קביעת ערכי יעד לאזורי אור וצל

הקצאה (קביעה כיעד) של ערכי אור וצל בתמונה היא הכרחית, מכיוון שרוב התקני הפלט (בדרך כלל מכונות דפוס) אינם יכולים להדפיס פרטים בערכי הצל הכהים ביותר (קרובים לרמה 0) או בערכי האור הבהירים ביותר (קרובים לרמה 255). ציון רמת הצל המזערית ורמת האור המרבית מסייע בכלילת פרטי האור והצל החשובים לסולם הצבעים של התקן הפלט.

בשעת הדפסת תמונה במדפסת שולחנית במערכת עם ניהול צבע, אין צורך לקבוע ערכי יעד. מערכת ניהול הצבע של Photoshop מבצעת התאמות אוטומטיות בתמונה המוצגת על המסך, כך שהיא תודפס כהלכה במדפסת שולחנית שהוגדרה.

שימוש ברמות לשמירה על פרטי אור וצל בהדפסה

מחווני רמות הפלט מאפשרים לקבוע את רמות האור והצל, לדחיסת התמונה לטווח קטן יותר מהטווח של 0 עד 255. השתמשו בהתאמה זו לשמירה על פרטי האור והצל בשעת הדפסת תמונה במכונת דפוס שמאפייניה ידועים לכם. לדוגמה, נניח שיש פרטים חשובים בערך של 245 באזורי האור בתמונה, ומכונת הדפוס שאתם משתמשים בה אינה מדפיסה נקודות בערך נמוך מ-5%. ניתן לגרור את מחוון האור לרמה 242 (שיוצרת 5% נקודות בהדפסה) להזחת פרטי האור מרמה 245 לרמה 242. כעת ייראו פרטי האור בהדפסה במדפסת זו.

ככלל, מומלץ שלא להשתמש במחווני Output Levels לקביעת יעדים בתמונות עם השתקפויות אור. השתקפות האור תיראה אפורה במקום להתפוגג ללבן נקי. השתמשו בטפטפת האור לתמונות עם השתקפויות אור.

קביעת יעדי צל ואור באמצעות מחווני Output Levels ב-Photoshop
קביעת יעדי צל ואור באמצעות מחווני Output Levels

קביעת ערכי יעד באמצעות כלי הטפטפת

 1. בחרו בכלי Eyedropper  בארגז הכלים. ניתן לבחור ממוצע של 3 על 3 מתפריט Sample Size באפשרויות הכלי Eyedropper. הדבר יאפשר לבצע דגימה מייצגת של אזור, במקום לדגום ערך של פיקסל בודד.
 2. לחצו על הסמל Levels  או על הסמל Curves  בחלונית Adjustments.

  בשעת בחירה באפשרות Levels או Curves, הכלי Eyedropper  פעיל מחוץ לחלונית Properties. ניתן לגשת לבקרי גלילה ולכלים Hand ו-Zoom  באמצעות קיצורי מקשים.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות לזיהוי אזורי אור או צל שברצונכם לשמור בתמונה:
  • הזיזו את המצביע לתמונה ועיינו בחלונית Info לאיתור האזור הבהיר ביותר והאזור הכהה ביותר שברצונכם לשמור עליהם (שלא ייחתכו לשחור או לבן נקיים). ‏(ראו הצגת ערכי צבעים בתמונה ).

  • גררו את המצביע בתמונה, ועיינו בתיבת הדו-שיח Curves בחלונית Properties לאיתור הנקודה הבהירה ביותר והנקודה הכהה ביותר שברצונכם לשמור עליהן. שיטה זו אינה פועלת אם התאמת העקומות מוגדרת לערוץ CMYK ללא הפרדות צבע.

  בשעת זיהוי פרטי האור הבהירים ביותר שברצונכם לקבוע להם ערך יעד הניתן להדפסה (נמוך יותר), אל תכללו השתקפויות אור. השתקפויות אור, כמו ברק של תכשיט או אור בוהק, אמורות להיות הנקודות הבהירות ביותר בתמונה. מומלץ לחתוך פיקסלים של השתקפויות אור (לבן נקי ללא פרטים), כך ששום צבע דיו לא יודפס על הנייר.

  הערה:

  ניתן גם להשתמש בפקודה Threshold לזיהוי אזורי אור וצל מייצגים לפני פתיחת תיבת הדו-שיח Levels או Curves. ‏(ראו יצירת תמונת שחור-לבן של שני ערכים).

 4. להקצאת ערכי האור לאזור הבהיר ביותר בתמונה, לחצו פעמיים על הכלי Set White Point Eyedropper  בתיבת הדו-שיח Levels או Curves להצגת דוגם הצבע. הזינו את הערכים שברצונכם להקצות לאזור הבהיר ביותר בתמונה ולחצו על הלחצן OK. לאחר מכן לחצו על הגוון הבהיר שזיהיתם בצעד 3.

  הערה:

  אם תלחצו בטעות על האור הלא נכון, לחצו על הלחצן Reset בחלונית Adjustments.

  בהתאם להתקן הפלט, תוכלו ליצור אור מוצלח בתמונה עם מפתח גוונים ממוצע בשעת הדפסה על נייר לבן באמצעות ערכי CMYK ‏5, 3, 3 ו-0, בהתאמה. ערכי RGB מקבילים משוערים הם 244, 244, 244, וגוון אפור מקביל משוער הוא נקודה של 4%. ניתן להעריך את ערכי היעד במהירות באמצעות הזנת הערך 96 בתיבה Brightness ‎(B‎)‎ מתחת לאזור HSB בדוגם הצבע.

  הערה:

  בתמונה עם מפתח גוונים כהה, ייתכן שתרצו לקבוע את האזור על ערך נמוך יותר למניעת ניגוד גבוה מדי. התנסו עם ערכי בהירות מ-96 עד 80.

  ערכי הפיקסלים בכל התמונה מותאמים באופן יחסי לערכי האור החדשים. פיקסלים בהירים יותר מהאזור שלחצתם עליו ייחתכו (יותאמו לרמה 255, לבן נקי). החלונית Info מציגה את הערכים לפני ואחרי התאמת הצבע.

  הקצאת ערכי אור ב-Photoshop
  קביעת ערך יעד לכלי ה-Set White Point Eyedropper ולחיצה על אזור אור כדי להקצות לו את ערך היעד

 5. להקצאת ערכי הצל לאזור הכהה ביותר בתמונה שברצונכם לשמור עליו, לחצו פעמיים על הכלי Set Black Point Eyedropper  בחלונית Properties להצגת דוגם הצבע. הזינו את הערכים שברצונכם להקצות לאזור הכהה ביותר בתמונה ולחצו על הלחצן OK. לאחר מכן לחצו על אזור הצל שזיהיתם בצעד 3.

  בשעת הדפסה על נייר לבן, ניתן להפיק צללים מוצלחים בתמונה עם מפתח גוונים ממוצע באמצעות ערכי CMYK ‏65, 53, 51 ו-95. ערכי RGB מקבילים משוערים הם 10, 10, 10, וגוון אפור מקביל משוער הוא נקודה של 96%. ניתן להתקרב במהירות לערכים אלה באמצעות הזנת הערך 4 בתיבה Brightness ‎(B‎)‎ מתחת לאזור HSB בדוגם הצבע.

  הערה:

  בתמונות עם מפתח גוונים בהיר, ייתכן שתרצו לקבוע את ערך הצל על ערך גבוה יותר, לשמירה על פרטים באזורי האור. בצעו ניסיונות עם ערכי בהירות מ-4 עד 20.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת