נראה שכלים מסוימים נעלמו מסרגל הכלים של Photoshop CC 2015. קבל הוראות להחזרתם.
המוצר הרלוונטי Photoshop
גרסאות רלוונטיות CC 2015.x

בעיה

נראה שחלק מהכלים נעלמו מסרגל הכלים.

סיבה

בחלק מסביבות העבודה הנכללות ב-Photoshop CC 2015 מתבצעת התאמה אישית של סרגל הכלים. אתה נתקל בבעיה זו כשאתה עובר לאחת מסביבות עבודה אלה.

פתרון

 1. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • אפס את סרגל הכלים להגדרות ברירת המחדל. בחר באפשרות Edit ‏> Toolbar ולאחר מכן לחץ עלRestore Defaults. אם אינך רואה את האפשרות Toolbar, הרחב את התפריט Edit כדי להציג את הרשימה המלאה על-ידי לחיצה על הסמל ולאחר מכן בחירה באפשרות Toolbar ‏> Restore Defaults.
  תפריט Edit

  • חזור למרחב העבודה של Essentials או אפס את מרחב העבודה של Essentials.
 2. הפעל מחדש את Photoshop.

 3. לחלופין, בחר באפשרות Edit ‏> Toolbar. בתיבת הדו-שיח Customize Toolbar, אם הכלי החסר מופיע ברשימה Extra Tools, גרור ושחרר אותו ברשימה Toolbar. לחץ על Done. הפעל מחדש את Photoshop.

  גרור ושחרר את הכלי הנוסף ב-Toolbar

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת