חסרים כלים בסרגל הכלים

נראה שכלים מסוימים נעלמו מסרגל הכלים ב-Photoshop. הסבר כיצד ניתן להחזיר את הכלים.

בעיה

נראה שכלים מסוימים נעלמו מסרגל הכלים.

Photoshop מאפשרת התאמה אישית לקביעת הכלים הגלויים בסרגל הכלים. הגדרות התאמה אישית של סרגל הכלים נשמרות לפי העדפותיך וניתן לשמור אותן גם כחלק מסביבת עבודה.

הבעיה עשויה להופיע בתרחישים הבאים:

  • לאחר עדכון לגרסה חדשה של Photoshop וההגדרה שנשמרה בהעדפות או בסביבת העבודה שלך, סרגל הכלים אינו כולל כלים חדשים יותר, כגון כלי המסגרת או הכלי לבחירת אובייקטים.
  • לאחר המעבר לסביבת עבודה אחרת (אחת מסביבות העבודה שנמצאו תחת חלון > סביבת עבודה)

עיין בפתרונות המפורטים להלן.

אפס את סרגל הכלים להגדרות ברירת המחדל

בחר באפשרות Edit ‏> Toolbar ולאחר מכן לחץ עלRestore Defaults

תפריט עריכה
תפריט Edit

אפס את סביבת העבודה של Essentials או חזור אליה.

בחר חלון > סביבת עבודה, לאחר מכן בחר Essentials (ברירת המחדל) או אפס את Essentials.

התאמה אישית של סרגל הכלים

  1. בחר עריכה > סרגל כלים.
  2. בתיבת הדו-שיח Customize Toolbar, אם הכלי החסר מופיע ברשימה Extra Tools בעמודה הימנית, גרור אותו לרשימה Toolbar בצד שמאל.
  3. לחץ על Done
תיבת הדו-שיח Customize Toolbar
גרור את הכלים מהעמודה Extra Tools לעמודה Toolbr.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון