יסודות ההדפסה

בין אם אתם מדפיסים תמונה במדפסת שולחנית או שולחים אותה להכנה לדפוס, היכרות עם עקרונות בסיסיים הקשורים להדפסה תהפוך את משימת ההדפסה לקלה ופשוטה יותר ותסייע לכם לוודא שמראה התמונה הסופית יתאים לציפיותיכם.

סוגי הדפסה

רבים ממשתמשי Photoshop מתייחסים להדפסת קובץ כאל שליחה של התמונה למדפסת הזרקת דיו. Photoshop יכולה לשלוח תמונה למגוון התקנים לצורך הדפסה ישירה על נייר או המרה לתמונה פוזיטיבית או נגטיבית על סרט צילום. במקרה האחרון, ניתן להשתמש בסרט הצילום ליצירת לוח אב להדפסה במכונת דפוס מכנית.

סוגי תמונות

התמונות הפשוטות ביותר, כגון גרפיקה קווית, עושות שימוש בצבע אחד ברמת אפור אחת. תמונות מורכבות יותר, כגון תצלומים, כוללות גווני צבע משתנים. תמונה מסוג זה ידועה בשם תמונה בגוונים רציפים.

הפרדות צבע

גרפיקה שמיועדת להפקה מסחרית וכוללת יותר מצבע אחד חייבת להיות מודפסת על לוחות אב נפרדים, לוח אחד לכל אחד מהצבעים. תהליך זה, המכונה הפרדת צבעים, דורש בדרך כלל שימוש בדיו בצבעי ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (CMYK). ב- Photoshop, ניתן להתאים את אופן ההפקה של לוחות שונים.

איכות הפרטים

הפרטים של תמונה מודפסת תלויים ברזולוציית התמונה (פיקסלים לאינץ') וברזולוציית המדפסת (נקודות לאינץ'). רוב מדפסות הלייזר מסוג PostScript הן בעלות רזולוציית dpi (נקודות לאינץ') של 600, בעוד שמכונות דפוס מסוג PostScript הן בעלות רזולוציית dpi של 1200 ומעלה. מדפסות Inkjet מפיקות התזה מיקרוסקופית של דיו, ולא נקודות ממשיות, היוצרות רזולוציה משוערת של 300 עד ‎720 dpi.

אודות הדפסה שולחנית

אם אינכם עובדים בחברת דפוס מסחרית או אצל ספק שירותי דפוס, סביר להניח שאתם מדפיסים תמונות במדפסת שולחנית, כגון מדפסת הזרקת דיו, מדפסת dye sublimation או מדפסת לייזר, ולא במכונת סדר דפוס. Photoshop מאפשרת לשלוט באופן הדפסת התמונה.

צגים מציגים תמונות באמצעות אור, ומדפסות שולחניות מפיקות תמונות באמצעות צבעי דיו, dyes או פיגמנטים. לכן, מדפסת שולחנית אינה יכולה להפיק את כל הצבעים שמוצגים על צג. עם זאת, בעזרת שילוב תהליכים מסוימים (כגון מערכת ניהול צבע) בתהליך העבודה, ניתן להגיע לתוצאות צפויות מראש בשעת הדפסת תמונות במדפסת שולחנית. בשעת עבודה עם תמונה שבכוונתכם להדפיס, זכרו את העצות הבאות:

 • אם מצב התמונה הוא RGB, אל תמירו את המסמך למצב CMYK בשעת הדפסה למדפסת שולחנית. עבדו אך ורק במצב RGB. ככלל, מדפסות שולחניות מוגדרות לקבל נתוני RGB ולהשתמש בתוכנה פנימית כדי להמירם ל- CMYK. כששולחים נתוני CMYK למדפסת שולחנית, רוב המדפסות מחילות תהליך המרה בכל מקרה, דבר הגורם לתוצאות בלתי צפויות.

 • אם ברצונכם להציג תצוגה מקדימה של תמונה כפי שהיא תודפס בהתקן כלשהו שיש ברשותכם פרופיל שלו, השתמשו בפקודה Proof Colors.

 • להפקה מדויקת של הצבעים המוצגים על המסך בדף המודפס, יש לשלב ניהול צבע בתהליך העבודה. עבדו עם צג מכויל. באופן אידיאלי, עליכם גם ליצור פרופיל מותאם אישית במיוחד עבור המדפסת והנייר שעליו אתם מדפיסים, למרות שהפרופיל שסופק עם המדפסת יכול להפיק תוצאות סבירות.

Photoshop מספק את פקודות ההדפסה הבאות בתפריט File:

Print

מציגה את תיבת הדו-שיח Print, שבה תוכלו להציג בתצוגה מקדימה את ההדפסה ולקבוע אפשרויות. (קביעות מותאמות אישית נשמרות כברירות מחדל חדשות כאשר אתם לוחצים על Done או Print.)

Print One Copy

הדפסת עותק אחד של קובץ מבלי להציג את תיבת הדו-שיח.

הערה:

ליעילות מרבית, תוכלו לכלול את הפקודה Print בפעולות. (Photoshop מספקת את כל קביעות ההדפסה בתיבת דו-שיח אחת.)

קביעת אפשרויות הדפסה ב- Photoshop והדפסה

 1. בחרו File > ‏Print.
 2. בחרו במדפסת, במספר העותקים ובכיוון הפריסה.

 3. באזור התצוגה המקדימה משמאל, התאימו באופן חזותי את המיקום ואת קנה המידה של התמונה ביחס לגודל ולכיוון הנייר שנבחר. לחלופין, הגדירו מימין אפשרויות מפורטות עבור Position And Size‏, Color Management‏, Printing Marks וכדומה.

