לערוץ, ערך העוצמה של כל אחד מרכיבי הצבע RGB (אדום, ירוק, כחול) בתמונה צבעונית נע בין 0 (שחור) ל-255 (לבן). לדוגמה, לצבע אדום בהיר יכול להיות ערך R של 246, ערך G של 20, וערך B של 50. כשהערכים של כל שלושת הרכיבים שווים, מתקבל גוון אפור נייטרלי. כשערכי כל הרכיבים נקבעים על 255, מתקבל לבן נקי; כשכל הערכים נקבעים על 0, מתקבל שחור נקי.

תמונות RGB יוצרות צבעים על המסך בעזרת שלושה צבעים, או ערוצים. בתמונות של 8 סיביות לערוץ, שלושת הערוצים מתורגמים לנתוני צבע של 24 סיביות (8 סיביות x ‏3 ערוצים) לכל פיקסל. בתמונות של 24 סיביות, שלושת הערוצים יכולים ליצור עד 16.7 מיליון צבעים לפיקסל. תמונות של 48 סיביות (16 סיביות לערוץ) ו-96 סיביות (32 סיביות לערוץ) מאפשרות ליצור מספר גדול יותר של צבעים לפיקסל. מודל RGB הוא מצב ברירת המחדל של תמונות Photoshop חדשות, והוא גם המצב המשמש צגי מחשב לתצוגת צבעים. פירושו של דבר שבשעת עבודה עם מצבי צבע שונים מ-RGB, כגון CMYK, ‏Photoshop ממירה תמונת CMYK ל-RGB כדי להציגה על המסך.

למרות ש-RGB הוא מודל צבע סטנדרטי, הטווח המדויק של צבעים שמיוצגים בו יכול להשתנות, בהתאם ליישום או להתקן התצוגה. מצב הצבע RGB ב-Photoshop משתנה בהתאם לקביעת מרחב העבודה שנבחרה בתיבת הדו-שיח Color Settings.

מצב צבע CMYK

במצב CMYK, לכל פיקסל מוקצה ערך באחוזים לכל אחד מצבעי הדיו מסוג פרוצס. לצבעים הבהירים ביותר (מוארים) מוקצים ערכים קטנים באחוזים של צבעי פרוצס; לצבעים הכהים (מוצללים) מוקצים ערכים גדולים יותר. לדוגמה, אדום בהיר יכול לכלול 2% ציאן, 93% מגנטה, 90% צהוב ו-0% שחור. בתמונות CMYK, לבן נקי נוצר כשערכי כל ארבעת הרכיבים נקבעים על 0%.

השתמשו במצב CMYK בשעת הכנת תמונה להדפסה בצבעי פרוצס. המרת תמונת RGB לתמונת CMYK יוצרת הפרדות צבע. אם מתחילים לעבוד עם תמונת RGB, מומלץ לערוך אותה תחילה במצב RGB ולאחר מכן להמיר אותה למצב CMYK בסוף תהליך העריכה. במצב RGB, ניתן להשתמש בפקודות Proof Setup להדמיית ההשפעה של המרה ל-CMYK מבלי לשנות את נתוני התמונה בפועל. ניתן גם להשתמש במצב CMYK לעבודה ישירה עם תמונות CMYK שנסרקו או יובאו ממערכות לקצה הגבוה.

למרות ש-CMYK הוא מודל צבע סטנדרטי, הטווח המדויק של צבעים שמיוצגים בו יכול להשתנות, בהתאם לתנאי הדפוס וההדפסה. מצב הצבע CMYK ב-Photoshop משתנה בהתאם לקביעת מרחב העבודה שנבחרה בתיבת הדו-שיח Color Settings.

מצב צבע Lab

מודל הצבע ‎CIE ‎L*a*b*‎‏ (Lab) מבוסס על תפיסת הצבע האנושית. הערכים המספריים במודל Lab מתארים את הצבעים שרואה אדם בעל ראייה תקינה. מכיוון שמודל Lab מתאר כיצד צבע נראה ולא את הכמות של פיגמנט מסוים שדרושה להתקן (כגון צג, מדפסת שולחנית או מצלמה דיגיטלית) כדי להפיק את הצבע, Lab נחשב למודל צבע שאינו תלוי התקן. מערכות ניהול צבע משתמשות ב-Lab כלוח צבעים כדי לנבא תוצאות של העברת צבע ממרחב צבע אחד למרחב צבע אחר.

מצב צבע Lab כולל רכיב בהירות (L) שניתן לקבוע את ערכו בטווח שבין 0 ל-100. בדוגם הצבע ובחלונית Color של Adobe, ערכי הרכיב a (ציר ירוק-אדום) והרכיב b (ציר כחול-צהוב) יכולים לנוע בטווח שבין 127+ ל- 128‏-.