  לקבלת פרטים נוספים, ראו מיקום ושינוי קנה מידה של תמונות והדפסה עם ניהול צבעים מתוך Photoshop.

  הערה:

  ב- Mac OS, הרחיבו את המקטע Color Management ובחרו באפשרות Send 16-bit Data כדי להפיק את האיכות הטובה ביותר בגוונים עדינים מדורגים, כגון שמים בהירים.

 4. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להדפסת התמונה, לחצו על Print.
  • לסגירת תיבת הדו-שיח מבלי לשמור את האפשרויות, לחצו על Cancel.
  • לשמירת האפשרויות וסגירת תיבת הדו-שיח, לחצו על הלחצן Done.

מיקום ושינוי קנה מידה של תמונות

ניתן להתאים את המיקום ואת שינוי הגודל של תמונה בעזרת אפשרויות בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'. הגבול המוצלל בקצות הנייר מייצג את שולי הנייר שנבחר; האזור המיועד להדפסה מוצג בצבע לבן.

גודל הפלט הבסיסי של תמונה נקבע לפי קביעות גודל המסמך בתיבת הדו-שיח Image Size. שינוי גודל של תמונה בתיבת הדו-שיח Print ישנה את הגודל והרזולוציה של התמונה המודפסת בלבד. לדוגמה, אם משנים גודל של תמונה בגודל ‎72 ppi ל- 50% בתיבת הדו-שיח Print, התמונה תודפס ב- 144‎‎ ppi‏; עם זאת, קביעות גודל המסמך בתיבת הדו-שיח Image Size לא ישתנו. בתיבת הדו-שיח Print, השדה Print Resolution שבתחתית המקטע Position And Size מציג את רזולוציית ההדפסה בהגדרת קנה המידה הנוכחית.

מנהלי מדפסת רבים של ספקים חיצוניים מספקים אפשרות שינוי קנה מידה בתיבת הדו-שיח Print Settings. שינוי גודל זה משפיע על כל הפריטים בעמוד, כולל הגודל של כל סימוני העמוד כגון צלבי חיתוך וכותרות, ואילו אחוזי שינוי הגודל שמוצגים באמצעות הפקודה Print משפיעים רק על גודל התמונה המודפסת (ולא על גודל סימוני העמוד).

הערה:

למניעת שינוי גודל שאינו מדויק, הגדירו שינוי גודל בתיבת הדו-שיח Print במקום בתיבת הדו-שיח Print Settings; אל תזינו אחוזי שינוי גודל בשתי תיבות הדו-שיח.

מיקום מחדש של תמונה על הנייר

 1. בחרו File >‏ Print והרחיבו את ההגדרות Position And Size מימין. לאחר מכן, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • למיקום התמונה במרכז האזור המיועד להדפסה, בחרו Center Image.
  • למיקום התמונה באמצעות הזנת מספרים, בטלו את הבחירה באפשרות 'מרכז תמונה' ולאחר מכן הזינו ערכים בתיבות Top ו- Left.
  • בטלו את הבחירה באפשרות Center Image וגררו את התמונה באזור התצוגה המקדימה.

שינוי גודל ההדפסה של תמונה

 1. בחרו File >‏ Print והרחיבו את ההגדרות Position And Size מימין. לאחר מכן, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • להתאמת התמונה לאזור המיועד להדפסה של הנייר שנבחר, לחצו על Scale To Fit Media.
  • כדי לשנות את גודל התמונה לפי מספרים, בטלו את הבחירה באפשרות Scale To Fit Media ולאחר מכן הזינו ערכים עבור Scale‏, Height ו- Width.
  • כדי להגיע לגודל הרצוי, גררו את התיבה התוחמת שמסביב לתמונה באזור התצוגה המקדימה.

  הערה:

  אם מתקבלת אזהרה שהתמונה גדולה יותר מהאזור הניתן להדפסה של הנייר, לחצו על Cancel. לאחר מכן בחרו File >‏ Print, הרחיבו את ההגדרות Position And Size מימין ובחרו Scale To Fit Media.

 1. בעזרת הכלי Rectangle Marquee, בחרו את החלק בתמונה שברצונכם להדפיס.
 2. בחרו File >‏ Print ובחרו Print Selected Area.
 3. אם רצונכם בכך, התאימו את האזור שנבחר על-ידי גרירת ידיות האחיזה המלבניות על ההיקף של התצוגה לפני הדפסה.
 4. לחצו על Print.

אם תמונה כוללת גרפיקה וקטורית, כגון צורות וכתב, Photoshop יכולה לשלוח את הנתונים הווקטוריים למדפסת PostScript. כשבוחרים לכלול נתונים וקטוריים, Photoshop שולחת למדפסת תמונה נפרדת לכל אחת משכבות הכתב ולכל אחת משכבות הצורות הווקטוריות. תמונות נוספות אלה מודפסות על גבי התמונה הבסיסית, ונחתכות לפי קו המתאר הווקטורי שלהן. לכן, קצות הגרפיקה הווקטורית מודפסים ברזולוציה המרבית של המדפסת, גם אם התוכן של כל אחת מהשכבות מוגבל לרזולוציה של קובץ התמונה.

הערה:

כמה מצבי מיזוג ואפקטי שכבה מצריכים נתוני וקטורים בעלי רסטר.

 1. בחרו File > ‏Print.
 2. בתיבת האפשרויות מימין, גררו לתחתית והרחיבו את PostScript Options.

 3. בחרו באפשרות Include Vector Data.