ניתן לשמור תמונות Lab בתבניות Photoshop, ‏Photoshop EPS, ‏Large Document Format‎‎‎ (PSB)‎, ‏Photoshop PDF, ‏Photoshop Raw, ‏TIFF, ‏Photoshop DCS 1.0, ‏או Photoshop DCS 2.0. ניתן לשמור תמונות Lab של 48 סיביות (16 סיביות לערוץ) בתבניות Photoshop, ‏Large Document Format‎‎ (PSB)‎, ‏Photoshop PDF, ‏Photoshop Raw, ‏או TIFF.

הערה:

התבניות DCS 1.0 ו-DCS 2.0 ממירות את הקובץ ל-CMYK עם פתיחתו.

מצב גווני אפור

המצב גווני אפור משתמש בגווני אפור שונים בתמונה. תמונות של 8 סיביות יכולות לכלול עד 256 גווני אפור. בתמונה בגווני אפור, לכל פיקסל יש ערך בהירות בטווח של 0 (שחור) עד 255 (לבן). בתמונות של 16 ו-32 סיביות, מספר הגוונים בתמונה גדול בהרבה ממספרם בתמונות של 8 סיביות.

ניתן למדוד ערכים של גווני אפור גם כאחוזים מכיסוי צבע הדיו השחור (0% שווה ללבן, 100% שווה לשחור)

מצב גווני אפור משתמש בטווח שהוגדר בקביעת מרחב העבודה בתיבת הדו-שיח Color Settings.

מצב Bitmap

מצב Bitmap מייצג פיקסלים בתמונה בעזרת ערך צבע אחד או שני ערכי צבע (שחור או לבן). תמונות במצב Bitmap נקראות תמונות bitmap של סיבית אחת, מכיוון שעומק הסיבית שלהן הוא 1.

מצב דואוטון

מצב דואוטון יוצר תמונות מונוטון (צבע אחד), דואוטון (שני צבעים), טריטון (שלושה צבעים) וקואדטון (ארבעה צבעים) בגווני אפור באמצעות בין אחד לארבעה צבעי דיו מותאמים אישית.

מצב צבעי אינדקס

מצב צבעי אינדקס יוצר קובצי תמונה של 8 סיביות הכוללות 256 צבעים לכל היותר. בשעת המרה לצבעי אינדקס, Photoshop בונה טבלת חיפוש צבעים (CLUT), שצבעי התמונה נשמרים בה ומקבלים ערכי אינדקס. אם יש בתמונה המקורית צבע שאינו מופיע בטבלה, התוכנית בוחרת בצבע הקרוב לו ביותר או משתמשת במיזוג צבעים להדמיית הצבע בעזרת הצבעים הקיימים.

למרות שלוח הצבעים שלהם מוגבל, צבעי אינדקס מאפשרים להקטין את הקובץ, תוך שמירה על האיכות החזותית הדרושה למצגות מולטימדיה, עמודי אינטרנט וכדומה. פעולות העריכה הזמינות במצב זה מוגבלות. להרחבת אפשרויות העריכה, יש לבצע המרה זמנית למצב RGB. ניתן לשמור קובצי צבעי אינדקס בתבניות Photoshop, ‏BMP, ‏DICOM ‏(Digital Imaging and Communications in Medicine), ‏GIF, ‏Photoshop EPS, ‏Large Document Format‎‎ (PSB‎)‎, ‏PCX, ‏Photoshop PDF, ‏Photoshop Raw, ‏Photoshop 2.0, ‏PICT, ‏PNG, ‏Targa®‎, ‏או TIFF.

מצב רב-ערוצי

תמונות במצב רב-ערוצי כוללות 256 רמות אפור בכל ערוץ, והן שימושיות להדפסות מיוחדות. ניתן לשמור תמונות במצב רב-ערוצי בתבניות Photoshop, ‏‏‎Large Document Format ‏(PSB), ‏Photoshop 2.0, ‏Photoshop Raw, ‏או Photoshop DCS 2.0.

ההנחיות הבאות מתייחסות להמרת תמונות למצב רב-ערוצי:

 • שכבות אינן נתמכות ולכן הן משוטחות.

 • ערוצי הצבע בתמונה המקורית הופכים לערוצי צבע ספוט בתמונה שעברה המרה.

 • המרת תמונת CMYK למצב רב-ערוצי יוצרת ערוצי ספוט בצבעים ציאן, מגנטה, צהוב ושחור.

 • המרת תמונת RGB למצב רב-ערוצי יוצרת ערוצי ספוט בצבעים ציאן, מגנטה וצהוב.

 • בשעת מחיקת ערוץ מתמונת RGB, ‏CMYK או Lab, התמונה מומרת אוטומטית למצב Multichannel והשכבות הופכות לשטוחות.

 • לייצוא תמונה במצב רב-ערוצי, שמרו אותה בתבנית Photoshop DCS 2.0.

הערה:

לא ניתן להמיר תמונות Indexed Color ותמונות של 32 סיביות למצב Multichannel.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת